Gå til hovedindhold

Socialpædagogisk tilbud til udsatte unge 13-18/23 år

Turbo er et socialpædagogisk tilbud til udsatte unge 13-18/23 år som en del af Ungeafdelingen.

Turbo er et socialpædagogisk tilbud til udsatte unge 13-18/23 år som en del af Ungeafdelingen.

Udover medarbejderne i Ungehuset på strandmarken har vi også udgående medarbejdere til at støtte de unge, som har behov for de indsatser, som vi yder i Ungehuset på Strandmarken, men hvor det af forskellige årsager skønnes bedre, at de unge bor hos forældrene eller i egen bolig/eget værelse.

Dette tilbud er typisk relevant for unge, som gerne vil blive i deres miljø og arbejde med de nære relationer, de har i forvejen. Nogle er også tilknyttede en Udgående Medarbejder, fordi de ikke magter at bo så tæt på andre, som de gør i Ungehuset.

Tilbuddet er fleksibelt, efter hvad den unge har behov for – både i forhold til, hvor massiv en støtte den unge har behov for, men også i forhold til hvor længe den unge er tilknyttet den udgående medarbejder. Nogle unge slutter forløbet af med, at de bevarer muligheden for fortsat at ringe. Om nødvendigt er der mulighed for at ringe til en medarbejder døgnet rundt.

Målet er at støtte de unge til at udvikle styrker og kompetencer gennem at skabe overblik, og udnytte de ressourcer, de har til rådighed personligt og i netværket.

Arbejdet bygger gensidig tillid og løbende afstemning af forventninger.

Der arbejdes altid ud fra konkrete, enkle og klare mål så den unge og andre ved, hvornår de er opfyldt.

Vi tilbyder:

  • Udviklingsstøtte ud fra en stillet opgave via individuel kontakt, samtaler/aktiviteter.
  • Social træning via fællesarrangementer, ture, motivation til deltagelse i nærmiljø, skole/arbejde
  • Støtte til at bo selv via individuel guidning, kurser i madlavning og økonomi/ kontakt til myndigheder etc.

Læs mere om Turbo her:

Turbo kendetegnes ved at være en professionel indsats, som bygger på de socialpædagogiske kerneområder. Turbo indsatsen er ofte et alternativ til døgnanbringelser, som et supplement til forældrerollen og som rolle model.

Forældrene er altid vigtige samarbejdspartnere.

Indsatsen er beskrevet i standarder. Afklaringsforløb, Udviklingsforløb og Opfølgningsforløb.

De unge kan efter behov komme i kontakt med en medarbejder døgnet rundt. Alle tildeles en tovholder, som har ansvar for kontakten og øvrige elementer i indsatsen.

Der er ofte 2-3 kontakter om ugen med deres tovholder. 

Giver det mening, laves der AD HOC grupper, eks. pige eller drengegrupper ud fra fastlagte aktiviteter og strukturer.

Vi støtter den unge i at danne sig overblik over eget liv og egen dagligdag og søger efter ressourcer og udviklingsmuligheder hos den enkelte.

Turbo lægger vægt på, at de unge kender alle medarbejdere, så de er trygge ved at bede om hjælp ved fravær af deres tovholder samt at komme i Turbos lokaler.

Vi har til huse i en selvstændig bygning tæt ved offentlige transportmidler, hvor vi arrangerer både individuelle og fælles arrangementer/kurser for de unge.

Vi ser det som en styrke, at Turbo er en del af Ungeafdelingen med døgn, Hybler, Udgående medarbejdere og Omega.

Turbo er en del af Udviklingscenter Greve

Udviklingscenter Greve indeholder en vifte af socialpædagogiske tilbud til udsatte børn, unge og familier, som har brug for støtte i hverdagen. Vi arbejder fokuseret ud fra den enkelte borgers behov med blik for koordineret indsats fra hele institutionen

Sidst opdateret: 24. august 2023

Dokumenter

Kontakt

Udviklingscenter Greve

Niels Busk

Afdelingsleder, Ungeafdelingen

Telefon: 30 66 29 94

E-mail: nbu@greve.dk

Send Digital Post (kræver MitID)