Gå til hovedindhold

Vederlag for byrådspolitikere

Her kan du se hverv og vederlag for byrådets medlemmer.

Stabel af mønter.

Greve Kommune er forpligtet til at oplyse om de vederlag, som byrådets medlemmer får for deres arbejde i byråd/udvalg og andre kommunale hverv i selskaber, råd og nævn. 

Kravene til offentliggørelse er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. Blandt andet i §16e.

Greve Kommune offentliggør vederlagene for et år ad gangen. Diæter og vederlag for tabt arbejdsfortjeneste er ikke medtaget i oversigten.

Vederlag for byrådsarbejde (per 1. april 2021)

Hverv Bemærkning Årligt vederlag

Borgmester

Får borgmestervederlag - ikke de øvrige vederlag

1.087.209,96

Byrådsmedlem

 

98.687,04

1. viceborgmester

7,8 procent af borgmestervederlaget

84.802,32

Udvalgsformand

19,6 procent af borgmestervederlaget

213.093,12

Udvalgsmedlem

 

34.403,52

Formand, Børn- og Ungeudvalget §18

7,8 procent af borgmestervederlaget

84.802,32

Udv.medlem, Børn- og unge-udv. § 18

 

13.766,16

Hjemmeboende børn under 10 år

Beløbet er det samme, uanset om der er et eller flere hjemmeboende børn under 10 år

15.269,16

 

Offentliggørelse af vederlag til byrådsmedlemmers deltagelse i bestyrelsesarbejde 2021

Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen

Hverv/bestyrelsespost Navn Indkomst 2021

Vurderingsankenævn - medlem

Bjarke Abel (A) 54.900 kr.

KLAR Forsyning A/S Bestyrelsen - medlem

Heidi Serny Jacobsen (A) 35.000 kr.

Greve Fjernvarme – Bestyrelsen, næstformand

Marc Genning (V) 46.386 kr.

Vurderingsankenævn - medlem

Per Lund Sørensen (V) 54.900 kr.

Bestyrelsen for Forberedende Grunduddannelse (FGU skolen ØST) - næstformand

Skatteankenævnet (formand)

Pernille Beckmann (V)

27.500 kr.

 

60.000 kr.

KLAR Forsyning A/S Bestyrelsen - medlem

Torben Hoffmann (V) 35.000 kr.

 

Alle byrådspolitikernes hverv (2022 og frem)

 • Byrådet (medlem)

 • Kultur- og Fritidsudvalget (formand)

 • Skole-, og Børne- og Ungeudvalget (medlem)

 • Social- og Handicapudvalget (medlem)

 

 • Børnerådet

 • Greve Gymnasiums bestyrelse

 • Handicaprådet (suppleant for Kai Nielsen)

 • Idrætsrådet

 • Politisk Følgegruppe for Opera Hedeland (medlem)

 • Portalens Bestyrelse

 • Skolerådet

 • Ungdomsskolen og Den Musiske Skole i Greves Bestyrelse​

 • Byrådet (medlem)

 • Skole-, og Børne- og Ungeudvalget (næstformand)

 • Klima-, Teknik- og Miljøudvalget (medlem)

 

 • Børn og Unge-udvalget § 18 (suppleant for Jette Andersen)

 • Børnerådet

 • Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for Jari Due Jessen)

 • Handicaprådet (suppleant for Jette Andersen)

 • KLAR Forsynings Bestyrelsen (suppleant for Heidi Serny Jacobsen)

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Heidi Serny Jacobsen)

 • Skolerådet

 • Taksations- og Overtaksationskommissionerne

 • Valgbestyrelsen for Damagerskolen

 • Valgbestyrelsen for Europaparlamentsvalg

 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg

 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Niclas Bekker Poulsen)

 • Vestegnens Kraftvarmeselskab I/ S's Bestyrelse (VEKS) (observatør)

 • Vurderingsankenævnet

 • Byrådet (medlem)

 • Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (næstformand)

 • Økonomiudvalget (medlem)

 

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Mehmet Zeki Dogru)

 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg

 • Byrådet (medlem)

 • Kultur- og Fritidsudvalget (næstformand)

 • Sundheds- og Omsorgsudvalget (medlem)

 • Byrådet (medlem)

 • Klima-, Teknik- og Miljøudvalget (næstformand)

 • Plan- og Tryghedsudvalget (medlem)

 • Byrådet (medlem)

 • Skole-, og Børne- og Ungeudvalget (formand)

 • Klima-, Teknik- og Miljøudvalget (medlem)

 • Hjemmeboende børn

 

 • Bestyrelsen for PV Greve A/S (suppleant for Torben Hoffmann)

 • Børnerådet

 • Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for Pernille Beckmann)

 • Hyrevognsudvalget

 • I/S ARGO Bestyrelse (suppleant for Torben Hoffmann)

 • I/S Strandparkens Bestyrelse (suppleant for Pernille Beckmann)

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Pernille Beckmann)

 • Skolerådet

 • Strandlauget i Greve Kommune (suppleant for Mortan Martinsson)

 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (suppleant for Kai Nielsen)

 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Rigge Nørmark)

 • Byrådet (medlem)

 • Klima-, Teknik- og Miljøudvalget (formand)

 • Plan- og Tryghedsudvalget (medlem)

 • Økonomiudvalget (medlem)

 • Hjemmeboende barn
 • Byrådet (medlem)

 • Social- og Handicapudvalget (formand)

 • Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (medlem)

 

 • Børnerådet

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)

 • KLAR Forsyning Bestyrelsen

 • Skolerådet

 • Trafiksikkerhedsrådet

 • Valgbestyrelsen for Hedelyskolen

 • Byrådet (medlem)

 • Plan- og Tryghedsudvalget (medlem)
 • Økonomiudvalget (medlem)

 

 • Erhvervscentrets bestyrelse
 • Greve Marinas Bestyrelse

 • Hyrevognsudvalget

 • I/S Hedelands Bestyrelse (suppleant for Jette Andersen)

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)

 • Portalens Bestyrelse

 • Byrådet (medlem)

 • Skole-, og Børne- og Ungeudvalget (medlem)

 • Social- og Handicapudvalget (medlem)

 • Byrådet (medlem)

 • Sundheds- og Omsorgsudvalget (formand)

 • Økonomiudvalget (næstformand)

 • Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (medlem)

 

 • I/S Hedelands Bestyrelse

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)

 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg

 • Byrådet (medlem)

 • Kultur- og Fritidsudvalget (medlem)

 • Sundheds- og Omsorgsudvalget (medlem)

 • Byrådet (medlem)

 • Plan- og Tryghedsudvalget (formand)

 • Skole-, og Børne- og Ungeudvalget (medlem)

 • Økonomiudvalget (medlem)

 

 • Ekspropriationskommissionen vedr. fast ejendom

 • Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for Torben Hoffmann)

 • Greve Fjernvarme – Bestyrelsen

 • Greve Fjernvarme - Repræsentantskabet

 • KLAR Forsynings Bestyrelsen (suppleant for Torben Hoffmann)

 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg (suppleant for Pernille Beckmann)

 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (suppleant for Pernille Beckmann)

 • Byrådet (medlem)

 • Kultur- og Fritidsudvalget (medlem)

 • Social- og Handicapudvalget (medlem)

 • Byrådet (medlem)

 • Plan- og Tryghedsudvalget (næstformand)

 • Økonomiudvalget (medlem)

 • Hjemmeboende børn

 

 • KL's kommunalpolitisk topmøde (delegeret)

 • Ungdomsskolen og Den Musiske Skole i Greves Bestyrelse (medlem)

 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Brigitte Klintskov Jerkel)

 • Byrådet (medlem)

 • Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (formand)

 

 • HMN Naturgas I/S' Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)

 • KL's Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)

 • Trafikselskabet Movias Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)

 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Pernille Beckmann)

 • Byrådet (medlem)

 • Børn- og ungeudvalget (§18-udvalget) (formand)

 • Kultur- og Fritidsudvalget (medlem)

 • Plan- og Tryghedsudvalget (medlem)

 

 • Greve Museums Bestyrelse (medlem)

 • Huslejenævnet (suppleant for Henrik Larsen)

 • Vurderingsankenævn (suppleant)

 • Borgmester

 • Byrådet (medlem)

 • Økonomiudvalg (formand)

 

 • Beredskabskommissionen (det nye beredskab) (medlem)

 • Beredskabskommissionen for Østsjællands Beredskab

 • Bestyrelsen for Forberedende Grunduddannelse (FGU Skolen Øst)

 • Bestyrelsen for PV Greve A/S (suppleant for Claus Thykjær)

 • Erhvervscentrets bestyrelse (formand)

 • Greve Nord Projektets Bestyrelse (formandskabet)HMN

 • Naturgas I/S' Repræsentantskab

 • I/S Hedelands Bestyrelse

 • I/S Strandparkens Bestyrelse

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)

 • KL's Repræsentantskab (borgmester)

 • Kredsrådet (borgmester)

 • Skatteankenævn

 • Trafikselskabet Movias Repræsentantskab

 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg (formand)

 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (formand)

 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (formand)

 • Byrådet (medlem)

 • Social- og Handicapudvalget (næstformand)

 • Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (medlem)

 • Sundheds- og Omsorgsudvalget (medlem)

 • Hjemmeboende børn
 • Byrådet (medlem)

 • Sundheds- og Omsorgsudvalget (næstformand)

 • Hjemmeboende barn
 • Plan- og Tryghedsudvalget (medlem)

 • Klima-, Teknik- og Miljøudvalget (medlem)

 

 • Beredskabskommissionen (det nye beredskab) (observatør)

 • Bestyrelsen for PV Greve A/S

 • Erhvervscentrets bestyrelse

 • Greve Marinas Bestyrelse

 • I/S ARGO bestyrelse

 • I/S Hedelands Bestyrelse (suppleant for Pernille Beckmann)

 • KLAR Forsynings Bestyrelsen

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Rigge Nørmark)

 • Kredsrådet (suppleant for Pernille Beckmann)

 • Lokalrådet i Midt- og Vestsjællands Politi

 • Natur- og Miljøråd (formand)

 • Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg

 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg

 • Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S's Bestyrelse (VEKS)​

Sidst opdateret: 3. maj 2022

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver NemID)