Gå til hovedindhold

Kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Du kan søge kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse fra den dato, du har meldt dig ledig.Greve Rådhus hovedindgang

Den første dag du bliver ledig, skal du bestille tid i dit jobcenter og melde dig ledig på jobnet.dk.

Du kan søge om uddannelseshjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv, er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Du kan søge om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hvis du ikke kan forsørge dig selv og har opholdt dig i Danmark mindre end 9 år de seneste 10 år. Det hed tidligere integrationsydelse.
Du skal opfylde de samme betingelser for at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Det vil sige at:

 • du har været ude for en social begivenhed for eksempel sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
 • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
 • dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser for eksempel arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Kontanthjælp

Den første dag du bliver ledig, skal du bestille tid i dit jobcenter og melde dig ledig på jobnet.dk.

Derefter kan du søge kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse ved at udfylde ansøgningsblanketten, som du finder i højre side. Har du brug for hjælp til at udfylde ansøgningsblanketten kan du bestille tid i Borgerservice til ydelseshjælp "Bestil tid i Borgerservice".

"Kom godt i gang" fortæller, hvad der skal til, når du søger kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og hvilken dokumentation, du skal medsende. Der er også en vejledning til hvordan du får tekst læst højt. Du finder det under "Download" til højre.

Du kan finde mere vejledning om, hvordan du søger kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse nederst på siden under "Links".

Når alle oplysninger foreligger, vil du få en skriftlig besked inden for 14 dage, om du er berettiget til kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Du får også en klagevejledning.

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er bagudbetalt. Du kan tidligst få udbetalt pengene ved udgangen af den måned du har henvendt dig til kommunen.

Pengene bliver sat ind på din nem konto.

Søg kontanthjælp

 

Hvis du ønsker at søge om kontanthjælp, er der en række oplysninger du skal sende digitalt til kommunen. Hele ansøgningsprocessen kan klares hjemme fra din pc, og forløber lettest hvis du har gjort følgende parat:

 1. Du skal have et MitID, så du kan logge ind og identificere dig. Hvis du ikke har MitID, kan du læse mere på hjemmesiden www.mitid.dk
 2. Kommunens svar på din ansøgning sendes til din personlige Digitale Postkasse. Hvis du ikke har oprettet Digital Post endnu, kan det bestilles på hjemmesiden www.borger.dk, hvor du går ind på ”log på” i øverste menu bjælke.
 3. På side 2 finder du en oversigt over, hvilke dokumenter Greve Kommune skal have fra dig i forbindelse med din ansøgning. Når du er i gang med at udfylde selve ansøgningsblanketten, kan du tilknytte alle disse dokumenter til ansøgningen, hvis de i forvejen er gemt på din pc. Har du ikke alle dokumenter i digital form, kan du skanne dem via en skanner, og derefter gemme dem sammen med øvrige krævede dokumenter. Nogle af disse arbejdsgange er måske nye eller uvante for dig. Flere biblioteker tilbyder pc-undervisning, og på Greve Bibliotek kan du gratis få hjælp og undervisning på deres It -café. Du kan læse mere om Greve Biblioteks service på www.grevebibliotek.dk Vælg fanen ”Vi tilbyder” og klik derefter på It-café i venstre side.
 4. Efter disse tre trin er du klar til at udfylde selve blanketten om ansøgning om kontanthjælp.
 5. Du får adgang til ansøgningsblanketten på www.borger.dk Det vil være en fordel hvis du først logger dig på via ”log på” i øverste menu bjælke. Efter at være logget på, kender systemet dig, og du vælger nu under ”populære emner” indgangen ”kontanthjælp” og kan derefter udfylde blankettens felter.

Oversigt over dokumentation du skal sende sammen med din ansøgning om kontakthjælp:

 • Lønsedler for de seneste 3 måneder
 • SU tildelingsskema eller andre indtægter
 • Feriegodtgørelse
 • Fyreseddel/opsigelse
 • Afmelding fra skole/uddannelsessted
 • Totaloversigt: Det vil sige udskrift af alle bankkonti med posteringer for den seneste måned. For eksempel løn- og budgetkonto, børne- og uddannelsesopsparing, ratepension eller kapitalpension
  Dokumentation på bankkonti, der er ophørt i indeværende år
 • Boligudgifter (husleje, varme, el, vand med mere) Gæld i bil el. motorcykel, herunder dokumentation for at långiver har pant i bil eller motorcykel Indmeldelse i A-kasse
  Opholdstilladelse eller opholdsbevis
 • Formue i øvrigt: campingvogn, båd, hest, malerier, smykker, ægte tæpper med videre

Hvis du får kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, eksempelvis fordi du er blevet arbejdsløs, syg, separeret eller er færdig med en uddannelse, betyder det som oftest, at din indtægt bliver lavere end hidtidigt.

Nedenfor er nævnt nogle muligheder for hjælp, som du kan undersøge:

 • Boligstøtte: Med din nye indtægt er det muligt, at du kan få boligstøtte, eller at du kan forhøje din eksisterende boligstøtte
 • Daginstitution: Din betaling for daginstitution kan blive nedsat
 • Særlig støtte: Som et supplement til kontanthjælpen/uddannelseshjælpen kan du søge særlig støtte, hvis du eksempelvis har høje boligudgifter eller har mange børn at forsøge
 • Tilskud til enkeltudgifter: Du kan søge økonomisk tilskud til uforudsete enkeltudgifter eksempelvis briller, tandbehandling, flytning, husleje og el-restancer
 • Gældssanering: Hvis du er økonomisk trængt og har gammel gæld til flere forskellige kreditorer, kan du søge om at få en gældssanering.
 • Samværsudgifter Hvis du er mellem 25-29 år og modtager forsørgersats, men ikke har hjemmeboende børn, har du mulighed for at søge økonomisk hjælp til samværsudgifter. 

Forskudsopgørelse

Du skal være opmærksom på at få rettet din forskudsopgørelse, når der sker ændringer i din indtægt.