Gå til hovedindhold

Fastholdelse af medarbejdere

Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. Men realiteten er at alt for mange mennesker hvert år melder sig syge fra arbejde, fordi de har været udsat for en arbejdsulykke, er blevet slidt ned eller noget helt tredje. I den forbindelse er det vigtigt for både borgere og virksomheder, at tilknytningen til arbejdsmarkedet søges fastholdt.

Kvinde holder sig til panden

Vi hjælper din virksomhed med at:

  • Få overblik over muligheder for støtte til sygemeldte medarbejder eller for at imødegå sygemeldinger.
  • Håndterer medarbejdernes sygdom og om virksomhedens forpligtigelser i denne forbindelse.
  • Råd og vejledning om, hvordan din virksomhed kan starte med at udarbejde en egentlig fraværs- og fastholdelsespolitik med henblik på at nedbringe sygefraværet.

Kronisk eller langvarig syg medarbejder

Søg om §56-aftale på borger.dk

Læs mere om dine muligheder

I de fleste tilfælde har medarbejdere ret til løn under sygdom. Efter udløbet af den såkaldte arbejdsgiverperiode på 30 kalenderdage har virksomheden ret til sygedagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune.

Læs mere

HUSK AT ANMELDE SYGEFRAVÆR VIA NEMREFUSION

Arbejdsgivere skal indkalde sygemeldte medarbejdere til sygefraværssamtale senest fire uger fra første fraværsdag. Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, samt fokusere på, hvad arbejdsgiveren kan gøre for at bakke op.
Vær opmærksom på, at arbejdsgivere ikke må spørge til diagnosen, men gerne til sygdommens
konsekvenser for arbejdet.

Læs mere 

Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af længerevarende sygdom eller deltagelse i behandling, kan jobcentret hjælpe med at fastholde medarbejderen via delvis syge- eller raskmelding.

Læs mere

Hvis den sygemeldte medarbejder ikke forventes at vende tilbage inden for
otte uger fra første sygedag, kan medarbejderen når som helst i sygeforløbet
anmode om, at virksomheden og medarbejderen sammen udarbejder
en såkaldt fastholdelsesplan. Virksomheden har dog ret til at afslå anmodningen.

Læs mere

Stress, ulykke eller en alvorlig diagnose. Oftest har både arbejdsgiver og medarbejder en tydelig fornemmelse af, om man står over for en sygemelding, der risikerer at vare i mere end 8 uger. I de tilfælde kan virksomheden inden for de første 5 uger fra første fraværsdag med fordel anmode kommunen om Fast track-behandling af sygemeldingen.

Læs mere

Det kan være en god ide at udarbejde en synlig fraværs- og fastholdelsespolitik i virksomheden, så både medarbejdere og ledere kender proceduren for, hvad der sker under sygdom.

Læs mere

Virksomheder kan fastholde eller ansætte en medarbejder, som har brug for lidt ekstra hjælp til at klare arbejdet ved at vurdere, om arbejdspladsindretningen er hensigtsmæssig.

Læs mere

Hvis en sygemeldt medarbejder efter fem måneder ikke kan få forlænget sine sygedagpenge efter en af de gældende forlængelsesregler, vil kommunen tilbyde medarbejderen et jobafklaringsforløb. Her kigger medarbejderen sammen med kommunens rehabiliteringsteam på alle kommunens tilbud og aktiviteter – på
tværs af forvaltninger og afdelinger – og skræddersyr et forløb, der udvikler arbejdsevnen, så medarbejderen igen kan komme tilbage i virksomheden/på arbejdsmarkedet.

Læs mere

I tilfælde, hvor der er tvivl om mulighederne for at arbejde, kan virksomheden anmode den sygemeldte om en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen har til formål at understøtte, at medarbejderen fastholdes i arbejde.
Arbejdsgiveren kan anmode om mulighedserklæringen ved kortvarigt fravær, ved gentaget og ved langvarigt sygefravær.

Læs mere

Personlig assistance kan anvendes til medarbejdere, som har behov for støtte til nogle konkrete arbejdsopgaver (ikke selve indholdet i arbejdet), de ikke kan udføre selvstændigt på grund af en varig funktionsnedsættelse. Opgaverne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter.
Den personlige assistent kan hjælpe medarbejderen i op til 20 timer pr. uge. I særlige tilfælde op til 37 timer pr. uge.

Læs mere

Rundbordssamtalen er en hjælp til - så tidligt som muligt - at afdække en medarbejders sygdomsproblem i forhold til den konkrete arbejdssituation. Ved rundbordssamtalen samles alle relevante personer (fx. medarbejder, tillidsrepræsentant, konsulent fra fagforening, konsulent fra jobcentret, arbejdsgiver og evt. egen læge) med hver sin faglige kompetence.
Målet er at skabe holdbare løsninger, der kan fastholde medarbejderen i virksomheden, samt undgå eller afkorte en sygemelding.

Læs mere

Sidst opdateret: 20. oktober 2021

Kontakt

Virksomhedskonsulenterne

Jobcenter Greve
Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 80 80

Send Digital Post (kræver MitID)