Gå til hovedindhold

Ansættelse som ledsager

Ledsagerordningen er til for at øge borgerens muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

Indhold

  Som ledsager hjælper du en borger mellem 18-67 år, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet.

  Læs mere

  Ledsagelsens formål er, at brugerne af ordningen, på eget initiativ, kommer ud og deltager i aktiviteter efter egne ønsker. Ledsagelsen kan f.eks. være til sportslige aktiviteter, museumsbesøg, biograf - og teaterture, en tur ud i det grønne, indkøbsture etc.

  Brugere af ledsagerordningen kan bevilliges op til 15 timers ledsagelse pr. måned, og der er mulighed for at opspare timer over en periode på 6 måneder. Der kan max. opspares 90 timer. Dette giver mulighed for ledsagelse på forlængede weekender osv.

  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Du skal aflevere en straffeattest, som ikke indeholder forhold, der er uforenelig med ansættelsen som ledsager.
  • Borgeren er arbejdsgiver, men på anmodning fra borgeren kan Greve Kommune administrere ordningen.
  • Der er overenskomst på ledsageområdet mellem Kommunernes Landsforening (KL) og FOA/3F.
  • Du er ikke omfattet af opsigelsesbestemmelser, da ansættelsen i princippet ophører ved afslutningen af det seneste aftalte tilkald.
  • Der garanteres ikke et minimum timetal.
  • En opgaves varighed kan være en time eller mere.
  • Borgeren bestemmer indholdet i ledsagelsen samt dens varighed.
  • Aktiviteterne skal foregå uden for borgerens eget hjem og omfatter selve ledsagelsen og de opgaver, der følger med som f.eks. toiletbesøg, påklædning og evt. transport i kørestol.
  • Borgeren afholder selv sine egne og ledsagerens udgifter til befordring fra borgerens hjem til det ønskede sted samt eventuelle udgifter til aktiviteter, hvor ledsageren deltager.
  • Du har altid ret til at afvise tilbud om ledsageopgaver.
  • Egentlig personlig pleje er ikke omfattet af ordningen.

  Hovedparten af alle ledsageopgaver ligger på hverdage mellem klokken 09.30 og 17.30, men kan forekomme på alle tider af døgnet og i weekender, alt efter aktiviteten.

  Arbejdstiden regnes fra det tidspunkt, du møder hos borgeren, og til i skilles igen.

  Du skal have grundlæggende IT-kendskab, da timesedler m.m. skal indsendes elektronisk til Greve Kommune.

  Nederst på siden kan du downloade skemaet Arbejdstidsopgørelse samt en vejledning til at udfylde skemaet. 

  Sidst opdateret: 13. juni 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Center for Sundhed og Pleje

  Adm. medarbejder Jeanette Dreijer

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital post (Kræver MitID)