Gå til hovedindhold

Afskedigelser

Tag fat i virksomhedsservice - også når afskedigelser er nødvendige.

Afskedigelser er desværre også en del af det at drive en virksomhed. De færreste slipper helt uden om det. Tænk virksomhedsservice ind som en del af løsningen på de mange spørgsmål, der kan opstå, hvis du står i en situation, hvor du er nødt til at skære ned på antallet af medarbejdere. 

Kontakt os tidligt i forløbet

Det er vigtigt, at du kontakter os tidligt i forløbet, for så er der flere muligheder. Vi kan bl.a. sætte en række aktiviteter i gang, så vi fokuserer på at løfte den afskedigede videre mod næste job.

Når en afskedigelse af støtte omfang er omfattet af varslingsloven, skal du give besked skriftligt til det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR).

Der er tale om afskedigelser af større omfang, når antallet af afskedigelser inden for et tidsrum af 30 dage udgør mindst:

  • 10 procent i virksomheder, som beskæftiger over 20 og færre end 100 lønmodtagere
  • 10 procent i virksomheder, som beskæftiger mindst 100 og under 300 lønmodtagere
  • 30 procent i virksomheder, som beskæftiger mindst 300 lønmodtagere

Alternativ til afskedigelse

Hvis en virksomhed i en periode ikke har opgaver nok til at beskæftige alle ansatte, men ønsker at undgå afskedigelser, kan ordningen om arbejdsfordeling være en god mulighed for både virksomhed og medarbejdere.

Læs mere

Aftale om arbejdsfordeling

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning gør det muligt at aftale, at tid med ledighed under arbejdsfordelingen kan udgøre fra 20% - 80%1 i gennemsnit (målt over fire uger ift. normal arbejdstid). Arbejdsfordelingen bruges af alle private virksomheder og gælde for alle typer af medarbejdere - uanset om de er omfattet af overenskomst eller ej. Det kræver dog minimum
to medarbejdere at etablere en midlertidig arbejdsfordeling.
Perioderne med ledighed kan med fordel bruges på at opkvalificere de berørte medarbejdere.

Læs mere

Faktablad om Arbejdsfordeling - Midlertidig aftale

Sidst opdateret: 10. januar 2022

Kontakt

Virksomhedskonsulenterne

Jobcenter Greve
Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 80 80

Send Digital Post (kræver NemID)