Gå til hovedindhold

Døgnophold til unge i alderen 13-17/22 år

De Unges Hus er et døgntilbud til udsatte og sårbare unge i alderen 13 til 17/22 år,

Vi tilbyder både akut ophold uden varsel og længerevarende ophold for op til 8 unge i alderen 13-17/22 år fordelt i 2 huse

Vi tilbyder:

  • Akutforløb hvor den unge (13-17/22 år) uden varsel kan flytte ind og blive i op til 14 dage, indtil der er vedtaget en videre plan
  • Afklaringsforløb hvor den unge kan bo i afdelingen i ca. 4 måneder, indtil der er vedtaget en videre plan
  • Udviklingsforløb på grundlag af handleplan
  • Opfølgningsforløb på baggrund af udviklingsforløbet

For misbrugsramte unge/familie tilbyder vi hjælp i vores samarbejde med Omega.

Link til Tilsynsportalen med seneste tilsynsstatus

Læs mere om De Unges Hus

Vi tænker i udvikling og tilbyder faglig viden og erfaring i et samarbejde omkring de fastsatte mål. Herudfra søger vi at tilrettelægge et forløb - hvor forældre og netværk deltager aktivt i indsatsen ud fra de aftalte mål.

Gode relationer, anerkendelse i praksis er de vigtigste pædagogiske omdrejningspunkter i vores arbejde.

For unge i et udviklingsforløb arbejder vi ud fra en relationspædagogisk tænkning, sådan at vi igennem dialog og i samvær omkring fælles aktiviteter og positive oplevelser skaber grobund til udvikling af gode relationer.

Udgangspunktet er at skabe en gensidig respekt og forståelse ung og andre imellem for at kunne påvirke den unges udvikling i en positiv retning.

Vores mål er, at den unge bliver opmærksom på og bruger egne ressourcer til en god personlig og social udvikling.

Den unge får ved indflytning en tovholder, som overordnet tager sig af alle den unges forhold i et tæt samarbejde med det øvrige team og den unges netværk, hvor det er muligt at inddrage dem.

Normalt begavede unge i alderen 13 til 17/22 år

Vi er et team af erfarne, uddannede pædagoger med tillægseksamener som eksempelvis familieterapi, kognitiv misbrugsterapi og konflikthåndtering. Dette suppleres med pædagogstuderende i lønnet praktik.

Mens den unge bor på De Unges Hus, passer han/hun sin skole/sit arbejde og sit almindelige fritidsliv. De unge inddrages i at lave mad sammen med en pædagog og de unge, som er hjemme, spiser sammen.

Vi planlægger fælles aktiviteter, hvor vi eksempelvis tager på forskellige udflugter sammen, og hver ung får tilbudt adgang til det lokale motionscenter. Vi holder husmøder, hvor de unge får indflydelse på, hvad der skal ske i huset.

Vi inviterer også de unges forældre til fællesspisning med efterfølgende tema-/forældregruppe. Forældrene kommer som oftest til arbejdsmøde hver tredje uge og deltager i andre planlagte aktiviteter afhængigt af muligheder og hvilket forløb den unge er indskrevet i.

En del unge flytter hjem efter opholdet, mens andre videreplaceres, og endelig kan de unge placeres i egen bolig.

De Unges Hus er en del af Udviklingscenter Greve

Udviklingscenter Greve indeholder en vifte af socialpædagogiske tilbud til udsatte børn, unge og familier, som har brug for støtte i hverdagen. Vi arbejder fokuseret ud fra den enkelte borgers behov med blik for koordineret indsats fra hele institutionen

Sidst opdateret: 19. september 2022

Kontakt

Udviklingscenter Greve

Niels Busk

Afdelingsleder, Ungeafdelingen

Strandmarken 49
2690 Karlslunde

Telefon: 30 66 29 94

Email: nbu@greve.dk

Send Digital Post (kræver NemID)