Gå til hovedindhold

Klimahandlingsplan: Sammen gør vi livet mere klimavenligt

Byrådet i Greve Kommune har vedtaget en klimahandlingsplan, som skal sikre, at der ikke bliver udledt CO2 i 2050.

Stensætning med vilde blomster

Greve Kommune skal have flere steder med vilde blomster og gode forhold for insekter som den her stensætning.

Indhold

  Byrådet har vedtaget kommunens første klimahandlingsplan, som skal medvirke til, at der ikke bliver udledt CO2 i Danmark i 2050.

  Fremtiden er klimavenlig

  Klimahandlingsplanen beskriver, hvordan lokale borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og foreninger hver for sig og sammen skal ændre sig i mere klimavenlig retning, sådan at Greve Kommune og hele Danmark kan opfylde målet om, at der ikke må være udledning af CO2 i 2050 og samtidig er klar til ændrede nedbørsmønstre, mere hede og tørke.

  "Med klimahandlingsplanen har vi beskrevet, hvad vi som myndighed forlanger af os selv, af samarbejdspartnere og leverandører. Desuden vil vi i de kommende år rådgive borgere, foreninger og virksomheder, så de også bidrager aktivt til en klimavenlig fremtid. Vi kommer til at have fokus på både stort og småt, der gør en positiv forskel for klimaet," siger Hans-Jørgen Kirstein, formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

  Sammen om at ændre kommunen

  Klimahandlingsplanen indeholder en konkret liste over alt det, der skal gøres i kommunen. Listen handler om alt fra transport og varmeforsyning til mere vild natur og bæredygtigt indkøb.

  "Med klimahandlingsplanen tager vi ansvar for at flytte lokalområdet i en klimavenlig retning. Noget er kommunens ansvar, mens andet handler om, at foreningslivet, borgerne og virksomhederne skal gøre noget på en mere klimavenlig måde. Noget skal ske på kort sigt, mens andet tager lidt længere tid. Men vi er i gang, og livet i Greve Kommune vil blive mere klimavenligt", siger Hans-Jørgen Kirstein.

  Klimahandlingsplanen skal sikre at Greve Kommune lever op til Danmarks klimalov, som betyder, at landet skal være CO2-neutralt inden 2050. Greve Kommunes lokale klimaborgersamling har været med til at forberede klimahandlingsplanen, som desuden er udarbejdet efter international standard og godkendt i det globale bynetværk, C40, via den grønne tænketank Concito. Hermed lever Greve Kommunes klimahandlingsplan også op til det nationale DK 2020-klimasamarbejde, hvor kommunen med sin godkendte plan træder ind i det tværgående implementeringsforum "Klimaalliancen" om fælles, tværkommunale klimaudfordringer.

  Læs hele klimahandlingsplanen med alle tiltagene her.

  Sidst opdateret: 17. oktober 2023

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)