Gå til hovedindhold

Farligt affald

Her kan du finde information om forskellige slags farligt affald og hvordan du forsvarligt smider det ud

Indhold

  Farligt affald

  Du har selv ansvar for, at farligt affald ikke havner de forkerte steder. Kommunen vejleder om håndteringen af affaldet, og hvordan du kan skaffe dig af med det.

  Du skal bruge digital selvbetjening, når du skal meddele ændringer, bestille beholdere mv.

  Læs mere om håndtering af affald.

  Du må ikke hælde olie- og kemikalieaffald i kloakken eller smide det ud sammen med husholdningsaffaldet. Kemikalierne er giftige og kan blandt andet ødelægge rensningsanlægget. Du skal i stedet aflevere de miljøskadelige stoffer.

  Kommunen sørger for, at det farlige affald bliver sendt til destruktion.

  Du kan læse om håndteringen af olietanke i artiklen 'Olietanke'.

  Elektronikaffald indeholder både værdifulde ressourcer, fx guld, sølv og kobber og miljøskadelige stoffer, fx kviksølv, bly og brommerede flammehæmmere. Du skal derfor aflevere elektronikaffald til kommunes indsamlingsordning i stedet for at smide det i skraldespanden.

  Kommunen sørger for, at affaldet bliver sendt videre til miljøbehandling. Her tages de skadelige stoffer ud og de værdifulde bliver sendt til genanvendelse. Hvis du derimod smider elektronikaffald i skraldespanden, går de værdifulde ressourcer tabt, og der er risiko for, at de skadelige stoffer spredes til miljøet.

  Lyskilder er også elektronikprodukter. Alle lyskilder, herunder bl.a. sparepærer og LED-pærer afleveres til genanvendelse som en særskilt lyskilde-fraktion sammen med lysstofrør. Du skal aflevere lyskilderne til kommunens indsamlingsordning. I nogle kommuner skal sparepærer afleveres som farligt affald.

  Hvis du vil vide mere om elektronikaffald, kan du få flere oplysninger hos Miljøstyrelsen.

  Batterier kan indeholde giftige stoffer som fx bly, kviksølv eller cadmium, der forurener miljøet. De fleste indeholder desuden sjældne eller værdifulde stoffer, som kan genanvendes.

  Du må derfor ikke smide batterier ud med almindeligt affald. I stedet skal du aflevere dine brugte batterier.

  Du kan få mere at vide om indsamlingsordninger og genbrugspladser hos kommunen.

  Bilbatterier indeholder meget bly, der forurener miljøet.

  Du kan gratis aflevere brugte bilbatterier på bilværksteder, tankstationer, hos bilforhandlere og i forretninger, der handler med biludstyr. Du kan også aflevere dem på kommunens modtageplads for farligt affald.

  Du kan få mere at vide om aflevering af bilbatterier på ReturBats hjemmeside, hvor du også kan se en liste over registrerede indsamlere. Du kan desuden få mere at vide hos kommunen.

  Hvis du vil klage over kommunens indsamling af farligt affald, kan du henvende dig til kommunen.

  Du skal bruge kommunens digitale selvbetjening til fx at meddele uafhentet affald. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice. Husk at bestille tid.

  Kommunens afgørelser kan ikke påklages til anden myndighed.

  15.07.2024 13.40

  Skrevet af Miljøstyrelsen

  Indholdet på denne side er udarbejdet af borger.dk i samarbejde med Miljøstyrelsen. Under 'links' i bunden af denne side, kan du finde links til borger.dk's sider om affald.

  Ønsker du at skrotte din bil?

  Miljøkravene til skrotning af personbiler og varevogne er blevet skærpet. Skal du af med din gamle bil, må du nu kun aflevere den til ophuggere, der er miljøcertificerede og har vist, at de kan leve op til en række miljøkrav. Du kan se en liste over de certificerede ophuggere på digitalskrotning.dk

  Skrotpræmie

  Der gives en skrotpræmie ved skrotning af biler, efter følgende regler:

  • Biler, der er afmeldt efter 30. juni 2002, kan få udbetalt en skrotpræmie på 1.750 kr.
  • For biler afmeldt i perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2002 udbetales en skrotpræmie på 1.500 kr.

  Lovgivning

  Sidst opdateret: 16. juli 2024

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)