Gå til hovedindhold

Folketingsvalg 2022

Tirsdag den 1. november 2022 afholdes der folketingsvalg i Danmark. På denne side kan du finde information om folketingsvalget.

Stemmebokse ved valgsted

Aktuelt: Stemmeprocent og valgstatistik

Stemmeprocent i Greve Kommune: 84,03%

Antal brevstemmer i Greve Kommune: 4283.
Brevstemmerne indgår i den samlede stemmeprocent.

Valgresultat i Greve Kommune

Parti

Stemmetal

Procenter

Socialdemokratiet (A) 7.755 26,3%
Radikale Venstre (B) 811 2,8%
Det Konservative Folkeparti (C) 1.427 4,8%
Nye Borgerlige (D) 1.100 3,7%
SF - Socialistisk Folkeparti (F) 1.977 6,7%
Liberal Alliance (I) 2.513 8,5%
KD - Kristendemokraterne (K) 81 0,3%
Moderaterne (M) 3.738 12,7%
Dansk Folkeparti (O) 1.171 4,0%
Frie Grønne (Q) 398 1,4%
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 5.686 19,3%
Danmarksdemokraterne (Æ) 1.816 6,2%
Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø) 656 2,2%
Alternativet (Å) 356 1,2%
Lisa Sofia Larsson (UP) 12 0,0%
Rasmus Paludan (UP) 13 0,0%

 

Se flere resultater fra Folketingsvalg 2022 i Greve Kommune

Fakta om valget

Vælgere, der ikke kan møde op på valgstedet på valgdagen, kan brevstemme ved personlig henvendelse i Borgerservice og på bibliotekerne.

Når du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen. Du kan brevstemme flere gange, men det vil kun være din sidst afgivne brevstemme, som er gyldig.

Du kan afgive brevstemme til folketingsvalget fra tirsdag den 11. oktober 2022 til fredag den 28. oktober 2022.

For at du kan stemme til et folketingsvalg, skal du have valgret. Det vil sige, at du skal:

 • være dansk statsborger
 • være fyldt 18 år
 • bo fast i Danmark
 • ikke være under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne

Hvis du er dansker og bor i udlandet, skal du søge om at blive optaget på valglisten til folketingsvalg. Din stemme vil kun blive talt med, hvis du er blevet optaget på listen. Det er kun personer, der opfylder nogle særlige betingelser, der kan optages på valglisten, mens de bor i udlandet.

Nedenstående hjælpemidler stilles til rådighed på alle valgsteder i mindst et stemmerum:

 • Sort filtpen til brug for afkrydsning af stemmesedlen eller udfyldelse af brevstemmesedlen.
 • Lup med mindst fire-dobbelt forstørrelse, som kan benyttes i forbindelse med afkrydsning af stemmesedlen eller udfyldelse af brevstemmesedlen. Luppen er en ikke-håndholdt model.
 • En særlig LED-lampe, hvor lysstyrke og lysfarve kan reguleres.

Der vil i Borgerservice på Greve Rådhus være følgende hjælpemidler til rådighed for brevstemmeafgivningen i perioden fra den 11. oktober 2022 til 28. oktober 2022:

 • Hæve-/sænkebord
 • Forstørrelsesapparat med en skærm af typen CCTV, hvor vælgeren kan regulere skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke.

Ved brevstemmeafgivning i eget hjem, på plejehjem mv. stilles der en sort filtpen og lup til rådighed for vælgerne.

På valgdagen den 1. november 2022 er der på valgstedet Greve Idrætscenter opsat et stemmerum med alle ovennævnte hjælpemidler. Vælgere, der har behov for disse hjælpemidler og som ikke hører til valgstedet, kan ansøge om at blive overflyttet til valgsted Greve Idrætscenter.

Myndighedspersoner fra folkeregistre eller valgsekretariater i andre kommuner kan kontakte os på valgdagen på telefon: 43 97 95 95.

Du vil modtage dit valgkort senest torsdag den 27. oktober 2022.

Har du ikke modtaget dit valgkort, møder du blot op på dit valgsted på valgdagen tirsdag den 1. november 2022. Husk at medbringe gyldigt legitimation i form af sundhedskort, kørekort eller pas.

Kender du ikke dit afstemningssted, eller er der forkerte oplysninger på valgkortet, kan du kontakte Folkeregisteret på telefonnummer: 43 97 97 97. På valgdagen skal du ringe på telefonnummer: 43 97 95 95.

Der må hænges valgplakater op vedrørende folketingsvalget 2022 fra lørdag den 8. oktober 2022 kl. 12. Valgplakater må hænges op på offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Regler og vejledning om ophængning af valgplakater findes på Vejdirektoratets hjemmeside: Valgplakater ved vejene og på Indenrigsministeriets hjemmeside: Valgplakater

Valgplakaterne skal tages ned igen senest onsdag den 9. november 2022.

Henvendelser vedrørende valgplakater i Greve Kommune kan rettes til Vej og Landskab, i Center for Teknik og Miljø, på email: vlm@greve.dk

Kommunen udsender valgkort til de stemmeberettigede vælgere, der er bosiddende i kommunen. På det tilsendte valgkort kan du se, hvor du skal stemme på valgdagen tirsdag den 1. november 2022.

I Greve Kommune er der følgende afstemningssteder:

 • Arenaskolen, Gersager Alle 1, 2670 Greve
 • Mosedeskolen, Lilleholm 58, 2670 Greve
 • Karlslunde Hallerne, Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde
 • Tune Hallerne, Tunehøj 7, 4030 Tune
 • Greve Idrætscenter, Lillevangsvej 88, 2670 Greve

Alle valgsteder har åbent fra klokken 8.00-20.00 på valgdagen.

Sidst opdateret: 8. maj 2023

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening (valg)

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Email: valg@greve.dk