Gå til hovedindhold

Byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider

Det koster et gebyr at få en byggetilladelse, og her kan du se taksten, og hvor lang tid det ca. tager af få en byggetilladelse.

Greve Kommune opkræver et gebyr, når der er givet byggetilladelse, og når byggearbejdet tages lovligt i brug. Taksten reguleres en gang årligt.

Taksten for 2023 er 817 kr./time.

Der opkræves ikke gebyrer i forbindelse med dispensationsbehandling og landzonesager.

I Greve Kommune har vi et servicemål om at kunne udstede byggetilladelser til enfamiliehuse og simple konstruktioner som fx udestuer og vinterhaver inden for 40 dage. Servicemålet gælder først fra, når sagen er fuldt oplyst. Det betyder, at hvis vi har brug for flere oplysninger for at kunne vurdere din ansøgning - så tæller servicemålet ikke endnu. 

Derudover er nogle ansøgninger mere kompliceret og tager derfor længere tid at behandle end andre. Det kan fx være, hvis vi har brug for at få vurderet din ansøgning hos miljømyndigheden eller vejmyndigheden.

Det kan også være, at din ansøgning kræver dispensation for lokalplanen, og derfor skal høres hos dine naboer og behandles politisk i et fagudvalg. I så fald er din ansøgning ikke omfattet af vores servicemål. 

Udover servicemål på enfamiliehuse og simple konstruktioner har vi i Greve Kommune også servicemål på erhvervsbyggesager på mellem 50 og 60 dage afhængig af type. På figuren nedenfor kan du se den gennemsnitslige sagsbehandlingstid for alle sagstyper for de sidste 12 måneder. Det vil sige for både enfamiliehuse, simple konstruktioner og erhvervssager. 

Byggesagsbehandlingstider

For enfamiliehus og simple konstruktioner har vi i Greve Kommune i lang de fleste tilfælde været i stand til at leve op til servicemålet. I gennemsnit over de sidste 12 måneder har 2/3 af ansøgningerne modtaget deres byggetilladelse inden for servicemålet. 

Faktaboks

Byggesagsgebyret for 2023 er 817 kr./time.

2/3 af ansøgninger for enfamiliehus og simple konstruktioner kan forvente at få byggetilladelse inden for 40 dage, når sagen er fuldt oplyst.

Kontakt

Byggesagsbehandling

Mandag - tirsdag: 9.00 - 11.00

Onsdag: lukket for telefonkontakt

Torsdag: 9.00 - 11.00 og 15.00 - 16.00

Fredag: 9.00 - 11.00

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 91 96

Send Digital Post (kræver MitID)