Gå til hovedindhold

Bevilling af førtidspension

Her kan du læse om proceduren for bevilling af førtidspension

Det er Greve kommune som kan træffe afgørelse om førtidspension - og tilkende den. For at du kan blive tilkendt en førtidspension, skal det være dokumenteret, at din funktions- og arbejdsevne er væsentlig og varig nedsat i et sådant omfang, at du ikke kan varetage et job.  Ikke engang på skånsomme vilkår som ved et fleksjob.

Du kan tilkendes førtidspension på 2 måder:

  1. Du er i et sagsforløb i Jobcenteret, hvor dit helbred gennem forløbet er undersøgt hos egen læge, specialister og behandlingsinstitutioner, og din arbejdsevne er afklaret gennem aktiviteter og praktikker. Din Rådgiver i Jobcenteret vurderer løbende, om din sag er klar til at blive behandlet i Rehabiliteringsteamet, som kan indstille til førtidspension.
  2. Du har mulighed for selv at søge om førtidspension på det foreliggende grundlag. Det betyder, at din pensionssag bliver behandlet på baggrund af de dokumenter som allerede ligger i din sag.  Der indhentes dermed ikke nye lægelige oplysninger til din sag, men der kan indhentes lægelige oplysninger som allerede eksisterer på ansøgningstidspunktet, eksempelvis fra Sundhed.dk eller Sundhedsplatformen. Din arbejdsevne vil ikke blive afklaret via en praktik eller lignende. Jobcenteret vurderer, hvorvidt din pensionssag skal forelægges rehabiliteringsteamet eller sendes direkte til behandling hos kommunens pensionsmyndighed.

Hvis din sag skal behandles af Rehabiliteringsteamet, så modtager du hurtigst muligt en indkaldelse til et rehabiliteringsmøde. Ventetiden for et rehabiliteringsmøde kan variere, men er typisk mellem ca. 1-3 mdr.

Efter dit møde med Rehabiliteringsteamet udarbejdes der en indstilling. Din rådgiver i Jobcenteret skal nu færdiggøre din pensionssag og du vil få den sendt til partshøring. Når partshøringsfristen er slut, vil dine eventuelle kommentarer blive sendt til kommunens pensionsmyndighed sammen med din sag.

Det er pensionsmyndigheden som træffer afgørelse om tilkendelse eller afslag på førtidspension inden for 3 måneder.

Hvad er et rehabiliteringsteam

Kommunens rehabiliteringsteam er et tværfagligt team som består af repræsentanter fra beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og socialområdet samt en sundhedskoordinator fra Region Sjællands kliniske funktion. Repræsentanter fra kommunens øvrige områder kan deltage ved behov.

Rehabiliteringsteamets opgave er at sikre en tværfaglig koordinering på tværs af kommunens centre og tage stilling til, om din sag kan indstilles til ressourceforløb, fleksjob, førtidspension, samt 2 og 3. Jobafklaringsforløb. Dette foregår på et rehabiliteringsmøde, hvor du deltager sammen med din rådgiver fra Jobcenteret.

Sidst opdateret: 2. februar 2023

Links

Kontakt

Greve Kommune (Borgerservice og rådhus)

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)