Gå til hovedindhold

Sne- og glatførebekæmpelse

På denne side kan du læse om sne- og glatførebekæmpelse i kommunen.

Indhold

  I perioden 1. november - 31. marts har du som grundejer pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe ud for din ejendom.

  Kommunen sørger for snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og parkeringspladser i henhold til det af Greve Kommune fastsatte serviceniveau og Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Serviceniveau og regulativet kan findes nederst på siden. 

   

  Regler og ansvar for de forskellige typer af veje og stier

  På private veje og stier er det grundejerne, som skal sørge for snerydning og glatførebekæmpelse.

  Af hensyn til postbud og renovatør bør du også rydde adgangsvejen, gangstierne og omkring affaldsstativet inde på din egen grund.

  Omfanget af forpligtigelserne til snerydning og glatførebekæmpelse afhænger af vejens ejerforhold, jf. punkterne nedenfor.

  Hvis du bor ud til en offentlig vej i by eller bymæssig bebyggelse, skal du ud for din ejendom rydde fortovet for sne og sørge for, at der ikke er glat - også selvom vejen eller stien er offentlig, og uanset om der er adgang til vejen eller ej.

  Snerydning skal ske i det omfang, det er påkrævet af hensyn til sikker færdsel, og glatførebekæmpelse skal ske ved at strø grus, sand eller lignende. Af hensyn til miljøet bør man ikke anvende salt og kemikalier til glatførebekæmpelse.

  Du kan læse mere om grundejeres forpligtigelser langs offentlige veje i Greve Kommunes vinter-  og renholdelsesregulativ, afsnit 3.1.

  Hvis du bor ud til en privat fællesvej eller sti i såvel by og bymæssig bebyggelse som på landet, skal du hurtigst muligt efter snefald rydde sne og sørge for, at der ikke er glat. Her gælder det både kørebane, fortov og sti - uanset, om der er adgang til vejen eller ej.

  Snerydning skal ske i det omfang, det er påkrævet af hensyn til sikker færdsel, og glatførebekæmpelse skal ske ved at strø grus, sand eller lignende. Af hensyn til miljøet bør man ikke anvende salt og kemikalier til glatførebekæmpelse.

  Du kan læse mere om grundejeres forpligtigelser langs private fællesveje i Greve Kommunes vinter-  og renholdelsesregulativ, afsnit 3.2.

  Hvis kommunen skønner, at snerydning og glatførebekæmpelsen er mangelfuld, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning.

  Du kan få flere oplysninger i vinter-  og renholdelsesregulativ.
  Her kan du også læse om Greve Kommunes serviceniveau for vintervedligeholdelsen.

   

  Sidst opdateret: 12. januar 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  Vej og Landskab

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver MitID)