Gå til hovedindhold

Hvem deltager i borgersamlingen?

Borgersamlingen består af mellem 36 borgere fra Greve Kommune. Borgerne bliver repræsentativt udvalgt blandt alle, der bor i kommunen og som har tilmeldt sig lodtrækningen.

Her på siden kan du læse om Klimaborgersamlingen, og det at være deltager. 

Praktisk om Klimaborgersamlingen

Hvis du er over 16 år og borger i Greve kommune, har du modtaget et brev fra kommunen med en invitation til at tilmelde dig.

Tilmeldingsfristen er nu udløbet, og der bliver trukket lod om de 36 pladser, der er i borgersamlingen af en ekstern samarbejdspartner, Analyse & Tal.

Inden lodtrækningen er de tilmeldte blevet sorteret efter fire kriterier, som Byrådet har vedtaget. Kriterierne er køn, alder, uddannelsesniveau og geografi.

Det er blevet gjort for at sikre en mangfoldig og repræsentativ borgersamling med et bredt udvalg af borgere, der repræsenterer så mange forskellige interesser som muligt. Det giver flere forskellige perspektiver i anbefalingerne til det fremadrettede arbejde med at omsætte FN's verdensmål til lokale og bæredygtige initiativer.

De der er udtrukket vil blive kontaktet mellem d. 22. november og 4. december af klimakoordinator Julie Torsbjerg Lynge.

Møderne i Klimaborgersamlingen bliver afholdt:

  • 19. januar - Opstartsmøde for borgersamlingen
  • 29.-30. januar kl. 10-16 - Første og anden samling
  • 9. februar - Dialogmøde med Greves øvrige borgere
  • 5.-6. marts kl. 10-16 - Tredje og fjerde samling
  • Uge 13 - overrækkelse af anbefalinger til politikerne

Din rolle og dit aftryk

De 6 møder

Deltagerne i borgersamlingen deltager i 6 møder i perioden fra januar 2022 til april 2022 - et opstartsmøde på en hverdagsaften, to weekender fra 10-16 og derimellem et offentligt borgermøde. 

Deltagerne lærer om klimaområdet 

Deltagerne behøver ikke at have viden om området for at være medlem af borgersamlingen.

På møderne bliver alle deltagerne klædt på med viden, om det emne, de skal drøfte, fra en række eksperter og videnspersoner.

Forud for møderne modtager deltagerne materialer, hvor de kan læse om den problemstilling, de skal arbejde med på selve møderne.

Deltagerne i borgersamlingen arbejder med at svare på og komme med anbefalinger til Byrådet ud fra spørgsmålene:

  • Hvordan kan vi hjælpe hinanden på tværs af vores kommune, lokale civilsamfund og erhvervsliv i arbejdet med at omsætte målet om CO2-neutralitet til konkrete handlinger i hverdagslivet i Greve Kommune?
  • Hvilke forbrugsområder kan vi med fordel arbejde med og hvordan?

Medlemmerne af Klimaborgersamlingen skal medvirke til at udpege, prioritere og konkretisere indsatser.

Alle deltagere i Klimaborgersamlingen modtager et kompendium, der klæder dem på til arbejdet i borgersamlingen. Heri forklares blandt andet, hvad en borgersamling er, hvad kommunen allerede gør i forhold til klima og bæredygtighed og klimaområdet introduceres. 

Sidst opdateret: 18. november 2021

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver NemID)