Gå til hovedindhold

Behandlingsmæssig friplads på dagtilbuds- og SFO området: Fejl i tildeling

Praksis for behandlingsmæssigt fripladstilskud har ikke været i overensstemmelse med lovgivningen, og fripladstilskud er således ikke blevet tildelt alle berettigede målgrupper. En juridisk vurdering konkluderer, at kommunen er forpligtet til at tilbagebetale de berørte familier.

Greve Kommune er blevet opmærksom på, at praksis for behandlingsmæssigt fripladstilskud ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen. Det betyder at behandlingsmæssigt fripladstilskud ikke er blevet tildelt alle berettigede målgrupper.

Greve Kommune har indhentet en juridisk vurdering der konkluderer, at kommunen er forpligtet til at tilbagebetale de berørte familier. Forældelsesfristen for tilbagebetalingen har virkning fra den 1. november 2023 og 3 år tilbage. 

Behandlingsmæssig friplads tildeles som udgangspunkt til forældre med børn, der har:

  1. et betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og
  2. som optages i et almindeligt dagtilbud af behandlingsmæssige grunde,

I disse tilfælde skal kommunen give et behandlingsmæssigt fripladstilskud på 50 procent. Tilskuddet gives som udgangspunkt med 50 procent af forældrebetalingen efter fradrag af et eventuelt økonomisk fripladstilskud.

Hvad betyder det for dig?

Greve Kommune er i gange med at gennemgå alle sager med manglende behandlingsmæssigt fripladsstilskud. Hvis du/i er i målgruppen for behandlingsmæssig friplads og ikke har modtaget tilskuddet, vil vi kontakte dig/jer. Det sker så snart de individuelle beregninger er foretaget. Du får besked i din Digitale Post, hvor den konkrete beregning fremgår.

Du kan forvente at få udbetalt pengene inden den 31. december 2023. Mener du, at du/I er i målgruppen og ikke har hørt noget inden udgangen af januar 2024, skal du henvende dig til Greve Kommune ved brug af nedenstående kontaktoplysninger.

Hvad har betydning for beregningerne?

Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at en eventuel tilbagebetaling vil blive konkret beregnet pr. familie og pr. måned, idet der er mange forhold der har betydning, såsom:

  • Om der har været bevilliget søskendetilskud.
  • Om udgiften har været dækket af øvrig lovgivning, fx bestemmelserne om merudgifter m.m.
  • Om der er øvrig gæld til det offentlige.

Greve Kommune beklager fejlen og vil rette op på det, så hurtigt som det er muligt.

Sidst opdateret: 22. november 2023

Kontakt

Center for Dagtilbud & Skoler

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)