Gå til hovedindhold

Arbejdsløshedsdagpenge

Det er din A-kasse, der vurderer, om du kan få dagpenge. Det er vigtigt, at du tilmelder dig jobnet fra den første dag, du er ledig.

Billedet viser mønter der er stablet ovenpå hinanden

Det er din A-kasse, der udbetaler dagpenge og vurderer, om du er til rådighed for arbejdsmarkedet. Har du spørgsmål til dine dagpenge, skal du kontakte din A-kasse.

Find kontaktinfo til din A-kasse

Din A-kasse indkalder dig til en samtale kort tid efter, du har meldt dig ledig. Til samtalen vil A-kassen blandt andet tale med dig om dit CV og din jobsøgning.

Læs mere om dagpenge på borger.dk

 

Læs mere her

For at du kan få dagpenge fra 1. dag, skal du

  1. Melde dig ledig på jobnet.dk på din 1. dag som ledig
  2. Få lagt dit CV på jobnet.dk inden for de første 14 dage 
  3. Melde dig ledig i din a-kasse.

Meld dig ledig på jobnet

Er du dagpengemodtager skal du udfylde ”Mit CV” på jobnet, da det er et krav, at dit CV er søgbart for arbejdsgivere. Din A-kasse vil ved den første samtale, efter du har meldt dig ledig, gennemse dit CV med henblik på godkendelse. Herefter er det ligeledes Jobcenterets opgave at følge op på dit CV og sikre, at det opdateres og udfyldes med relevante informationer.

Læs mere om CV på jobnet

 

Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning - og den kan samtidig understøtte din dialog om jobsøgning med din jobkonsulent i Jobcentret og A-kassen.

Når du modtager dagpenge har du ligeledes pligt til at udfylde og opdatere joblog med dine jobsøgningsaktiviteter. De konkrete aftaler om udfyldelsen af joblog indgår du med din A-kasse i forbindelse med fastlæggelsen af "Krav til jobsøgning".

Læs mere om hvordan du bruger joblog

Er du dagpengemodtager, skal du selv booke dine møder med Jobcenteret.

Læs mere om hvordan du selvbooker et møde

Du vil også skulle deltage i fællessamtaler, hvor både din A-kasse og Jobcenteret deltager. Disse møder kan du ikke selvbooke. Du vil modtage en indkaldelse til disse møder på jobnet.

Såfremt du er indkaldt til fællessamtale og samtidig har en frist til selvbooking, er det vigtigt, at du booker din samtale i henhold til den angivne frist.

Seks ugers jobrettet uddannelse gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

Det er din A-kasse, der vurderer om du er i målgruppen for seks ugers jobrettet uddannelse og godkender din ansøgning om deltagelse. Ansøgningen udarbejdes som oftest af det pågældende uddannelsessted/AMU-Center - og du skal derefter sende blanketten til godkendelse hos din A-kasse

Du er altid velkommen til at kontakte Jobcenteret, hvis du ønsker at vide mere om de konkrete muligheder for seks ugers jobrettet uddannelse via den nationale positivliste.

Læs mere om seks ugers jobrettet uddannelse på star.dk

Sidst opdateret: 6. oktober 2021

Kontakt

Jobcenter Greve

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Er du borger - Send Digital Post

Er du virksomhed - Send Digital Post