Gå til hovedindhold

Naturligvis Greve - gennem helhedssyn og fællesskaber

Greve Kommunes vision for 2022-2025.

Luftballon over hedelandskab

Byrådet i Greve Kommune har vedtaget en vision for 2022-2025. Med vedtagelsen af en fælles vision sætter byrådet en fælles retning for Greve Kommune og viser, hvad kommunens politiske ledelse på overordnet niveau ønsker sig for kommunen. Visionen indeholder fem temaer:

  • Sammen om en bæredygtig kommune
  • Sammen om aktiv borgerinddragelse
  • Sammen om en hverdag med indhold for alle
  • Sammen om et aktivt foreningsliv for alle
  • Sammen om velfærd for alle

Visionens temaer

Vi skaber bysamfund, der er bæredygtige – miljømæssigt såvel som økonomisk og socialt.

Vi planlægger med helhedssyn og med øje for bæredygtige løsninger – både trafikalt, i boligområder og i kommunens egne bygninger. 

Vi fokuserer på klimatiltag i fællesskab med borgere og erhverv – vi vil lykkes sammen.

Vi disponerer bæredygtigt og med helhedssyn til glæder for fællesskabet.

Vi bygger på fællesskaber i Greve Kommune og vi bidrager alle med det vi kan.

Vi inddrager uanset opgavens karakter.  

Vi arbejder helhedsorienteret i samspil med den enkelte borger eller virksomhed.

I fællesskab med borgere og erhverv sikrer vi, at flest muligt indgår i et arbejdsfællesskab.

Sammen styrker vi samspil mellem erhverv og skole og sikrer helhedssyn på den enkeltes mulighed for at uddanne sig.

Vi skaber rammer, der sikrer muligheden for at indgå i et fællesskab.

I fællesskab mellem borgerne, foreningerne og den kommunale organisation arbejder vi med at skabe kvalitet i idræts- og fritidslivet gennem alle livets faser.

Vi ønsker et aktivt foreningsliv og at udviklingen af dette sker igennem helhedssyn og i fællesskab.

Vi møder alle borgere med helhedssyn og respekt og skaber sammen rammerne for et liv med kvalitet.

I fællesskab udvikler og disponerer vi, så vi også i fremtiden kan sikre, at de ældre fortsat får den nødvendige hjælp.

Vi skaber attraktive dagtilbud og skoler, med fokus på læring, udvikling og trivsel for den enkelte og for fællesskabet.

Vi arbejder for, at alle er selvbestemmende i eget liv. Vi hjælper til selvhjælp og har høje forventninger til alle.

Sidst opdateret: 17. november 2022

Dokumenter

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)