Gå til hovedindhold

Valg til Europa-Parlamentet 2024

Søndag den 9. juni 2024 er der valg til Europa-Parlamentet.

Fakta om valget

Du kan generelt afgive brevstemme til Europaparlamentsvalget fra mandag den 29. april til torsdag den 6. juni. På brevstemmestederne Tune Bibliotek og Langagergaard Plejecenter er sidste dag den mandag den 3. juni.

Vælgere, der ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan brevstemme ved personlig henvendelse i Borgerservice, på bibliotekerne eller på Langagergaard Plejecenter.

Ved brevstemmeafgivning forevises gyldig legitimation: sundhedskort, pas eller kørekort.

Åbningstider

Borgerservice

Rådhusholmen 10, 2670 Greve (der kræves ikke tidsbestilling):

 • Mandag kl. 10.00 –11.00 og 12.00 – 14.00
 • Tirsdag kl. 07.30 – 10.00 og 14 – 18.00
 • Onsdag kl. 10.00 – 11.00 og 12.00 –14.00
 • Torsdag kl. 07.30 – 10.00 og 14.00 –18.00
 • Fredag: Lukket
 • Lørdag: Lukket

Borgerservice holder ekstra åbent for kun brevstemmer på følgende dage:

 • Lørdag den 25. maj 2024 kl. 9.00 – 12.00
 • Lørdag den 1. juni 2024 kl. 9.00 – 12.00

Det er dog ikke er muligt at brevstemme på følgende dage: 

 • Onsdag den 1. maj 2024
 • Fredag den 10. maj 2024
 • Onsdag den 5. juni 2024
Biblioteker

Greve Bibliotek, Portalen 2, 2670 Greve

 • Mandag kl. 10.00 – 17.00
 • Tirsdag kl. 10.00 – 17.00
 • Onsdag kl. 10.00 – 17.00
 • Torsdag kl. 10.00 – 17.00
 • Fredag kl. 10.00 – 17.00
 • Lørdag kl. 10.00 – 13.00

Det er dog ikke er muligt at brevstemme på følgende dage: 

 • Onsdag den 1. maj 2024
 • Onsdag den 5. juni 2024

Tune Bibliotek, Tune Center 15, 4030 Tune

 • Mandag kl. 15.00 – 18.00
 • Tirsdag: Lukket
 • Onsdag: kl. 13 – 15
 • Torsdag: Lukket
 • Fredag kl. 10-00 – 12.00
 • Lørdag: Lukket

Det er dog ikke er muligt at brevstemme på følgende dage: 

 • Onsdag den 1. maj 2024
 • Fredag den 10. maj 2024
 • Onsdag den 5. juni 2024
Langagergaard Plejecenter

Karlslunde Parkvej 27, 2690 Karlslunde

 • Mandag kl. 15.00 – 18.00
 • Tirsdag: Lukket
 • Onsdag: kl. 13 – 15
 • Torsdag: Lukket
 • Fredag kl. 10-00 – 12.00
 • Lørdag: Lukket

Det er dog ikke er muligt at brevstemme på følgende dage: 

 • Onsdag den 1. maj 2024
 • Fredag den 10. maj 2024
 • Onsdag den 5. juni 2024

I eget hjem, på plejecentre eller i andre boformer.

Det er muligt at stemme fra eget hjem, plejecentre eller andre boformer på grund af sygdom eller manglende førlighed. Ansøgning om det skal sendes til Greve Kommune i perioden 12. maj til 28. maj kl. 12

På sygehuset

Under indlæggelse vil personalet være behjælpeligt med stemmeafgivningen.

For at kunne brevstemme i eget hjem er det en betingelse, at du afleverer eller sender en anmodning til Folkeregistret.

Anmodningen kan tidligst indgives til kommunen fra søndag den 12. maj 2024 , og skal senest afleveres tirsdag den 28. maj kl. 12.00. Du vil få telefonisk besked om, hvornår vi vil aflægge besøg hos dig. Husk derfor at påføre telefon nummer på anmodningen.

Anmodningen skal indgives på denne blanket:

Ansøgning om at brevstemme i eget hjem

Du kan også ringe til Folkeregistret på telefon 43 97 97 97, som vil sende blanketten til dig.

Valgret (hvem har ret til at stemme) 
Valgret til Europa-Parlamentet har enhver, der på valgdagen:

 • Har valgret til Folketinget, eller
 • er dansk statsborger, 18 år og har fast bopæl i et af de øvrige EU-lande, eller
 • er statsborger i et af de øvrige EU-lande, 18 år og har fast bopæl i Danmark eller registeret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater).
 • Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, har også valgret til Europa-Parlamentsvalget.
   
  Kun personer, der er optaget på valglisten, kan udøve valgretten. Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg efter folketingsvalglovens §2, kan automatisk stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. 

Hvis du har et handicap, som betyder, at du har brug for hjælp til at læse stemmesedlen eller til at sætte dit kryds, kan du få hjælp på valgstedet af de valgtilforordnede eller du kan få hjælp af en person, du selv har valgt.

Du skal klart og tydeligt kunne sige, hvem der skal hjælpe dig, og hvem du vil stemme på - eventuelt via en tegnsprogstolk.

Hvis dit handicap ikke er synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap.

Hvis du bærer demenssymbolet eller solsikkesnoren, vil personerne på valgstedet støtte dig, hvis du har brug for det.

Læs mere om Hjælp til at sætte dit X her.

Hjælpemidler i forbindelse med afgivelse af brevstemmer

På alle steder, hvor der kan afgives brevstemme, er der følgende hjælpemidler til rådighed: 

 • En sort pen, som gør at udfyldningen af brevstemmesedlen bliver tydeligere end ved brug af andre skriveredskaber. 
 • En lup, som kan forstørre teksten på stemmesedlen.
 • En LED-lampe, hvor vælgeren kan regulere lysstyrke og lysfarve, som gør det lettere at læse stemmesedlen.

I Borgerservice på rådhuset er der herudover følgende hjælpemidler til rådighed:

 • Hæve/sænkebord, som kan være en hjælp for hjælpere i kørestol.
 • Et forstørrelsesapparat med en skærm, hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres

Hjælpemidler på valgdagen

På valgdagen den 9. juni 2024 er der følgende hjælpemidler på alle valgsteder:

 • En sort pen, som gør at udfyldningen af brevstemmesedlen bliver tydeligere end ved brug af andre skriveredskaber. 
 • En lup, som kan forstørre teksten på stemmesedlen.
 • En LED-lampe, hvor vælgeren kan regulere lysstyrke og lysfarve, som gør det lettere at læse stemmesedlen.

På afstemningsstedet Greve Idrætscenter desuden et stemmerum med et hæve-sænke-bord, som kan tilgås af vælgere, der sidder i kørestol. Der er også på Greve Idrætscenter opsat et forstørrelsesapparat med en skærm af typen CCTV, hvor vælgeren kan regulere skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke.

Vælgere, der har behov for disse hjælpemidler, kan ansøge om at blive overflyttet til afstemningssted Greve Idrætscenter.

Læs mere om hjælp til at sætte dit X.

Myndighedspersoner fra folkeregistre eller valgsekretariater i andre kommuner kan kontakte os på valgdagen på telefon nummer 43 97 95 95.

Er du på grund af gangbesvær eller handicap ikke i stand til selv at møde på valgstedet, kan Greve Kommune arrangere kørsel for dig. Hvis du ønsker at bestille kørsel på valgdagen, kan du kontakte Byrådssekretariatet på telefonnummer 43 97 97 97 eller på e-mail valg@greve.dk. 
 
Kørsel på valgdagen skal bestilles senest: 

 • Den 8. maj kl. 12.00 for ansøgere, som har brug for en taxikørsel med lift.
 • Den 29. maj kl. 12.00 for ansøgere, som har brug for en almindelig taxikørsel.

Du skal ved bestillingen oplyse, om du ønsker taxi eller liftbus, fra hvilken adresse du skal af hentes, til hvilket valgsted du skal samt navn, telefonnummer og eventuelt klokkeslæt, du ønsker af blive hentet. 

Du vil modtage dit valgkort senest den 4. juni 2024. Har du ikke modtaget dit valgkort, møder du blot op på dit valgsted på valgdagen den 9. juni 2024. 

Husk at medbringe gyldigt legitimation i form af sundhedskort, kørekort eller pas. 

Kender du ikke dit valgsted eller er der forkerte oplysninger på valgkortet, kan du kontakte Folkeregisteret på telefonnummer 43 97 97 97. På valgdagen skal du ringe på telefonnummer 43 97 95 95 

Fra 18. maj 2024 kl. 12 må der hænges valgplakater op vedrørende Europa-parlamentsvalget.

Valgplakater må hænges op på offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Regler og vejledning om ophængning af valgplakater findes på Vejdirektoratets hjemmeside: Valgplakater ved vejene og på Indenrigsministeriets hjemmeside: Valgplakater

Valgplakaterne skal tages ned igen senest den 17. juni 2024 ved døgnets afslutning.

Henvendelser vedrørende valgplakater i Greve Kommune kan rettes til Vej og Landskab, i Center for Teknik og Miljø, på email: vlm@greve.dk

Kommunen udsender valgkort til de stemmeberettigede vælgere, der er bosiddende i kommunen. På det tilsendte valgkort kan du se, hvor du skal stemme på valgdagen 9. juni 2024.

I Greve Kommune er der følgende afstemningssteder:

 • Arenaskolen ved Greve Kultur-Base, Gersager Alle 1, 2670 Greve
 • Mosedeskolen, Lilleholm 58, 2670 Greve
 • Karlslunde Hallerne, Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde
 • Tune Hallerne, Tunehøj 7, 4030 Tune
 • Greve Idrætscenter, Lillevangsvej 88, 2670 Greve

Alle valgsteder har åbent fra klokken 9-20 på valgdagen 9. juni 2024.

OPDATERING 21/5-2024: Der er ikke flere ledige pladser som valgtilforordnet. 

 

Det laver en valgtilforordnet

Som valgtilforordnet hjælper du til på afstemningsstedet med blandt andet at udlevere stemmesedler, krydse vælgere af på valglisten og sikre, at stemmesedlerne kommer i valgurnerne.

Du er med til at løfte en stor opgave, der kræver et godt fællesskab og samarbejde på valgstederne. Det er i øvrigt en festlig og hyggelig dag, hvor du er med til at skabe den gode stemning.

Krav til dig

Du skal være mindst 18 år, bo i Greve Kommune og have ret til at stemme ved valget.

Du skal have et godt helbred, da det er en lang dag.

Det praktiske

Du skal på valgdagen møde kl. 7.45 på valgstedet, og du skal være der, indtil de sidste borgere har stemt.

Du bliver instrueret i opgaverne, når du møder frem på valgdagen.

Husk i øvrigt at brevstemme før valget, hvis du er valgtilforordnet på et andet valgsted end det, du ellers skulle stemme på.

Forplejning og honorar

Du får fuld forplejning gennem hele dagen og et honorar på 4.500 kr. Der skal betales skat af beløbet.

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at skrive til valg@greve.dk.

Som vælger er du tilknyttet et bestemt afstemningssted på valgdagen.

Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, har du mulighed for at blive overført til et andet afstemningssted - Greve Idrætscenter, Lillevangsvej 88, 2670 Greve

Det kan for eksempel være, hvis du sidder i kørestol og har brug for at blive overført til et afstemningssted med handicapvenlige fysiske forhold.

Ansøgning om overførsel til et andet afstemningssted kan indsendes fra søndag den 12. maj til fredag den 31. maj 2024 kl. 12.00.

Hvis du ønsker ændring af afstemningsstedet, skal du udfylde denne blanket:

Ansøgning om overførsel til andet afstemningssted på valgdagen

Du kan også ringe til Folkeregistret på telefon 43 97 97 97, som vil sende blanketten til dig.

Sidst opdateret: 22. maj 2024

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening (valg)

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

E-mail: valg@greve.dk