Gå til hovedindhold

Bliv plejefamilie

Vil du hjælpe et barn, der har brug for en familie? Greve kommune søger aflastningsfamilier.

Så har du måske overskud til at byde et barn velkommen i din familie.

Et barn, der ikke kan bo hos sine forældre, og som har brug for en tryg og god opvækst i en ny familie. Eller et barn, der kan komme og være en del af familien fx hver 2. eller 3. weekend.

Greve kommune søger familier, der har lyst til at være en positiv forandring og støtte for børn fra udsatte familier. Vi søger både plejefamilier, hvor børnene flytter ind og bliver en del af familien, og aflastningsfamilier til børn, der i perioder har behov for at være en del af en anden families liv og rytme.

Se videoen med Ayoe og Tommy, der fortæller om at være plejefamilie.

Se videoen, hvor Gitte og Thomas fortæller om at være aflastningsfamilie for et barn.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til boern@greve.dk med emne "Att:Familieplejekonsulenterne".

HUSK at beskeder med personfølsomt indhold, skal sendes med Digital Post

Virksomheder der sender personfølsomme oplysninger via mail skal kunne håndtere kryptering.
Læs mere om kontakt til Greve.

Stillingsopslag

I Familieplejen søger vi løbende godkendte familier til både aflastning og til døgnopgaver, og I er meget velkomne til at sende en ansøgning, så vil vi tage kontakt til jer.

Aktuelt søger vi aflastningsfamilier, især lokalt.

Det vil være en stor hjælp, hvis I vedlægger kopi af godkendelse og socialrapport.

*Er I ikke godkendt endnu, henviser vi til Socialtilsynet i den region I hører til.

Typer af plejefamilie

Familieplejekonsulenternes vigtigste opgaver er derfor at skaffe aflastnings- netværks – og plejefamilier samt opholdssteder og foretage de rigtige match efter børnenes behov.

Familieplejekonsulenterne står for etablering af aflastnings – plejeforholdet. De fører tilsyn og støtter aflastnings-døgnplejefamilierne og opholdsstederne i deres arbejde med barnet.

Familieplejekonsulenternes arbejde er desuden at opkvalificere plejefamilier ved de lovpligtige efteruddannelses kurser og at tilbyde temaaftener og andre arrangementer gennem deres tid som ansat i Familieplejeteamet

I er meget velkomne til at kontakte os for mere information. I kan ringe eller maile til

Merete Sjølander -  Mobil: 20899171 eller mail
Margit Juul -  Mobil: 40899239 eller mail

HUSK at beskeder med personfølsomt indhold, skal sendes med Digital Post

Ved aflastningsfamilie ordningen er der tale om en frivillig ordning, hvor barnet er hos jer nogle dage om måneden. Det vil ofte være weekender f.eks. hver 2. weekend, men kan også være weekender kombineret med hverdage. Der kan også være tale om kortere ferier. Aflastningen kan både være iværksat ud fra barnets behov eller som en aflastning til forældre til et barn med et handicap.

For at kunne blive aflastningsfamilie skal man have en generel godkendelse, som udstedes af Socialtilsynet i den region, hvor i bor.

En godkendelse forudsætter desuden deltagelse i et, lovpligtigt kursus for plejefamilier på 2 eller 4 dage.

Jeres nærmeste samarbejdspartner vil være Familieplejekonsulenten, som udarbejder kontrakten, som i kan kontakte ved behov og, Hvis vigtigste opgave er at støtte og vejlede jer med opgaven. Familieplejekonsulenten vil komme på regelmæssige, aftalte, besøg hos jer. Familieplejekonsulenterne arrangere desuden kursusaftener i løbet af året.

Ansættelsesvilkår

I vil blive ansat på en kontrakt, som indeholder

 • Antal døgn
 • Vederlag, som er skattepligtigt.
 • Kost og logibeløb, som er skattefrit.
 • Særaftaler økonomiske og praktiske, f. eks. Aftaler omkring kørsel.
 • Opsigelsesregler
 • Forsikring

For at kunne blive generelt Godkendt Døgnplejefamilie skal i være godkendt af Socialtilsynet i den region, hvor i bor

I skal have gennemført det lovpligtige 4 dage kursus for plejefamilier.

Som udgangspunkt bruger vi i Greve Kommune kun familier til døgnopgaver, der som minimum har erfaring fra aflastningsopgaver.

Hvis det er første gang i tænker at i vil binde an med en døgnopgave er der flere ting, som det vil være godt at overveje:

 • At have et plejebarn er en fælles opgave for hele familien, der kræver rummelighed og gode ressourcer.
 • Hvordan vil jeres egne børn reagere?
 • Hvordan vil jeres familieliv ændres? - f.eks. ferieplaner m.m.
 • Hvordan er det at stå til rådighed døgnets 24 timer året rundt?
 • Ofte har barnet manglet voksenkontakt og fællesoplevelser - Hvordan kan I som familie dække plejebarnets behov?
 • Hvordan kan vi leve med, at plejebarnet kun er til låns i kortere eller længere tid? F.eks.- at plejebarnets forældre beholder forældremyndigheden over barnet under plejeforløbet, og når som helst overfor forvaltningen kan forlange plejeforholdet stoppet?
 • Hvordan kan vi som familie - på trods af evt. forskellige holdninger - være i stand til at skabe et positivt samarbejde med plejebarnets forældre?
 • Er vi i stand til at samarbejde med forvaltningen og parate til at modtage tilsyn, vejledning og supervision?.
 • Hvordan harmonerer mit nuværende arbejde med at blive plejefamilie? - vil det indebære, at det bliver nødvendigt at nedsætte arbejdstiden?
 • Vide at plejeforholdet som hovedregel ophører, når barnet fylder 18 år, men at plejebarnet også herefter oftest vil have brug for at betragte sig som en del af jeres familie med ønske om tæt kontakt

Hvad kræves og forventes af døgnplejefamilien?

Som døgnplejefamilien bliver I en del af et team, hvor jeres nærmeste samarbejdspartner bliver familieplejekonsulenten, som støtter og vejleder i forhold til opgaven, som i kontakter, hvis der opstår behov for sparring og som kommer på regelmæssige besøg hos jer.

Minimum 2 gange om året vil der være møder med familierådgiver og barnets familie.

I vil indgå i en supervisionsgruppe med en eller to andre familier, som mødes 4 gange om året med supervisor.
Der vil være 6 kurser, 4 aften og 2 heldags kurser, i løbet af året, som i forventes at deltage i.

Konkret godkendte plejefamilier adskiller sig fra de generelt godkendte ved at I er godkendt til en konkret opgave, og at godkendelsen bortfalder den dag opgaven ophører.

Som konkret godkendt plejefamilie bliver I godkendt af Greve Kommune til opgaven. Ellers er der ikke forskel og i bliver tilbudt de samme vilkår som de generelt godkendte.

Man kan være konkret godkendt til både aflastnings og til døgnopgaver.

Ansættelsesvilkår

I vil blive ansat på en kontrakt, som indeholder:

 • Vederlag, som er skattepligtigt.
 • Kost og logibeløb, som er skattefrit.
 • Særaftaler økonomiske og praktiske, f. eks. Aftaler omkring kørsel.
 • Opsigelsesregler
 • Forsikring

Kommunale Plejefamilier er særlige professionelle fuldtids plejefamilier, som er godkendt af Socialtilsynet, til at arbejde med børn og unge med særligt svære problematikker.

Kommunale plejefamilier har et tættere samarbejde med familieplejekonsulenten, skal deltage i flere kurser og supervision og er ansat på andre vilkår.

Som Kommunal Plejefamilie er man i Greve Kommune ansat med 3 måneders opsigelse, og som udgangspunkt 9 vederlag, som ikke kan ændres i forløbet.

Her er tale om en foranstaltning, hvor et barn anbringes hos familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk, hvor der i forvejen er en vis tilknytning.

At være netværksfamilie indebærer, at man aftaler arbejdsvilkår og handleplaner for barnet, på samme måder som de professionelle plejefamilier gør med den opholdskommune, som barnet kommer fra.

I bliver en "offentlig" familie på godt og ondt, idet det er afgørende for barnets udvikling, at I er i stand til at indgå i det samarbejde der kræves med såvel barnets forældre og den oprindelige opholdskommune. Samtidig vil I få dækket omkostningerne ved barnets ophold, idet der udbetales en fast skattefri ydelse hver måned fra kommunen og der således ikke er noget økonomisk mellemværende mellem jer og barnets biologiske familie.

Reglerne om privat døgnpleje er beskrevet i servicelovens § 78.

Ingen må modtage et barn under 14 år til døgnophold i privat familiepleje i en sammenhængende periode ud over 3 måneder, uden der er udstedt en plejetilladelse til privat døgnpleje.

Det er forældrene/ myndighedsindehaveren, der har ansvar for at sikre sig, at der er den fornødne tilladelse.
Alle med tilknytning eller kendskab til et barn søge om at få en privat plejetilladelse.

I vejledningen anbefaler man dog, at der ikke er tale om en enlig samt at aldersforskellen imellem barnet og de voksne ikke overstiger 42 år.

Hvordan bliver man godkendt?

Inden der udstedes en plejetilladelse, bliver der foretaget en undersøgelse af forholdene i det hjem, hvortil der søges om privat plejetilladelse.
Omfanget af denne undersøgelse vil afhænge af, hvor længe man forventer barnet / den unge skal opholde sig hos plejefamilien - samt barnets tilknytning til familien.
I denne undersøgelse indgår bl.a.

 • Oplysninger om familien, herunder egne børn
 • Eventuelt samliv/ægteskabs varighed.
 • Relation og engagement i forhold til andre mennesker.
 • Kontakt til barnets forældre
 • Boligforhold
 • Økonomi
 • Arbejde.

Herudover indhentes en helbredserklæring samt straffeattest og børneattest.
Hvis Greve Kommune kan godkende familien, udfærdiges en tilladelse til privat døgnpleje.

Økonomi

Som plejefamilie med en tilladelse til privat døgnpleje har man mulighed for at søge familieydelsen udbetalt.
Der er ikke mulighed for yderlig økonomisk støtte fra kommunen.

Tilsyn

Der er ikke særlige krav om specielt tilsyn i plejefamilier med en plejetilladelse til privat døgnpleje.

Sidst opdateret: 19. oktober 2021

Kontakt

Familierådgivningen

Telefon: 43 97 93 38

Send Digital Post (kræver MitID)