Gå til hovedindhold

Anvisningsaftale: Greve Boligselskab

Har kan du læse om, hvem der kan i betragtning til en bolig i Greve Boligselskab under fleksibel udlejning, og hvilke særlige kriterier som skal være opfyldt

Indhold

  1. Boligsøgende med bopæl i Greve Kommune som har et ændret boligbehov

  Ved samlivsophør, hvor der er børn under 18 år tilbydes bolig med henblik på, at forældrene har mulighed for at etablere en ny fast base for børnene, så tæt på det vante nærmiljø som muligt.

  Unge, som for første gang flytter hjemmefra for at komme nærmere (kortere transporttid eller afstand) uddannelsessted eller arbejde.

  Ældre over 55 år og/eller handicappede, som i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre. I Gersagerparken og Hegnsgården kan enlige anvises til en tre-rums-bolig og par en fire-rums-bolig.

  2. Boligsøgende med en særlig tilknytning til Greve Kommune, som fx har boet i kommunen tidligere eller har børn eller forældre i kommunen

  Unge, som ønsker at flytte nærmere (kortere transporttid eller afstand) på uddannelsesinstitution i Greve Kommune eller nærområdet.

  Familier, hvor både kontraktindehaveren og dennes ægtefælle/samlever har fast tilknytning til arbejdsmarkedet (minimum 25 timer ugentligt, undtaget personer i flexjob) og minimum 1 af de voksne har arbejde i Greve Kommune eller nærområdet.

  3. Udenbys- og indenbys boligsøgende

  Familier, hvor både kontraktindehaveren og dennes ægtefælle/samlever har fast tilknytning til arbejdsmarkedet (minimum 25 timer ugentligt, undtaget personer i flexjob) og derved kan antages generelt at styrke beboersammensætningen.

  Sidst opdateret: 19. oktober 2021

  Kontakt

  Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

  Boliganvisning

  Borgerservice

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver NemID)