Gå til hovedindhold

Kriminalitetsforebyggelse (KFI)

Den KriminalitetsForebyggende Indsats (KFI) i Greve Kommune svarer til det som i andre kommuner kaldes SSP, altså et samarbejde mellem Skoler, Sociale myndigheder og Politiet.

Men forebyggelsen blandt børn og unge er alles ansvar – navnlig forældrenes.

Samarbejdets formål er at styrke den tværsektorielle koordinering af indsatser til udsatte børn og unge. Dette formaliserede samarbejde inddrager så alle andre relevante parter for at opnå den bedst mulige forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet.

KFI

Vi arbejder med kriminalitetsproblemer ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Indsatser, som ikke er direkte kriminalitetsforebyggende, kan også have en positiv kriminalpræventiv effekt, og det skal derfor tænkes med i arbejdet. Vi tager udgangspunkt i tre centrale begreber i vores forståelse startende med Opbygning efterfulgt af Forebyggelse og til sidst Kriminalitetsforebyggelse

Opbygning er de brede indsatser, der generelt handler om at forbedre vilkårene både på et samfundsmæssigt og et individuelt plan.

Forebyggelse favner også bredt, men modsat opbygning er der her fokus på at undgå at et problem opstår eller forværres.

Kriminalitetsforebyggelse skal forebygge, at specifikke kriminelle hændelser opstår eller gentager sig. Ved kriminalitet forstås handlinger, der bryder en strafsanktioneret retsnorm. 

Udover at forebygge kriminalitet ønsker DKR at skabe et tryggere samfund. Derfor beskriver vi her, hvad tryghed rummer som begreb. 

Tryghed handler om at fremme en oplevelse af at være tilpas og føle sig sikker. Det er en kompleks og dynamisk oplevelse. Tryghed som begreb griber ind i de tre øvrige begreber.

DKR - råd og hjælp til borgere

dkr.dk

Sidst opdateret: 13. september 2021

Kontakt

Familierådgivningen

Telefon: 43 97 93 38

Send Digital Post (kræver MitID)