Gå til hovedindhold

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Her kan du læse hvem der kan få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Du kan søge om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hvis du ikke har haft ophold i Danmark, Grønland og Færøerne i sammenlagt 9 år ud af de seneste 10 år. Det hed tidligere integrationsydelse.

Du skal opfylde de samme betingelser for at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige at:

  • du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
  • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Læs mere om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Satserne fremgår af §22 stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik og reguleres hvert år pr. 1. januar. Satserne er før skat.

Er du berettiget til at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er jobcenteret forpligtet til at tilbyde dig beskæftigelsesrettede tilbud, der kan bringe dig tættere på arbejde eller uddannelse.

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at kunne modtage økonomisk hjælp.

Du kan læse mere om, hvilke krav, der stilles, når du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i pjecerne med vejledning som du finder i højre side.

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen
Hvis du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelses- eller overgangsydelse kan du være berørt af kontanthjælpsloftet eller 225-timersreglen.

Du kan læse mere om kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen på borger.dk via følgende links:

- Kontanthjælpsloftet

- 225-timersreglen for ægtepar

- 225-timersreglen for ugifte

Ferie på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse har ikke ret til ferie med ydelse. Hvis man vil rejse væk i nogle dage skal man give besked til Jobcenteret , og ydelserne for de dage vil så blive fratrukket. Hvis man rejser uden at have givet besked risikerer man at miste en hel måneds ydelse. Vælger man at holde ferie for egen regning vil ens ydelse blive stoppet og man vil igen skulle søge om ydelse på ny efter ens ferie. Hvis ens ydelse bliver stoppet, kan det have konsekvenser for ens opholdstilladelse, hvis man for eksempel ikke kan betale husleje og skylder penge til det offentlige.

Hvis du vil søge om at få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, skal du sende en ansøgning om økonomisk hjælp.

Når kommunen modtager din ansøgning, vurderer vi, om du har ret at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Du kan få en danskbonus oven i din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i op til seks måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis du ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp kan du få danskbonus som en engangsudbetaling, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter integrationsloven, og du skal være omfattet af denne lov for at have ret til denne danskbonus.

Du kan også have ret til danskbonus, hvis du er lægeligt diagnosticeret med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og som følge af funktionsnedsættelsen ikke er i stand til eller har rimelig udsigt til at kunne bestå en prøve i dansk. Vi vil bede dig om at dokumentere dette, hvis det bliver relevant i din sag.

Du skal selv søge kommunen om danskbonus på samme måde, som du søger om kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Du kan ansøge om danskbonus ved at udfylde skemaet til højre og aflevere det i jobcenteret. Husk at vedlægge dokumentation for bestået danskuddannelse.

Hvis du flygtning eller familiesammenført til en flygtning og er mellem 18 og 40 år kan en integrationsgrunduddannelse (IGU) være et springbræt til et ordinært job eller uddannelse. Det er et toårigt forløb, der omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

Ansættelsen er midlertidig og giver dig mulighed for at få arbejdserfaring og opkvalificering til at blive en del af det danske arbejdsmarked. I de perioder af IGU-forløbet, hvor du deltager i den aftalte skoleundervisning, kan du modtage uddannelsesgodtgørelse. Du skal indgive en ansøgning for hver måned, du har modtaget skoleundervisning. Du har mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse. Angiv i din ansøgning om uddannelsesgodtgørelse, om du også søger om befordringsgodtgørelse.

Du kan ansøge om godtgørelse for skoleundervisning og transport i forbindelse med IGU-forløb ved at udfylde skemaet til højre og aflevere det i jobcenteret.

IGU er en forsøgsordning, der varer frem til 30. juni 2022. Du kan læse mere om integrationsgrunduddannelsen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.