Gå til hovedindhold

Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider

Det koster et gebyr at få en byggetilladelse, og her kan du se taksten, og hvor lang tid det ca. tager af få en byggetilladelse.

Greve Kommune opkræver et gebyr, når der er givet byggetilladelse, og når byggearbejdet tages lovligt i brug. Taksten reguleres en gang årligt.

Taksten for 2024 er 786 kr./time.

Der opkræves ikke gebyrer i forbindelse med dispensationsbehandling og landzonesager.

I Greve Kommune har vi et servicemål om at kunne udstede byggetilladelser til enfamiliehuse og simple konstruktioner som fx udestuer og vinterhaver inden for 40 dage. Servicemålet gælder først fra, når sagen er fuldt oplyst. Det betyder, at hvis vi har brug for flere oplysninger for at kunne vurdere din ansøgning - så tæller servicemålet ikke endnu. 

Derudover er nogle ansøgninger mere kompliceret og tager derfor længere tid at behandle end andre. Det kan fx være, hvis vi har brug for at få vurderet din ansøgning hos miljømyndigheden eller vejmyndigheden.

Det kan også være, at din ansøgning kræver dispensation for lokalplanen, og derfor skal høres hos dine naboer og behandles politisk i et fagudvalg. I så fald er din ansøgning ikke omfattet af vores servicemål. 

Udover servicemål på enfamiliehuse og simple konstruktioner har vi i Greve Kommune også servicemål på erhvervsbyggesager på mellem 50 og 60 dage afhængig af type. På figuren nedenfor kan du se den gennemsnitslige sagsbehandlingstid for alle sagstyper for de sidste 12 måneder. Det vil sige for både enfamiliehuse, simple konstruktioner og erhvervssager. 

Sagsbehandlingstider for campingreglementet:

Sagsbehandlingstid

I henhold til campingreglementet skal kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister for meddelelse af udlejningstilladelse efter campingreglementet.

Greve Kommune har fastsat en frist på 14 uger.

Fristen for meddelelse af en afgørelse løber fra det tidspunkt, hvor ansøger har indsendt alle nødvendige oplysninger.

Fristen for sagsbehandlingen kan forlænges én gang, hvis sagens omfang berettiger det. Kommunalbestyrelsen skal begrunde forlængelsen overfor ansøgeren inden udløbet af den ordinære sagsbehandlingsfrist.

Faktaboks

Byggesagsgebyret for 2024 er 786 kr./time.

 

Sidst opdateret: 20. juni 2024

Kontakt

Byggesagsbehandling

Mandag - tirsdag: 9.00 - 11.00

Onsdag: lukket for telefonkontakt

Torsdag: 9.00 - 11.00 og 15.00 - 16.00

Fredag: 9.00 - 11.00

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 91 96

Send Digital Post (kræver MitID)