Gå til hovedindhold

Opkvalificering og (efter)uddannelse af dine medarbejdere

Rette kompetencer til rette tid

Se mere om Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Opkvalificering og (efter)uddannelse af dine medarbejdere er en god investering til gavn for din virksomhed. Tal med os om mulighederne for efteruddannelse. Du kan godt kombinere flere muligheder. Kontakt os og hør mere om mulighederne for netop din virksomhed.

Vi hjælper din virksomhed med målrettet efteruddannelse af dine medarbejdere. Her på siden kan du læse om nogle af de mange muligheder. 

Læs mere om dine muligheder

Med voksenlærlingeordningen kan du oprette lærlingepladser med tilskud til ledige og ikke-faglærte ansatte over 25 år.

Brug ordningen til at uddanne fremtidens arbejdskraft og få samtidig en voksen medarbejder, der ofte har en del erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første færd.

Læs mere

VEU-godtgørelse gør det økonomisk muligt at opkvalificere medarbejdere gennem deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Godtgørelsen gælder alle medarbejdere, der højst har erhvervsuddannelsesniveau

Læs mere

Med jobrotationsordningen kan virksomheden sende medarbejdere på efteruddannelse, mens vikarer klarer arbejdet i uddannelsesperioden. Ordningen kan også bruges til at give erfarne medarbejdere, der er over 25 år og har mindst to års relevant erhvervserfaring, en erhvervsuddannelse. På den måde kan virksomheden
fx opkvalificere en ufaglært slagterimedarbejder til slagter, mens en ledig vikarierer i uddannelsesperioden.

Læs mere

Hjælp en ung på vej og få samtidig en her-og-nu ressource, som dag for dag bliver en dygtigere medarbejder. Alt for mange unge er sat på stand-by og kan ikke starte eller færdiggøre deres uddannelse, fordi der mangler elevpladser.

Læs mere

Virksomheder, der ønsker at opkvalificere ufaglærte medarbejdere eller udefrakommende ledige over 25 år til erhvervsuddannelsesniveau, kan sammen med medarbejderen eller den ledige kontakte den relevante
erhvervsskole og få lagt en uddannelsesplan for et EUV-forløb.

Læs mere

Omkring hver femte dansker har svært ved at læse, skrive eller regne. FVU er et uddannelsestilbud for alle medarbejdere over 18 år, der gerne vil forbedre deres basale læse-, skrive-, regnekundskaber - eller blive bedre til engelsk og it.

Læs mere

Kæmper du med at læse, skrive og regne? Voksenundervisning kan være noget for dig - få mere at vide i videoen.

Med OBU kan en ordblind medarbejder dog hurtigt blive bedre til at læse, skrive og forstå tekster samt få hjælp til at bruge relevante it-værktøjer som fx talegenkendelse og tekstscannere. På den måde kan medarbejderen begrænse sit skrive- og læsehandicap og indøve strategier, der både kan hjælpe med at effektivisere arbejdet og være en støtte i mange andre sammenhænge.

Læs mere

Sidst opdateret: 9. maj 2022

Kontakt

Virksomhedskonsulenterne

Jobcenter Greve
Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 80 80

Send Digital Post (kræver MitID)