Gå til hovedindhold

Undgå at rotten flytter ind

Sådan undgår du at få rotten som roommate ved at fjerne dens muligheder for at komme ind i din bolig.

Efeu der vokser op ad husmur

Indhold

  Ubudne gæster kan de færreste lide – og rotter kan ikke bare være ubehagelige at have på besøg, de kan også være smittebærere af forskellige sygdomme. Derfor er det vigtigt at forebygge, at de flytter ind i din bolig.

  Fjern rottens indgangsmuligheder

  Efeu og andet beplantning op af dit hus kan være pænt, men kan også fungere som rotters indgang til din bolig. Beplantning tæt på din tagrende, åbentstående vinduer eller andre åbninger, som er større end 2 centimeter, giver rotten mulighed for at komme ind i din bolig.

  • Træer
   Træer kan give adgang for rotter ind i din bolig, hvis grenene vokser tæt på dit tag. Rotterne kan springe fra træet og direkte over på taget og derfra kravle ind på loftet.
   Hvis der på din ejendom er tagnedløb, som ikke udmunder under kloakrist eller kloakdæksel, skal disse rottesikres.
  • Tagnedløb
   Tagnedløb, hvor tilslutningen til kloak eller dræn, udmunder frit, skal være sikret med galvaniseret trådnet, rist eller lignende. Er der åbne adgangsveje ind i boligen, kan disse med fordel sikres på samme måde.
  • Sokkelriste
   Mange huse har sokkeludluftningsriste som godt kan være gemt bag buske, brænde eller opmagasinering af andet materiale. Er sokkelristene gennemrustne eller på anden måde defekte, er der risiko for at rotterne kan komme ind i din bolig.

  Gode råd til at forebygge rotter

  Med disse få gode råd kan du forebygge, at rotten bliver en uventet gæst i din bolig:

  • Tjek om der er beplantning op til tagrender eller vinduer. Beskær beplantning så der er minimum 80 centimeter fra beplantning til tagrender eller vinduer.
  • Undgå beplantning og oplag af diverse materialer etc. op af husmuren, da det kan være tilholdssted for rotter. Et godt udgangspunkt er 50 centimeters frirum fra husmuren.
  • Undgå at træers grene bliver et springbræt til tagrender og taget.
  • Gennemgå din ejendom for åbninger, som rotter kan komme ind af, og sørg for at få lukket hullerne med trådnet, rist eller lignende.
  • Undgå permanent åbentstående vinduer/yderdøre. Montér eventuelt fintmasket metalnet for døre/vinduer.

  Fakta om rotter

  • Kan klatre op ad ru vægge, træer og i faldstammer mm.
  • Kan grave ned i en dybde af 60 centimeter.
  • Gennemgnaver alt der er blødere end jern, da deres tænder skal slibes.
  • Springer op til 150 centimeter vandret og 80 centimeter lodret.
  • Kan løfte 1.2 kilo, derfor bør afløbsriste altid være skruet fast.
  • Kan krybe igennem åbninger, der er 2 centimeter i diameter.
  • Vi mennesker er gode til at opfylde rotters behov – føde, skjul og vand.
  Sidst opdateret: 4. maj 2023

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)