Gå til hovedindhold

Boliggodkendelse

Her kan du læse om hvad boliggodkendelse er, hvem der skal godkende og hvordan

Indhold

  Får du tilbudt en bolig fra et boligselskab, skal kommunen godkende lejetilbuddet, inden du kan flytte ind.

  Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af den/de enkeltes økonomiske og personlige forhold.

  Det er boligselskabet der udleverer ansøgningsskema om boliggodkendelse, efter skemaet er delvist udfyldt af boligselskabet. Det er vigtigt, at du følger boligselskabets vejledning, når du udfylder skemaet. Herefter afleveres skemaet til Borgerservice på Greve Rådhus eller boligselskabet, se links til disse i venstre side.

  Nye tilflyttere til Greve Kommune og boliglejere i kommunen, der søger anden lejlighed.

  For at blive godkendt til at komme på venteliste til en lejlighed, skal husstandsindkomsten være af en sådan størrelse, at der ikke er et åbenbart misforhold mellem husstandsindkomst og boligudgift. Det vil sige, at der skal være penge både til huslejen og underhold/forsørgelse.

  Særlige kriterier (boligselskaber):

  Du kan få anvist bolig, hvis du opfylder nogle særlige kriterier, som de enkelte boligselskaber selv definerer. Du finder de særlige kriterier på boligselskabernes hjemmesider.

  Link til boligselskaber

  Husstandens samlede indkomster der opgøres, omfatter både ansøgerens indkomst og andre husstandsmedlemmers indkomst. Som medlem af husstanden medregnes ansøgeren, dennes ægtefælle, hjemmeboende børn og andre, der har haft ophold i lejligheden uden at være logerende.

  • Ansøgning om boliggodkendelse, som du får af Boligselskabet
  • Lønsedler for alle lønmodtagere i husstanden for de sidste 3 måneder

  Der går højst fem arbejdsdage efter ansøgningsskemaet er modtaget, før der er en afgørelse.

  Sidst opdateret: 7. december 2023

  Kontakt

  Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

  Boliggodkendelse

  Borgerservice

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)