Gå til hovedindhold

Vederlag for byrådspolitikere

Her kan du se hverv og vederlag for byrådets medlemmer.

Stabel af mønter.

Greve Kommune er forpligtet til at oplyse om de vederlag, som byrådets medlemmer får for deres arbejde i byråd/udvalg og andre kommunale hverv i selskaber, råd og nævn. 

Kravene til offentliggørelse er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. Blandt andet i §16e.

Greve Kommune offentliggør vederlagene for et år ad gangen. Diæter og vederlag for tabt arbejdsfortjeneste er ikke medtaget i oversigten.

Vederlag for byrådsarbejde (per 1. april 2021)

Hverv Bemærkning Årligt vederlag

Borgmester

Får borgmestervederlag - ikke de øvrige vederlag

1.087.210

Byrådsmedlem

 

98.687,04

1. viceborgmester

7,8 procent af borgmestervederlaget

84.802,38

Udvalgsformand

19,6 procent af borgmestervederlaget

213.093,15

Udvalgsmedlem

 

34.403,52

Formand, Børn- og Ungeudvalget §18

7,8 procent af borgmestervederlaget

84.802,38

Udv.medlem, Børn- og unge-udv. § 18

 

13.562,76

Hjemmeboende barn under 10 år

 

15.269,16


Vederlag for bestyrelsesarbejde (2020)

Navn Hverv/bestyrelsespost Indkomst (2020)

Heidi Serny Jacobsen (A)

KLAR Forsyning A/S Bestyrelsen 35.000 kr.

Marc Genning (V)

Greve Fjernvarme – Bestyrelsen 10.400 kr.

Pernille Beckmann (V)Best. for Forb. Grundudd. (FGU skolen ØST)
KL’s repræsentantskab
Skatteankenævnet (formand)
HMN Naturgas I/S’ repræsentantskab

27.492 kr.
34.999,68 kr.
69.260,16 kr.
7.500 kr.

Torben Hoffmann (V)

KLAR Forsyning A/S Bestyrelsen 35.000 kr.

 

Alle byrådspolitikernes hverv

 • Byrådet (medlem)

 • Kultur- og Fritidsudvalget (formand)

 • Skole- og Børneudvalget (medlem)

 • Børnerådet

 • Greve Gymnasiums bestyrelse

 • Handicaprådet (suppleant for Kai Nielsen)

 • Idrætsrådet

 • Politisk Følgegruppe for Opera Hedeland (medlem)

 • Portalens Bestyrelse

 • Skolerådet

 • Ungdomsskolen og Den Musiske Skole i Greves Bestyrelse​

 • Byrådet (medlem)

 • Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (næstformand)

 • Skole- og Børneudvalget (næstformand)

 • Børn og Unge-udvalget § 18 (suppleant for Jette Andersen)

 • Børnerådet

 • Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for Jari Due Jessen)

 • Handicaprådet (suppleant for Jette Andersen)

 • KLAR Forsynings Bestyrelsen (suppleant for Heidi Serny Jacobsen)

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Heidi Serny Jacobsen)

 • Skolerådet

 • Taksations- og Overtaksationskommissionerne

 • Valgbestyrelsen for Damagerskolen

 • Valgbestyrelsen for Europaparlamentsvalg

 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg

 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Niclas Bekker Poulsen)

 • Vestegnens Kraftvarmeselskab I/ S's Bestyrelse (VEKS) (observatør)

 • Vurderingsankenævnet

 • Byrådet (medlem)

 • Økonomiudvalget (medlem)

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Mehmet Zeki Dogru)

 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg

 • Byrådet (medlem)

 • Skole- og Børneudvalget (formand)

 • Hjemmeboende børn under 10 år

 • Bestyrelsen for PV Greve A/S (suppleant for Torben Hoffmann)

 • Børnerådet

 • Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for Pernille Beckmann)

 • Hyrevognsudvalget

 • I/S ARGO Bestyrelse (suppleant for Torben Hoffmann)

 • I/S Strandparkens Bestyrelse (suppleant for Pernille Beckmann)

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Pernille Beckmann)

 • Skolerådet

 • Strandlauget i Greve Kommune (suppleant for Mortan Martinsson)

 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (suppleant for Kai Nielsen)

 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Rigge Nørmark)

 • Byrådet (medlem)
 • Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (medlem)
 • Kultur- og Fritidsudvalget (medlem)
 • Handicaprådet (medlem)
 • Greve Nords Projektets Bestyrelse (medlem)
 • Børn og Unge-udvalget § 18 (suppleant for Per Lund Sørensen)
 • Valgbestyrelse for Folketingsvalg (medlem)
 • Valgbestyrelse for Europa Parlamentsvalg (suppleant for Mortan Martinsson)
 • Byrådet (medlem)

 • Skole- og Børneudvalget (medlem)

 • Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (medlem)

 • Teknik- og Miljøudvalget (medlem)

 • Børnerådet

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)

 • KLAR Forsyning Bestyrelsen

 • Skolerådet

 • Trafiksikkerhedsrådet

 • Valgbestyrelsen for Hedelyskolen

 • Byrådet (medlem)

 • Kultur- og Fritidsudvalget (medlem)

 • Hjemmeboende børn under 10 år

 • Fritidsrådet

 • Idrætsrådet

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)

 • Valgbestyrelsen for Europaparlamentsvalg

 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg

 • Byrådet (medlem)

 • Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (medlem)

 • Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (medlem)

 • Børn- og Ungeudvalget (§18-udvalget) (næstformand)

 • Greve Nord Projektets Bestyrelse

 • Handicaprådet

 • I/S Hedelands Bestyrelse

 • Valgbestyrelsen for Arenaskolen

 • Byrådet (medlem)

 • 2. viceborgmester

 • Plan- og Udviklingsudvalget (næstformand)

 • Økonomiudvalget (medlem)

 • Erhvervscentrets bestyrelse

 • Greve Marinas Bestyrelse

 • Hyrevognsudvalget

 • I/S Hedelands Bestyrelse (suppleant for Jette Andersen)

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)

 • Portalens Bestyrelse

 • Byrådet (medlem)

 • 1. viceborgmester

 • Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (medlem)

 • Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (formand)

 • Økonomiudvalget (næstformand)

 • I/S Hedelands Bestyrelse

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)

 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg

 • Byrådet (medlem)

 • Plan- og Udviklingsudvalget (formand)

 • Teknik- og Miljøudvalget (medlem)

 • Økonomiudvalget (medlem)

 • Ekspropriationskommissionen vedr. fast ejendom

 • Erhvervscentrets bestyrelse (suppleant for Torben Hoffmann)

 • Greve Fjernvarme – Bestyrelsen

 • Greve Fjernvarme - Repræsentantskabet

 • KLAR Forsynings Bestyrelsen (suppleant for Torben Hoffmann)

 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg (suppleant for Pernille Beckmann)

 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (suppleant for Pernille Beckmann)

 • Byrådet (medlem)

 • Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (medlem)

 • Skole- og Børneudvalget (medlem)

 • Bevillingsnævn (formand)

 • Børnerådet (medlem af SBU)

 • Handicaprådet (suppleant for Rigge Nørmark)

 • I/S Hedelands Bestyrelse (suppleant for Liselott Blixt)

 • KL's kommunalpolitisk topmøde (suppleant for Morten Dahlin)

 • Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup (suppleant for Torben Hoffmann)

 • Skolerådet (medlem af SBU)

 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg (suppleant for Torben Hoffmann)

 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (suppleant for Torben Hoffmann)

 • Valgbestyrelsen for Mosedeskolen

 • Vestegnens Kraftvarmeselskab I/ S's Bestyrelsen (VEKS) (suppleant for Torben Hoffmann)

 • Byrådet (medlem)

 • Plan- og Udviklingsudvalget (medlem)

 • Økonomiudvalget (medlem)

 • Hjemmeboende børn under 10 år

 • KL's kommunalpolitisk topmøde (delegeret)

 • Ungdomsskolen og Den Musiske Skole i Greves Bestyrelse (medlem)

 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Brigitte Klintskov Jerkel)

 • Byrådet (medlem)

 • Teknik- og Miljøudvalget (medlem)

 • Byrådet (medlem)

 • Plan- og Udviklingsudvalget (medlem)

 • Teknik- og Miljøudvalget (formand)

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Liselott Blixt)

 • Strandlauget i Greve Kommune

 • Trafiksikkerhedsrådet

 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg

 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Liselott Blixt)

 • Byrådet (medlem)

 • Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget (formand)

 • HMN Naturgas I/S' Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)

 • KL's Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)

 • Trafikselskabet Movias Repræsentantskab (suppleant for Pernille Beckmann)

 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (suppleant for Pernille Beckmann)

 • Byrådet (medlem)

 • Kultur- og Fritidsudvalget (medlem)

 • Greve Museums Bestyrelse

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for John T. Olsen)

 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg

 • Byrådet (medlem)

 • Kultur- og Fritidsudvalget (næstformand)

 • Børn- og ungeudvalget (§18-udvalget) (formand)

 • Greve Museums Bestyrelse (medlem)

 • Huslejenævnet (suppleant for Henrik Larsen)

 • Vurderingsankenævn (suppleant)

 • Borgmester

 • Byrådet (medlem)

 • Økonomiudvalg (formand)

 • Beredskabskommissionen (det nye beredskab) (medlem)

 • Beredskabskommissionen for Østsjællands Beredskab

 • Bestyrelsen for Forberedende Grunduddannelse (FGU Skolen Øst)

 • Bestyrelsen for PV Greve A/S (suppleant for Claus Thykjær)

 • Erhvervscentrets bestyrelse (formand)

 • Greve Nord Projektets Bestyrelse (formandskabet)HMN

 • Naturgas I/S' Repræsentantskab

 • I/S Hedelands Bestyrelse

 • I/S Strandparkens Bestyrelse

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)

 • KL's Repræsentantskab (borgmester)

 • Kredsrådet (borgmester)

 • Skatteankenævn

 • Trafikselskabet Movias Repræsentantskab

 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg (formand)

 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg (formand)

 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg (formand)

 • Byrådet (medlem)

 • Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget (næstformand)

 • Økonomiudvalget (medlem)

 • Handicaprådet

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)

 • Valgbestyrelsen ved kommunale valg

 • Byrådet (medlem)

 • Plan- og Udviklingsudvalget (medlem)

 • Teknik- og Miljøudvalget (medlem)

 • Beredskabskommissionen (det nye beredskab) (observatør)

 • Bestyrelsen for PV Greve A/S

 • Erhvervscentrets bestyrelse

 • Greve Marinas Bestyrelse

 • I/S ARGO bestyrelse

 • I/S Hedelands Bestyrelse (suppleant for Pernille Beckmann)

 • KLAR Forsynings Bestyrelsen

 • KL's kommunalpolitiske topmøde (suppleant for Rigge Nørmark)

 • Kredsrådet (suppleant for Pernille Beckmann)

 • Lokalrådet i Midt- og Vestsjællands Politi

 • Natur- og Miljøråd (formand)

 • Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

 • Valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg

 • Valgbestyrelsen for Folketingsvalg

 • Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S's Bestyrelse (VEKS)​

Sidst opdateret: 29. oktober 2021

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver NemID)