Gå til hovedindhold

Social- og sundhedshjælperelev

Har du lyst til at arbejde rehabiliterende? Bliv Social- og sundhedshjælperelev i Greve Kommune.

Som Social- og sundhedshjælperelev i Greve Kommune får du en både praktisk og teoretisk uddannelse, der varer et år og to måneder.

Du er garanteret en praktikplads på plejecenter og i hjemmeplejen, hvor den praktiske del af din uddannelse foregår. Skoleperioderne foregår på ZBC's afdelinger i Køge eller Roskilde.

Som social– og sundhedshjælperelev i Greve Kommune sørger vi for, at du kommer godt i gang og udvikler dig både personligt og fagligt.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en uddannelse, hvor du primært arbejder med ældre mennesker. Gennem din uddannelse udvikler du en professionel tilgang til at udføre personlig pleje, rengøring, indkøb og meget mere.

Vi lægger vægt på, at du har lyst til at udvikle dine evner til at kommunikere og samarbejde.

Du vil gennem hele din uddannelse komme til at arbejde med borgeren i centrum og med afsæt i Greve Kommunes værdier og ældreplejens kerneopgave.

Læs mere

Du vil komme i praktik på et plejecenter og i en hjemmeplejegruppe. Du får en uddannet vejleder, som har ansvaret for dit praktikforløb. Vejlederen sørger for at støtte dig, følge op og evaluere dine oplevelser og læringsmål under praktikforløbet.

Du er naturligvis nysgerrig og motiveret for at lære nyt, når du starter hos os. Du er helt på det rene med, at borgernes behov og deres oplevelser af plejen er dine vigtige pejlemærker i hverdagen.

I løbet af din uddannelse vil du gradvist få mere ansvar og flere selvstændige arbejdsområder. I takt med denne udvikling vil du gradvist indgå på lige fod med dine kollegaer.

Uddannelsen skifter mellem skole og praktik. Vi forventer, at du læser og lærer ny teori, og at du inddrager teorierne i dine praktiske handlinger hos borgerne.

Du skal kunne gøre dine egne iagttagelser og observationer, reflektere over dem både mundtligt og skriftligt.

Vi arbejder ambitiøst med kompetencekort, logbøger og ugesamtaler som læringsredskaber. Du skal forvente, at der er hjemmearbejde i alle skole- og praktikperioder.

For alle ansøgere er det et krav, at grundforløb 2 SOSU er bestået, eller at ansøgere kan dokumentere, at de er i gang med grundforløbet, når de søger en elevstilling i Greve Kommune.

Alle ansøgere vil i forbindelse med tilbud om en elevansættelse blive bedt om at fremsende en straffeattest. For ansøgere som ikke har dansk pas skal opholds -og arbejdstilladelse fremvises i forbindelse med ansættelse.

Optagelse og ansættelse

Greve Kommune er din arbejdsgiver gennem hele uddannelsen, og du ansættes på en uddannelsesaftale, dvs. en tidsbegrænset ansættelseskontrakt.

Du skal søge din elevansættelse under ledige stillinger på Greve Kommunes hjemmeside

Arbejdstiden er 37 timer ugentlig, og du må regne med, at noget af din praktik kan foregå i weekend- og aftentimerne. Udgifter til bøger dækker du selv.

Længden af uddannelsesaftalen afhænger af, hvilke uddannelser du har afsluttet, før du ønsker at blive optaget på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Økonomi

Du er under uddannelse sikret elevløn.

 

Sidst opdateret: 15. juli 2021

Links

Kontakt

Center for Sundhed og Pleje

Uddannelseskonsulent Bente Lyngbo

Rådhusholmen 10
2670 Greve

 

Telefon: 43 97 90 43

Send Digital post (Kræver NemID)