Gå til hovedindhold

Godkendelsesmodel hjemmepleje

Greve Kommune søger frit valgs leverandører til hjemmepleje

Indhold

  Ansøgning om at blive frit valgs leverandør

  Greve Kommune skal skabe grundlag for borgernes frie valg af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp (hjemmepleje). Det frie valg indebærer, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører af hjemmepleje, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen.

  Information om godkendelsesmodel

  Det frie valg af leverandør tilvejebringes på følgende måde i Greve Kommune:

  • Godkendelsesmodellen, hvor kommunen godkender leverandører, der søger om at blive godkendt som frit valgs leverandør og lever op til kommunens kvalitets- og priskrav.
  • Frit valgs bevis på de områder, hvor der kun er enten den kommunale leverandør eller en godkendt privat leverandør.

  Det frie valg betyder, at borgerne får mulighed for frit at vælge, hvem der skal levere den hjælp, som kommunen har tildelt den enkelte borger. Frit valgs leverandører er derfor ikke garanteret en minimumsomsætning på den aftale, de indgår med kommunen.

  Ønsker din virksomhed at levere 1) personlig pleje, praktisk hjælp og overdraget sygepleje eller 2) kun praktisk hjælp som frit valgs leverandør i Greve Kommune, skal du ansøge om at blive godkendt.

  Anmodningsskemaet (bilag 1) skal udfyldes og indsendes på mail til sundhedogpleje@greve.dk. I emnelinjen skrives ”Anmodning om godkendelse som frit valgs leverandør”.

  På baggrund af anmodningsskemaet vurderer Greve Kommune virksomhedens egnethed.

  Egnethed vurderes med afsæt i følgende krav godkendt af Greve Kommunes Byråd:

  • Minimum ti ansatte.
  • 15% af de ansatte medarbejdere skal have en autorisation.
  • CVR registreret i minimum 12 måneder (virksomhedens startdato ligger mindst 12 måneder tilbage).
  • Økonomiske nøgletal i form af afkastningsgrad, likviditetsgrad, soliditetsgrad og egenkapital vurderes som minimum tilfredsstillende.
  • Referencer på tilsvarende aftaler vurderes som minimum tilfredsstillende.

  Hertil kommer leverandørens besvarelse af spørgsmål i anmodningsskemaet.

  Greve Kommune godkender leverandører under godkendelsesmodellen to gange årligt med opstart af aftalen den 1. april og den 1. oktober. 

  Ansøgningsfristen i 2024 er:

  Den 15. juli 2024, kl. 12.00 for leverandører, som anmoder om godkendelse med opstart 1. oktober 2024. 

  Ansøgningsfristen i 2025 er:

  Den 17. januar 2025, kl. 12.00 for leverandører, som anmoder om godkendelse med opstart 1. april 2025.

  Den 18. juli 2025, kl. 12.00 for leverandører, som anmoder om godkendelse med opstart 1. oktober 2025. 

  Forinden underskrift af aftale skal godkendte leverandører fremsende nedenstående dokumenter elektronisk til Greve Kommune:

  • Anfordringsgaranti på 50.000 kr. (kun leverandører, der er godkendt til at leverer både personlig pleje, praktisk hjælp og overdraget sygepleje).
  • En serviceattest uden anmærkninger, der maksimalt er 6 måneder gammel (har leverandøren forfalden gæld til det offentlige, skal leverandøren dokumentere, at gælden ikke overstiger 50.000 kr.).
  • De seneste 3 års godkendte regnskaber.
  • Virksomhedens informationsmateriale, der skal godkendes af kommunens Myndighed.

  Vær opmærksom på at afsætte tid til indhentning af anfordringsgaranti og serviceattest.

  Sidst opdateret: 17. juli 2024

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)