Gå til hovedindhold

Byrådet: Sammen gør vi det godt at bo og leve i kommunen

Byrådet har nu beskrevet, hvordan de ønsker, at det skal være at bo og leve i Greve Kommune. Og de tager udgangspunkt i, at det gode liv bliver skabt i fællesskaber.

Borgere samlet til morgenmad i Greve Svømmehal

Et af de stærke fællesskaber i kommunen er morgensvømmerne. Her er de samlet til morgenmad i anledning af svømmehallens fødselsdag.

Indhold

  Mandag aften vedtog byrådet otte politikker, der handler om livet i Greve Kommune. De otte politikker beskriver, hvilke muligheder borgere og virksomheder skal have i Greve Kommune, og hvordan kommunen kan støtte borgere, som har brug for det.

  Gode rammer for livet

  Borgmester Pernille Beckmann er glad for, at byrådet nu kan præsentere et samlet gennemarbejdet overblik over, hvad de vil arbejde for i de kommende år.

  "I byrådet har vi en vision om, hvordan vi fortsat udvikler og skaber gode rammer for livet her i kommunen. Vi er overbevist om, at vi sammen skaber af det gode liv i de fællesskaber, når vi mødes i foreningslivet, i formelle og uformelle samarbejder og selvfølgelig også gennem arbejdet i byrådet. Sådan er vores udgangspunkt for at lave politikkerne. Og jeg er glad for, at alle nu kan se, hvad vi arbejder hen i mod, hvad vi gerne vil opnå", siger hun.

  Byrådets arbejdsprogram

  De otte politikker blev vedtaget efter et grundigt forarbejde, hvor byrådet har vedtaget en fælles vision for kommunen, hvorefter de forskellige politiske udvalg har arbejdet videre med de otte politikker, der også har været i høring hos relevante råd, nævn bestyrelser og foreninger.

  De otte politikker er Beskæftigelsespolitik, Vækst- og Erhvervspolitik, Kultur-, Idræt- og Fritidspolitik, Integrations- og Hjemsendelsespolitik, Børne- og Ungepolitik, Social- og Handicappolitik, Sundhed- og Psykiatripolitik samt Værdighedspolitik.

  I politikkerne står der, hvilke temaer byrådet vil fokusere på, og hvilke effekter de ønsker at opnå.
  Politikkerne gælder til 2026.

  Vision for 2022-25

  Byrådets vision: "Naturligvis Greve- gennem helhedssyn og fællesskaber" har fem temaer:

  • Sammen om en bæredygtig kommune
  • Sammen om aktiv borgerinddragelse
  • Sammen om en hverdag med indhold for alle
  • Sammen om et aktivt foreningsliv for alle
  • Sammen om velfærd for alle

  Med udgangspunkt i visionen har byrådet nu vedtaget otte politikker.

  Kontakt

  Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)