Gå til hovedindhold

Når du har bygget

Når du er færdig med dit byggeri, skal du give kommunen besked, så vi kan afslutte byggesagen.

Bygninger som beboelse, udestuer og erhverv må ikke tages i brug, før der er udsteds en ibrugtagningstilladelse. Småbygninger som fx skure, carporte, udhuse og overdækkede terrasser kræver ikke ibrugtagningstilladelse, men skal færdigmeldes, før BBR kan opdateres.

Småbygninger der ikke kræver ibrugtagningstilladelse, skal du selv rette https://bbr.dk/ret. Bygninger der kræver ibrugtagningstilladelse, retter kommunen i BBR i forbindelse udstedelse af ibrugtagningstilladelsen.

Det er vigtigt, at du husker at færdigmelde byggearbejdet, idet byggesagen ikke kan afsluttes, før vi har modtaget en melding om det færdige byggeri. En uafsluttet byggesag kan have betydning for fx banklån eller i forbindelse med salg af ejendommen. Se mere under Færdigmelding.

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os, som angivet nedenfor.

Færdigmeldingen skal ske gennem byggeansøgningen på Byg & Miljø https://www.bygogmiljoe.dk/. Hvis du har haft en rådgiver til at lave ansøgningen, skal vedkommende indsende færdigmeldingen eller give dig adgang til projektet, så du selv kan færdigmelde arbejdet.

Til færdigmeldingen skal du blandt andet underskrive erklæringer om det færdige byggeri og indsende fyldestgørende materiale og dokumentation på, at byggeriet overholder byggetilladelsen, bygningsreglementet og anden gældende lovgivning for området. I din byggetilladelse kan du i vilkårene se, hvilke oplysninger du skal indsende til færdigmeldingen.

Når du har udfyldt felterne til færdigmeldingen, skal det indsendes til kommunen, som vil gennemgå materialet og vurdere, om der mangler oplysninger, før sagen kan afsluttes.

Faktaboks

Bygninger som beboelse, udestuer og erhverv må ikke tages i brug, før der er udsteds en ibrugtagningstilladelse.

Når dit byggeri er færdig, skal ændringerne registreres i BBR.

Sidst opdateret: 4. september 2023

Links

Kontakt

Byggesagsbehandling

Mandag - tirsdag: 9.00 - 11.00

Onsdag: lukket for telefonkontakt

Torsdag: 9.00 - 11.00 og 15.00 - 16.00

Fredag: 9.00 - 11.00

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 91 96

Send Digital Post (kræver MitID)