Gå til hovedindhold

Familierådgivningen

Familierådgivernes formål og hovedopgave er - i samarbejde med forældrene - at sikre og fremme børns trivsel og udvikling.

Familierådgiverne kan tilbyde forældre og / eller børn og unge, der mener at de har et problem, familieorienteret rådgivning. Rådgivningen gives med henblik på, at støtte og vejlede familien til at løse deres vanskeligheder.

Hvis kommunen får kendskab til, at et barn eller en ung trænger til støtte, skal familierådgiveren undersøge barnets / den unges forhold.
Undersøgelsen har til hensigt at beskrive familiens, barnets eller den unges problemer og ressourcer.
Ud fra undersøgelsesresultatet tages der stilling til, om der er grundlag for at iværksætte hjælpeforanstaltninger, og i givet fald hvilke.

Greve Kommune har gennem de sidste 10 år udarbejdet en bred vifte af ambulante dag og døgntilbud, for at sikre en tidlig og relevant forebyggende indsats i forhold til det enkelte barns eller unges behov.

Familierådgiveren er den som koordinerer indsatsen i forhold til den enkelte familie, barn eller unge og samarbejder derfor med de professionelle som har kontakt til familien.

Familierådgivningen

Familier, børn og unge som oplever at de har et problem som de ønsker hjælp til at løse.
Familier hvor kommunen får kendskab til at et barn eller en ung trænger til støtte.

Målgruppen er familier med børn og unge under 18 år, med bopæl i Greve Kommune.

Familien skal henvende sig til center for Børn og Familier, hvor familien ud fra bopæl og cpr.nr. vil blive orienteret om familierådgiverens navn og telefonnummer. Der bestilles tid til samtale ved direkte kontakt til familierådgiveren.

Hvis familiens problem vurderes at være akut og familiens rådgiver er optaget, vil familien få kontakt til den familierådgiver som har vagten. Det er således muligt at få kontakt til en familierådgiver i hele rådhusets åbningstid.

Specialrådgivningen består af 4 familierådgivere, der er placeret på rådhuset.

Specialrådgivningen tager sig af børn og unge med vidtgående fysiske, psykiske handicaps. Familierådgiverne i Specialrådgivningen har til opgave at rådgive/vejlede forældre til handicappede børn om de tilbud, der findes - herunder f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, dækning af merudgifter ved forsørgelsen af et handicappet barn, og aflast­nings­tilbud.

Der er tæt samarbejde med bl.a. sundhedsplejersker, psykologer, tale/hørepædagoger, plejefamilier m.m.

Visitation: Børn der fødes med handicaps visiteres efter aftale med forældrene.

Ungerådgivningen består af en socialrådgiver.

Formålet er at arbejde med børn og unge og deres familier for at hindre kriminalitet, vold og misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd. Det sker dels gennem rådgivning og tilsyn og dels gennem iværksættelse af uddannelse/arbejde eller bolig.

Kontaktperson til politi, anklagemyndighed og retsvæsen. Bistår børn og unge ved afhøringer og retsmøder. Er medlem af det kriminalitetsforebyggende team.

Visitation: Personlig eller telefonisk kontakt til ungerådgiver Carl-Christian Skjøt-Pedersen 43 97 91 36.

Center for Børn og Familier kan kontaktes i rådhusets almindelige åbningstid.

Hvis der opstår akutte problemer i forhold til børn og unge under 18 år udenfor rådhusets åbningstid, kan Den Sociale Døgnvagt i Greve kontaktes. Det sker ved henvendelse til Karlslunde politi, telefon 46 15 14 48 eller Roskilde politi, telefon 46 35 14 48.

Klager over sagsbehandlingen kan rettes til afdelingsleder Isabel Gebuhr på tlf.: 43 97 91 37.

Ansøgningsskemaer

Ansøgningsskemaer

Her kan du hente ansøgningsskemaer.

Den Sociale Døgnvagt

Akut opståede problemer i forhold til børn under 18 år. Kan kontaktes i weekenden og efter lukketid.

Kommunen og private organisationer kan hjælpe dig med problemer.

Læs mere om familierådgivning og akut hjælp på borger.dk.

Sidst opdateret: 13. september 2021

Kontakt

Familierådgivningen

Telefon: 43 97 93 38

Send Digital Post (kræver NemID)