Gå til hovedindhold

Vederlag for byrådspolitikere

Her kan du se hverv og vederlag for byrådets medlemmer.

Stabel af mønter.

Greve Kommune er forpligtet til at oplyse om de vederlag, som byrådets medlemmer får for deres arbejde i byråd/udvalg og andre kommunale hverv i selskaber, råd og nævn. 

Kravene til offentliggørelse er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. Blandt andet i §16e.

Greve Kommune offentliggør vederlagene for et år ad gangen. Diæter og vederlag for tabt arbejdsfortjeneste er ikke medtaget i oversigten.

Vederlag for byrådsarbejde (per 1. april 2024)

Hverv Bemærkning Årligt vederlag

Borgmester

Får borgmestervederlag - ikke de øvrige vederlag

1.142.614,67 kr.

Byrådsmedlem

104.052,51 kr.

1. viceborgmester

7,8 procent af borgmestervederlaget

89.123,94 kr.

Udvalgsformand

19,6 procent af borgmestervederlaget

223.952,48 kr.

Udvalgsmedlem

36.106,62 kr.

Formand, Børn- og Ungeudvalget §18

7,8 procent af borgmestervederlaget

89.123,94 kr.

Næstformand, Børn- og unge-udv. § 18

1,3 procent af borgmestervederlaget

14.854,00 kr.

Hjemmeboende børn
under 10 år

Beløbet er det samme, uanset om der er et eller flere hjemmeboende børn under 10 år

16.099,40 kr.

Offentliggørelse af vederlag til byrådsmedlemmers deltagelse i bestyrelsesarbejde 2021

Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen.

Hverv/bestyrelsespost Navn Indkomst 2023

Vurderingsankenævn - medlem

Bjarke Abel (A)

95.260,44 kr.

KLAR Forsyning A/S Bestyrelsen - medlem

John T. Olsen (A)

41.184,72 kr.

Greve Fjernvarme – Bestyrelsen, næstformand

Marc Genning (V)

49.000 kr.

Vurderingsankenævn - medlem

Per Lund Sørensen (V)

95.260,44 kr.

Bestyrelsen for Forberedende Grunduddannelse
(FGU skolen ØST) - næstformand

Pernille Beckmann (V)

30.063 kr.

KLAR Forsyning A/S Bestyrelsen - medlem

Torben Hoffmann (V)

41.184,72 kr.

Alle byrådspolitikernes hverv (2022 og frem)

 • Byrådet (Borgmester)
 • Økonomiudvalg (formand)

 • Beredskab (medlem)
 • Erhvervscentrets Bestyrelse (medlem)
 • Forberedende Grundskole FGU-Øst (formand)
 • Greve Nord Projektets Bestyrelse (medlem)
 • Hedeland I/S' Bestyrelse (suppleant for Liselott Blixt)
 • KLAR forsyning Enhedsbestyrelse (suppleant for Torben Hoffmann)
 • KL's Kommunalpolitiske Topmøde (delegeret)
 • KL's Repræsentantskab (medlem)
 • Kredsrådet (medlem)
 • Politisk Følgegruppe for Spejdernes Lejr 2022 (medlem)
 • Strandparken I/S' Bestyrelse (suppleant for Torben Hoffmann)
 • Skatteankenævn (suppleant i Skatteankenævnet i perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2026)
 • Trafikselskabet Movias Repræsentantskab (medlem)
 • Valgbestyrelsen for Europaparlamentsvalg (formand)
 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (formand)
 • Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg (formand)
 • Byrådet (medlem)
 • Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (medlem)
 • Sundheds- og Omsorgsudvalget (formand)
 • Økonomiudvalget (næstformand)

 • Grundlisteudvalg (medlem)
 • Hedeland I/S's Bestyrelse (medlem) 
 • KL's Kommunalpolitiske Topmøde (delegeret)
 • Kredsrådet (suppleant for Borgmesteren) 
 • Valgbestyrelsen ved Europaparlamentsvalg (medlem)
 • Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg (medlem)
 • Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg (medlem) 
 • Byrådet (medlem)
 • Skole-, og Børne- og Ungeudvalget (næstformand)
 • Økonomiudvalget (medlem)

 • Børn og Unge-udvalget § 18 (medlem)
 • Børnerådet (medlem)
 • ErhvervsCentret Greves bestyrelse
 • KL's Kommunalpolitiske Topmøde (suppleant for Linda Heegaard)
 • Skolerådet (medlem)
 • Skatteankenævn og vurderingsankenævn (medlem af vurderingsankenævn i perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2026)
 • Valgbestyrelsen ved Europaparlamentsvalg (medlem)
 • Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg (medlem)
 • Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg (medlem)
 • Valgbestyrelsen for valg til skolebestyrelser (Karlslunde Skole)
 • Byrådet (medlem)
 • Kultur- og Fritidsudvalget (formand)
 • Skole-, og Børne- og Ungeudvalget (medlem)
 • Social- og Handicapudvalget (medlem)

 • Børn- og Unge-udvalget §18 (suppleant for Per Lund Sørensen)
 • Børnerådet (medlem)
 • Den Politisk Følgegruppe for Opera Hedeland (medlem)
 • Fritidsrådet (medlem)
 • Greve Gymnasiums Bestyrelse (medlem)
 • Greve Kultur-Base - Musikskolens Bestyrelse (medlem)
 • Handicaprådet (suppleant for Simon Østergaard)
 • Idrætsrådet (medlem)
 • Portalens Bestyrelse (medlem)
 • Skolerådet (medlem)
 • Byrådet (medlem)
 • Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (næstformand)
 • Økonomiudvalget (medlem)

 • Erhvervscenterets Bestyrelse (suppleant for John T. Olsen)
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)
 • Valgbestyrelsen ved Europaparlamentsvalg (medlem)
 • Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg (medlem)
 • Byrådet (medlem)
 • Kultur- og Fritidsudvalget (næstformand)
 • Sundheds- og Omsorgsudvalget (medlem)

 • Greve Museums Bestyrelse (medlem) 
 • Hedeland I/S' Bestyrelse (medlem)
 • Idrætsrådet (Medlem)
 • Byrådet (medlem)
 • Klima-, Teknik- og Miljøudvalget (næstformand)
 • Plan- og Tryghedsudvalget (medlem)

 • KL's Kommunalpolitisk Topmøde (suppleant for John T. Olsen)
 • Trafiksikkerhedsrådet (medlem)
 • Valgbestyrelse ved Europaparlamentsvalg (suppleant for Brigitte Klintskov Jerkel)
 • Valgbestyrelse ved Folketingsvalg (suppleant for John T. Olsen)
 • Valgbestyrelse ved Kommunalvalg (suppleant for Brigitte Klintskov Jerkel)
 • Valgbestyrelse for valg til skolebestyrelser (Mosedeskolen)
 • Byrådet (medlem)
 • Skole-, Børne- og Ungeudvalget (formand)
 • Social- og Handicapudvalget (næstformand)

 • Børnerådet (medlem)
 • KL's Kommunalpolitiske Topmøde (suppleant for Hans-Jørgen Kirstein) 
 • Skolerådet (medlem)
 • Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg (suppleant for Hans-Jørgen Kirstein)
 • Byrådet (medlem)
 • Klima-, Teknik- og Miljøudvalget (formand)
 • Plan- og Tryghedsudvalget (medlem)
 • Økonomiudvalget (medlem)

 • Greve Fjernvarme (medlem af Repræsentantskabet)
 • Greve Nord Projektets Bestyrelse (medlem)
 • Hedeland I/S' Bestyrelse (næstformand) 
 • I/S Argo (suppleant for Torben Hoffmann)
 • KL's Kommunalpolitiske Topmøde (delegeret) 
 • KL's Repræsentantskab (suppleant for Borgmesteren) 
 • PV Greve A/S' Bestyrelse (medlem) 
 • Strandlauget i Greve Kommune, Bestyrelse (medlem) 
 • Trafiksikkerhedsrådet (formand)
 • Valgbestyrelse ved Europaparlamentsvalg (suppleant for Liselott Blixt)
 • Valgbestyrelse ved Folketingsvalg (suppleant for Liselott Blixt)
 • Valgbestyrelse ved Kommunalvalg (medlem)
 • Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S' Bestyrelse (medlem)
 • Byrådet (medlem)
 • Social- og Handicapudvalget (Formand)
 • Klima, Teknik- og Miljøudvalget (medlem)

 • Handicaprådet (medlem)
 • Hedeland I/S' Bestyrelse (suppleant for Charlotte Levin) 
 • KLAR Forsyning Enhedsbestyrelse (medlem) 
 • KL's Kommunalpolitiske Topmøde (delegeret)
 • Portalens Bestyrelse (medlem) 
 • Valgbestyrelse ved Europaparlamentsvalg (suppleant for Bjarke Abel)
 • Valgbestyrelse ved Folketingsvalg (medlem)
 • Valgbestyrelse ved Kommunalvalg (suppleant for Bjarke Abel) 

 

 • Byrådet (medlem)
 • Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (medlem)
 • Plan- og Tryghedsudvalget (medlem)

 • Valgbestyrelse ved Folketingsvalg (suppleant for Bjarke Abel)
 • Byrådet (medlem)
 • Skole-, Børne- og Ungeudvalget (medlem)
 • Social- og Handicapudvalget (medlem)

 • Børn- og Unge-udvalget §18 (suppleant for Bjarke Abel)
 • Børnerådet (medlem) 
 • Handicaprådet (suppleant for Charlotte Levin)
 • KL's Kommunalpolitiske Topmøde (delegeret)
 • Skolerådet (medlem) 
 • Byrådet (medlem)
 • Kultur- og Fritidsudvalget (medlem)
 • Sundheds- og Omsorgsudvalget (medlem)

 • Greve Museums Bestyrelse (medlem)
 • KL's Kommunalpolitiske Topmøde (suppleant for Marc Genning) 
 • Byrådet (medlem)
 • Plan- og Tryghedsudvalget (formand)
 • Skole-, Børne- og Ungeudvalget (medlem)
 • Økonomiudvalget (medlem)

 • Børnerådet (medlem)
 • Erhvervscentrets Bestyrelse (suppleant for Borgmesteren)
 • Greve Fjernvarme (Næstformand i Bestyrelsen)
 • Hedeland I/S' Bestyrelse (suppleant for Hans-Jørgen Kirstein)
 • Høje-Taastrup fjernvarme (medlem i Bestyrelsen)
 • KL's Kommunalpolitiske Topmøde (delegeret)
 • Skolerådet (medlem) 
 • Trafikselskabet Movias Repræsentantskab (suppleant for Borgmesteren)
 • Valgbestyrelsen ved Europaparlamentsvalg (suppleant for Borgmesteren)
 • Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg (suppleant for Borgmesteren)
 • Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg (suppleant for Borgmesteren)
 • Byrådet (medlem)
 • Kultur- og Fritidsudvalget (medlem)
 • Social- og Handicapudvalget (medlem)

 • Fritidsrådet (medlem)
 • Greve Kultur-Base - Musikskolens bestyrelse (medlem)
 • Greve Marinas bestyrelse (medlem)
 • Handicaprådet (suppleant for Kenneth Jerkel) 
 • Byrådet (medlem)
 • Plan- og Tryghedsudvalget (næstformand)
 • Økonomiudvalget (medlem)

 • Greve Nord Projektets Bestyrelse (medlem)
 • KLAR Forsynings Enhedsbestyrelse (suppleant for John T. Olsen)
 • KL's Kommunalpolitiske Topmøde (suppleant for Brigitte Klintskov Jerkel) 
 • Byrådet (medlem)
 • Kultur- og Fritidsudvalget (medlem)
 • Plan- og Tryghedsudvalget (medlem)

 • Børn- og Unge-udvalget §18 (formand)
 • Skatteankenævn og Vurderingsankenævn (medlem af Vurderingsankenævn i perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2026) 
 • Taksations- og Overtaksationskommissionerne (medlem)
 • Taksationskommissionen vedr. fast ejendom (medlem) 
 • Byrådet (medlem)
 • Plan- og Tryghedsudvalget (medlem)
 • Ekspropriationskommission vedr. fast ejendom (Medlem)
 • PV Greve A/S's bestyrelse (Suppleant for Torben Hoffmann)
 • Valgbestyrelse for valg til skolebestyrelse (Medlem)
 • Byrådet (medlem)
 • Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (Formand)
 • Klima- Teknik- og Miljøudvalget (medlem)
 • Sundheds- og Omsorgsudvalget (medlem)

 • Forberedende Grundskole FGU-Øst (suppleant for Borgmesteren)
 • Handicaprådet (medlem) 
 • KL's Kommunalpolitiske Topmøde (suppleant for Liselott Blixt)
 • Valgbestyrelsen ved Kommunalvalg (suppleant for Liselott Blixt)
 • Byrådet (medlem)
 • Sundheds- og Omsorgsudvalget (næstformand)

 • Handicaprådet (medlem)
 • Byrådet (medlem)
 • Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (medlem)
 • Klima-, Teknik- og Miljøudvalget (medlem)

 • Beredskab (observatør)
 • Greve Marinas Bestyrelse (medlem)
 • Hedeland I/S' Bestyrelse (suppleant for Borgmesteren)
 • I/S Argo (medlem)
 • KLAR Forsyning Enhedsbestyrelse (medlem)
 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Borgmesteren)
 • Natur- og Miljørådet (formand)
 • PV Greve A/S' Bestyrelse (medlem)
 • Strandparken I/S' Bestyrelse (medlem)
 • Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S' Bestyrelse (suppleant for Hans-Jørgen Kirstein) 
Sidst opdateret: 7. juni 2024

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)