Gå til hovedindhold

Døgnophold til familier med børn 0-18 år

Familiehusene består af tre parcelhuse med plads til seks familier med behov for støtte.

Familiehusene består af 3 parcelhuse med plads til 6 familier, som har mulighed for at bo i Familiehusene i en periode.

Som udgangspunkt møder vi familien, som den er, og vi tager udgangspunkt i dennes ressourcer og oplevede vanskeligheder.

Vi tilrettelægger vores indsats i et samarbejde med familien ud fra dennes ønsker, behov og drømme.

Vi tilbyder:

 • akutforløb
 • afklaringsforløb
 • udviklingsforløb
 • undersøgelse af forældrekompetence
 • eksterne forløb
 • overvåget/støttende samvær

Et forløb på Familiehusene varer typisk fra 3-8 måneder, og familien kan komme akut.

Link til Tilsynsportalen med seneste tilsynsstatus

Læs mere om Familiehusene

Vores udgangspunkt er, at børn og familie hører sammen!

Vi støtter forældrene i at tage vare på deres børn – vi griber mindst muligt ind, så familien i forløbet bevarer størst mulig ansvar for deres hverdag. Vi støtter forældrene i at blive de forældre, de gerne vil være. Vi hjælper forældrene med at strukturere dagligdagen på en mere hensigtsmæssig måde.

Vi støtter familien i at håndtere konflikter på en hensigtsmæssig måde – idet vi anser konflikten som en naturlig del af livet - fordi vi vil noget med hinanden!

Vi medvirker til at skabe forandringer i familiens hverdagsliv og mønstre, så de nye samspil passer til det liv, de ønsker at leve, når de kommer hjem.

Vores målgruppe er familier, som har brug for støtte, måske fordi:

 • Der er krise i hjemmet på grund af vold, skilsmisse, sygdom eller misbrug
 • Forældrene er meget unge og usikre på forældrerollen og har behov for særlig støtte, og for nogle unge forældre kan det kan være, de allerede flytter ind under graviditeten
 • Forældre og børn er ”kørt fast” og forældrene har behov for hjælp til at skabe kontakt til barnet
 • Kommunen har besluttet, at der skal foretages en undersøgelse af forældrenes kompetencer i forhold til at være forældre.

Følgende er ikke i målgruppen:

 • Forældre med et aktivt alkohol- eller stofmisbrug
 • Forældre med akut behov for psykiatrisk hjælp
 • Forældre, som er så truede af vold, at de ikke kan beskyttes godt nok her.

Vi er en afdelingsleder og otte medarbejdere, som er uddannede pædagoger med relevante efteruddannelser.

Familierne sørger selv for alle daglige gøremål, så som indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask. Familierne passer selv deres børn, sørger for transport, går på arbejde og i skole/i daginstitution – altså fortsætter familiens hverdagsliv i Familiehusene.

Mens familierne er i Familiehusene, deltager de i forskellige strukturer, der kan være planlagte samtaler eller møder og aktiviteter, for eksempel fællesspisning, søndagskaffe eller ture ud ad huset.

Der er beboermøde hver 2. uge, hvor der er mødepligt.

Efter et ophold i Familiehusene ser vi hyppigt, at en familie har behov for yderligere støtte, som eksempelvis samtaler med en familiekonsulent, eller at børnene får en aflastningsfamilie, så forældrene kan få et pusterum og være gode forældre de øvrige dage.

I et samarbejde med familiens rådgiver sørger vi for, at der iværksættes nye foranstaltninger efter behov, og vi indgår gerne i et forløb i en overgangsperiode.

Hvis du har lyst til at blive frivillig på Famliehusene, kan vi altid bruge et par ekstra hænder til at få hverdagen til at glide nemmere for de familier, der bor her.

Kontakt afdelingsleder Bettina Sørensen mobil 5119 6720, bes@greve.dk

Familiehusene er en del af Udviklingscenter Greve

Udviklingscenter Greve indeholder en vifte af socialpædagogiske tilbud til udsatte børn, unge og familier, som har brug for støtte i hverdagen. Vi arbejder fokuseret ud fra den enkelte borgers behov med blik for koordineret indsats fra hele institutionen

Sidst opdateret: 14. september 2021

Kontakt

Udviklingscenter Greve

Bettina Sørensen

Afdelingsleder Familiehusene

Strandmarken 57
2690 Karlslunde

Telefon: 51 19 67 20

E-mail: bes@greve.dk

Send Digital Post (kræver MitID)