Gå til hovedindhold

Seniorjob

Et seniorjob er en ansættelse for ledige i Greve Kommune, der mister deres dagpengeret og som er efterlønsberettigede.

Alle ledige i Greve Kommune fra 55 år og op, som mister dagpengeretten, har ret til at få et seniorjob i kommunen.

Medarbejdere i seniorjob er ansat på overenskomstmæssige vilkår og har de samme pligter og rettigheder som øvrige ansatte. Kommunen fastlægger arbejdsområdet og indholdet i seniorjobbet med udgangspunkt i personens forudsætninger og interesser. Seniorjobbere er ansat til at varetage opgaver, der har karakter af merbeskæftigelse.

Sådan søger du et seniorjob

Ansøgningen sendes til seniorjob@greve.dk tidligst tre måneder inden dagpengeophør og senest to måneder efter dagpengeophøret.

Greve Kommune har fra modtagelsen af ansøgningen to måneder til at finde en stilling, dog tidligst fra dagpengeophør.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Dokumentation fra a-kassen for hvilken dato ansøgerens dagpengeret ophører
  • Dokumentation for hvilken dato ansøgeren kan overgå til efterløn
  • Dokumentation for om ansøgeren er fuld- eller deltidsforsikret i a-kassen
  • Et opdateret CV og en ansøgning

Angiv gerne dine jobmæssige interesseområder i din ansøgning. Vi kan dog ikke garantere at kunne indfri dine ønsker til et givent seniorjob.

Dokumentation kan fås fra a-kassen og følger som udgangspunkt af det orienteringsbrev ansøgeren modtager fra sin a-kasse.

Når Greve Kommune modtager ansøgningen

HR i Greve Kommune registrerer og kvitterer for ansøgningen. Hvis der mangler information eller dokumentation, bliver ansøgeren kontaktet og vejledt.

Ved modtagelsen vurderer HR om ansøgning og erfaring peger entydigt i retning af ansættelse på et særligt område. Hvis dette er tilfældet tages kontakt til relevante ledere, og der skabes en kontakt mellem lederen det pågældende sted og ansøgeren.

Greve Kommune bestræber sig på i så vid udstrækning det er muligt at matche ansøgernes ønsker til seniorjob. Dette sker i dialog med HR.

 

Sidst opdateret: 8. maj 2023

Links

Kontakt

Center for Økonomi & HR

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)