Gå til hovedindhold

Anvisningsaftale: KAB

Har kan du læse om, hvem der kan i betragtning til en bolig i KAB under fleksibel udlejning, og hvilke særlige kriterier som skal være opfyldt

Indhold

  1. Boligsøgende med bopæl i Greve Kommune som har et ændret boligbehov

  Ved skilsmisse/separation/samlivsophør, hvor der er børn under 18 år tilbydes bolig med henblik på, at forældrene har mulighed for at etablere en ny fast base for børnene, så tæt på det vante nærmiljø som muligt. Gælder 1 år fra datoen for skilsmissen/separationen/samlivsophøret. Ved samlivsophør skal parret have boet sammen i mindst 2 år forud for samlivsophøret.

  Unge som for første gang flytter hjemmefra for at komme nærmere (kortere transporttid eller afstand) uddannelsessted eller arbejde. Skal enten være i arbejde 25 timer om ugen eller i gang med en ungdomsuddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse eller en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

  Ældre over 55 år og/eller handicappede som i tide ønsker, at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre.

  2. Boligsøgende med en særlig tilknytning til Greve Kommune, som eksempelvis har boet i kommunen tidligere eller har børn eller forældre i kommunen

  Unge, som ønsker at flytte nærmere (kortere transporttid eller afstand) uddannelsessted eller arbejde i Greve Kommune. Skal enten være i arbejde 25 timer om ugen eller i gang med en ungdomsuddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse eller en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

  Familier, hvor både kontraktindehaveren og dennes ægtefælle/samlever enten er i arbejde 25 timer om ugen eller i gang med ungdomsuddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse eller en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Enten arbejdssted eller uddannelsessted skal ligge i Greve Kommune.

  3. Boligsøgende bosat i og udenfor Greve Kommune

  Familier, hvor både kontraktindehaveren og dennes ægtefælle/samlever enten er i arbejde 25 timer om ugen eller i gang med ungdomsuddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse eller en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

  Sidst opdateret: 19. oktober 2021

  Kontakt

  Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

  Boliganvisning

  Borgerservice

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver MitID)