Gå til hovedindhold

Kommunealliancen er på vej med seks anbefalinger til at passe på havmiljøet i Køge Bugt

De syv borgmestre i Kommunealliancen er ved at behandle seks anbefalinger til hvordan havmiljøet i Køge Bugt kan genetableres. Som et led heri deltog de fleste af borgmestrene mandag i en knap seks timer lang sejltur på bugten arrangeret af foreningen Køge Bugt Stenrev. Anbefalingerne skal efterfølgende behandles i kommunalbestyrelserne i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner.

Niels Hörup, Kent Max Magelund, Henrik Rasmussen, Marie Stærke, Merete Amdisen, Pernille Bechmann og Flemming Petersen sidder på dækket af en motorbåd

Fra venstre ses: Niels Hörup, Kent Max Magelund, Henrik Rasmussen, Marie Stærke, Merete Amdisen, Pernille Bechmann og Flemming Petersen.

Indhold

  Begræns klapning af store mængder af slam, undgå mere råstofindvinding og stop planerne om ni kunstige erhvervsøer i Køge Bugt. Sådan lyder tre af seks anbefalinger fra Kommunealliancen, der dækker over syv kommuner langs Køge Bugt, der samarbejder om at passe på havmiljøet.

  Problemer under overfladen

  Mandag den 15. maj var Kommunealliancens syv borgmestre inviteret på sejltur af foreningen Køge Bugt Stenrev. Turen gik fra Køge Marina til Avedøre Holme, hvor der muligvis skal etableres ni kunstige erhvervsøer. Undervejs fortalte Allan Seller fra Køge Bugt Stenrev om arbejdet med at etablere stenrev i bugten, som skal genskabe noget af det dyre- og planteliv, der er gået tabt.

  "Køge Bugt er smuk og rig på oplevelser hele året rundt, ikke mindst på en dejlig dag i maj. Men den sørgelige sandhed er, at under overfladen har bugten store problemer. Den årelange udvinding af råstoffer har ført til flere døde områder. Klapning af store mængder slam skaber ændringer i biodiversiteten. Vi kan ikke blive ved med at drive rovdrift på bugten som vi gør i dag. Derfor har vi udarbejdet nogle helt enkle anbefalinger, som vi meget gerne ser indarbejdet i en plan for at gøre Køge Bugt til marin naturnationalpark, siger borgmester Pernille Beckmann, Greve Kommune.

  På baggrund af de massive påvirkninger der er tale om i Køge Bugt, har Kommunealliancen følgende anbefalinger til hvordan man i fremtiden skal genetablere dyre- og planteliv i bugten. Anbefalingerne bliver behandlet i de syv kommuners kommunalbestyrelser i den nærmeste fremtid.

  Marin naturnationalpark

  Den kommende marine naturnationalpark skal beskytte hele Øresund. Hele Øresund - også den sydlige del af Øresund - bør beskyttes af den marine naturnationalpark. Det eksisterende Øresundhedsvandssamarbejde omfatter allerede i dag både den nordlige og sydlige del af Øresund. Det anbefales derfor, at miljøministeren træffer beslutning om, at den kommende marine naturnationalpark udvides til at omfatte hele Øresund. 

  Stop udvinding af råstoffer

  Undlad at udpege nye områder til råstofindvinding i Køge Bugt. Det anbefales, at erhvervsministeren i den kommende reviderede havplan tager hensyn til naturen i den sydlige del af Øresund, og ikke kun betragter området som en råstofressource.

  Stenrev og ålegræs

  Stil krav om naturgenopretning, hvis råstoftilladelser forlænges. Det anbefales, at Miljøstyrelsen ikke giver tilladelse til forlængelse af de nuværende råstofområder medmindre der samtidig stilles krav om kompenserende anlæg som for eksempel etablering af stenrev, genopretning af tidligere stiksugeområder, udplantning af ålegræs med videre. I forlængelse heraf anbefales, at reglerne ændres, så det bliver nemmere at foretage genoprettende tiltag af havnaturen. 

  Dyrt at skade miljøet

  Gør det økonomisk byrdefuldt at skade havmiljøet. Afgifterne på at indvende råstoffer og på at dumpe materialer i havet bør mangedobles for at gøre det økonomisk omkostningsfuldt at skade havmiljøet og i stedet øge incitamentet til at genanvende bygningsmaterialer og vælge andre råstoffer, som ikke påvirker havnaturen.

  Begræns klapning i Køge Bugt

  Det skal være slut med at klappe store mængder af materialer fra anlægsprojekter som fx Lynetteholm i Køge Bugt. Derudover bør det helt forbydes, at klapning sker på vanddybder under 8 meter.

  Stop etableringen af 9 kunstige erhvervsøer

  På baggrund af de negative konsekvenser for havmiljøet (ålegræsenge og dumpning af jord) samt de negative miljømæssige konsekvenser på land, anbefales det, at Hvidovre Kommune og SVM-regeringen indstiller planerne om etableringen af Holmene.

  Kontakt

  Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)