Gå til hovedindhold

Støtte til familier med børn

Familiehusenes Udgående Medarbejdere – er et team, som har kontakt til familier med børn i alderen 0 - 14 i deres hjemlige omgivelser

Familiehusene har et team af Udgående Medarbejdere, som har kontakt til familier med børn i alderen 0 - 14 år, som har behov for de indsatser, som vi yder i Familiehusene på Strandmarken, men hvor det af forskellige årsager skønnes bedre at bruge hjemmet som udgangspunkt.

Grundlæggende møder vi familien, som den er, og vi tager udgangspunkt i dennes ressourcer og oplevede vanskeligheder.

Vi tilrettelægger vores indsats i et samarbejde med familien ud fra dennes ønsker, behov og drømme.

Vi tilbyder:

 • Akutforløb
 • Afklaringsforløb
 • Udviklingsforløb

Læs mere om Familiehusenes Udgående Medarbejdere her:

Vores målgruppe er familier, som har brug for støtte, måske fordi:

 • Der er krise i hjemmet på grund af vold, skilsmisse, sygdom eller misbrug
 • Forældrene er meget unge og usikre på forældrerollen og har behov for særlig støtte, og for nogle unge forældre kan det kan være, kontakten etableres allerede under graviditeten
 • Forældre og børn er ”kørt fast” og forældrene har behov for hjælp til at skabe kontakt til barnet
 • Kommunen overvejer, at der skal foretages en undersøgelse af forældrenes kompetencer i forhold til at være forældre.
 • Familien har været i et forløb i Familiehusene og har brug for støtte til i deres nye hverdag derhjemme.

Følgende er ikke i målgruppen:

 • Forældre med et aktivt alkohol- eller stofmisbrug
 • Forældre med akut behov for psykiatrisk hjælp
 • Forældre, som er så truede af vold, at de ikke kan beskyttes godt nok hjemme.

Vores udgangspunkt er, at børn og familie hører sammen!
Vi støtter forældrene i at tage vare på deres børn – vi griber mindst muligt ind, så familien i forløbet bevarer størst mulig ansvar for deres hverdag. Vi støtter forældrene i at blive de forældre, de gerne vil være. Vi hjælper forældrene med at strukturere dagligdagen på en mere hensigtsmæssig måde.
Vi støtter familien i at håndtere konflikter på en hensigtsmæssig måde – idet vi anser konflikten som en naturlig del af livet - fordi vi vil noget med hinanden!
Vi medvirker til at skabe forandringer i familiens hverdagsliv og mønstre, så de nye samspil passer til det liv, de ønsker at leve, når de kommer hjem.

Familierne sørger selv for alle daglige gøremål, så som indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask. Familierne passer selv deres børn, sørger for transport, går på arbejde og i skole/i daginstitution – altså fortsætter familiens hverdagsliv i hjemmet.

Familiehusenes Udgående medarbejdere møder familien i hjemmet 2 - 3 gange ugentlig med støttende samvær alt efter behov.

 

Som oftest er familierne rustede til selv at tage over efter indsatsen fra de Udgående Medarbejdere. I enkelte tilfælde er der sat mindre indsatser ind for at støtte den fortsatte udvikling.

Familiehusenes Udgående Medarbejdere er en del af Udviklingscenter Greve

Udviklingscenter Greve indeholder en vifte af socialpædagogiske tilbud til udsatte børn, unge og familier, som har brug for støtte i hverdagen. Vi arbejder fokuseret ud fra den enkelte borgers behov med blik for koordineret indsats fra hele institutionen

Sidst opdateret: 20. september 2021

Kontakt

Udviklingscenter Greve

Bettina Sørensen

Afdelingsleder Familiehusene

Strandmarken 57
2690 Karlslunde

Telefon: 51 19 67 20

E-mail: bes@greve.dk

Send Digital Post (kræver MitID)