Gå til hovedindhold

Børn med særlige behov

Alle børn i Greve Kommune skal sikres mulighed for at indgå som ligeværdige deltagere i et anerkendende og udviklende fællesskab inden for almenområdet – eller så tæt på som muligt.

Indhold

  Om børn med med særlige behov

  Greve Kommune har iværksat små grupper for børn med særlige behov af forskellig karakter.

  Greve kommune har etableret 3 basisgrupper beliggende i Holmebo, Abels hus og Skattekisten. Fælles for alle grupperne er, at børnene visiteres af et visitationsudvalg. Der er visitation minimum 2 gange om året og efter behov.

  En basisgruppe er for børn der har behov for at være i et mindre miljø, hvor struktur og forudsigelighed vægtes højt. Formålet med at placere en basisgruppe i en almindelig daginstitution er at inkludere børnene og derved give dem mulighed for at deltage i sociale sammenhænge med de øvrige børn i dagtilbuddet.

  En ressourcepædagog er en uddannet pædagog, der fungerer som en fleksibel ressource i forhold til Kommunens daginstitutioner på 0-6 års området.

  En ressourcepædagog er en uddannet pædagog og Marte meo terapeut, der fungerer som en fleksibel ressource i forhold til Kommunens daginstitutioner på 0 til 6 års området.

  Institutionerne kan gøre brug af ressourcepædagogens kompetencer med henblik på observation af børn, samt råd og vejledning i forhold til grupper af børn og til enkelte børn.

  Ressourcepædagogen har særlig viden om:

  • Relations- og ressourcetænkning
  • Udviklingspsykologi
  • Gruppedynamiske processer
  • Brug af Marte Meo som pædagogisk redskab
  • Viden og erfaring med gennemførelse af iagttagelsesforløb

  Ressourcepædagogen har særlige kvalifikationer i forhold til:

  • at støtte personalet i institutionerne i at observere, beskrive og handle i forhold til børn med særlige vanskeligheder.
  • at støtte institutionernes pædagogiske udviklingsprocesser i forhold til børn med vanskeligheder, samspillet i børnegrupper ,og udvikling af personalets tilgang til disse børn.

  Mål

  Målet for ressourcepædagogens arbejde er:

  • At rådgive og vejlede institutionernes personale i arbejdet med børn i udsatte positioner.
  • At fremme en helhedspræget tænkning, hvor samarbejde, tværfaglighed og respekt for faglighed er udgangspunktet
  • At støtte en relations- og ressourceorienteret tænkning med henblik på øget rummelighed og inklusion

  Organisering

  Ressourcepædagogen er ansat i Inklusions- og ressourceteamet, som er placeret i PPR

  I Inklusions- og ressourceteamet er der ansat uddannede støttepædagoger med en bred faglig viden om børn i udsatte positioner.

  Støttepædagogerne arbejder med mange forskelligartede opgaver, hvor inklusion er i fokus.

  Størstedelen af de børn, der har støttepædagog, er fuldt integrerede i institutionerne, men der findes også børn med beslægtede problematikker, der er samlet i mindre grupper.

  Ansøgning

  Indstillinger til støttepædagog kan foretages af daginstitutionen i samarbejde med ressourcepædagoger og med involverede PPR medarbejdere, altid i samråd med forældrene.

  Visitation

  Ansøgninger til støttepædagog behandles i visitationsudvalget, som består af repræsentanter fra PPR og daginstitutionsledere, som behandler ansøgningerne samlet to gange årligt.

  Sidst opdateret: 10. september 2021