Gå til hovedindhold

Folkeafstemning

Onsdag den 1. juni 2022 afholdes der folkeafstemning om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

Fakta om valget

Vælgere, der ikke kan møde op på valgstedet på valgdagen, kan brevstemme ved personlig henvendelse i Borgerservice og på bibliotekerne.

Du kan afgive brevstemme til folkeafstemningen om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar fra den 20. april til den 28. maj 2022. 

Du kan desuden brevstemme på ethvert Borgerservice i Danmark uanset bopæl. Ved brevstemmeafgivning forevises gyldig legitimation: sundhedskort, pas eller kørekort.

Åbningstider

Borgerservice

Rådhusholmen 10, 2670 Greve (der kræves ikke tidsbestilling):

 • Mandag kl. 10.00 – 14.00
 • Tirsdag kl. 07.30 – 18.00
 • Onsdag kl. 10.00 – 14.00
 • Torsdag kl. 07.30 – 18.00
 • Fredag: Lukket

Borgerservice holder ekstra åbent for kun brevstemmer på følgende dage:

 • Lørdag den 14. maj kl. 10.00 – 13.00
 • Lørdag den 21. maj kl. 10.00 – 13.00
 • Fredag den 27. maj kl. 9.00 – 12.00
 • Lørdag den 28. maj kl. 9.00 – 16.00
Greve Bibliotek

Greve Bibliotek, Portalen 2, 2670 Greve

 • Mandag kl. 10.00 - 19.00
 • Tirsdag kl. 10.00 - 19.00
 • Onsdag kl. 10.00 - 19.00
 • Torsdag kl. 10.00 - 19.00
 • Fredag kl. 10.00 - 19.00
Karlslunde Bibliotek

Karlslunde Bibliotek, Karlslunde Parkvej 11, 2690 Karlslunde 

 • Mandag kl. 15.00 – 19.00
 • Tirsdag kl. 17.00 – 19.00
 • Onsdag kl. 13.00 - 15.00 og kl. 17.00 – 19.00
 • Torsdag kl. 17.00 – 19.00
 • Fredag kl. 10.00 – 12.00 og kl. 17.00 – 19.00 
Tune Bibliotek

Tune Bibliotek, Tune Center 15, 4030 Tune

 • Mandag kl. 15.00 – 19.00
 • Tirsdag kl. 17.00 – 19.00
 • Onsdag kl. 13.00 - 15.00 og kl. 17.00 – 19.00
 • Torsdag kl. 17.00 – 19.00
 • Fredag kl. 10.00 – 12.00 og kl. 17.00 – 19.00 

På sygehuset

Under indlæggelse vil personalet være behjælpeligt med stemmeafgivningen.

På plejehjem/plejecentre

Kommunalbestyrelsen sikrer, at beboere får mulighed for at afgive brevstemme. Nærmere oplysning kan fås ved plejehjemmets/plejecentrets ledelse.

For at kunne brevstemme i eget hjem er det en betingelse, at du afleverer eller sender en anmodning til Folkeregistret.

Anmodningen kan tidligst indgives til kommunen fra den 4. maj 2022, og skal senest afleveres den 20. maj 2022 inden kl. 18.00. Du vil få telefonisk besked om, hvornår vi vil aflægge besøg hos dig. Husk derfor at påføre telefonnummer på anmodningen.

Anmodningen skal indgives på denne blanket:

Ansøgning om at brevstemme i eget hjem

Du kan også ringe til Folkeregistret på telefon 43 97 97 97, som vil sende blanketten til dig.

Du kan blive klogere på, hvad vi stemmer om på www.eu.dk/forsvarsforbehold og www.1juni.dk 

For at du kan stemme ti l en folkeafstemning, skal du have valgret til folketingsvalg. Det vil blandt andet sige, at du skal:

 • være dansk statsborger
 • være fyldt 18 år
 • bo fast i Danmark
 • ikke være under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne

Hvis du er dansker og bor i udlandet, skal du søge om at blive optaget på valglisten til folketingsvalg. Din stemme vil kun blive talt med, hvis du er blevet optaget på listen. Det er kun personer, der opfylder nogle særlige betingelser, der kan optages på valglisten, mens de bor i udlandet.

Nedenstående hjælpemidler stilles til rådighed på alle valgsteder i mindst et stemmerum:

 • Sort filtpen til brug for afkrydsning af stemmesedlen eller udfyldelse af brevstemmesedlen.
 • Lup med mindst fire-dobbelt forstørrelse, som kan benyttes i forbindelse med afkrydsning af stemmesedlen eller udfyldelse af brevstemmesedlen. Luppen er en ikke-håndholdt model.
 • En særlig LED-lampe, hvor lysstyrke og lysfarve kan reguleres.
 • Overlægsplade med blindeskrift til stemmesedlen.

I perioden fra den 20. april til 28. maj 2022 for brevstemmeafgivningen vil der i Borgerservice på Greve Rådhus ligeledes være følgende hjælpemidler til rådighed:

 • Hæve-/sænkebord
 • Forstørrelsesapparat med en skærm af typen CCTV, hvor vælgeren kan regulere skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke.

Ved brevstemmeafgivning i eget hjem, på plejehjem mv. stilles der en stort filtpen og lup til rådighed for vælgerne.

 • Sorte filtpenne til brug for afkrydsning af stemmesedlen eller udfyldelse af brevstemmesedlen
 • Standlup med 6-dobbelt forstørrelse, som kan benyttes i forbindelse med afkrydsning af stemmesedlen eller udfyldelse af brevstemmesedlen. Luppen er en ikke-håndholdt model.
 • En særlig LED-lampe, hvor lysstyrke og lysfarve kan reguleres.

På valgdagen den 1. juni 2022 er der på valgstedet Greve Idrætscenter opsat et stemmerum med alle ovennævnte hjælpemidler. Vælgere, der har behov for disse hjælpemidler og som ikke hører til valgstedet, kan ansøge om at blive overflyttet til valgsted Greve Idrætscenter.

Er du på grund af gangbesvær eller handicap ikke i stand til selv at møde på valgstedet, kan Greve Kommune arrangere kørsel for dig.

Hvis du ønsker at bestille kørsel på valgdagen, kan du kontakte Byrådssekretariatet på telefonnummer 43 97 97 97 eller på e-mail valg@greve.dk.

Kørsel på valgdagen skal bestilles senest

 • Den 17. maj 2022 kl. 12.00 for ansøgere, som har brug for en taxikørsel med lift.
 • Den 27. maj 2022 kl. 12.00 for ansøgere, som har brug for en almindelig taxikørsel.

Du skal ved bestillingen oplyse, om du ønsker taxa eller liftbus, fra hvilken adresse du skal afhentes, til hvilket valgsted du skal samt navn, telefonnummer og eventuelt klokkeslæt, du ønsker at blive hentet.

Du vil modtage dit valgkort senest fredag den 27. maj 2022.

Har du ikke modtaget dit valgkort, møder du blot op på dit valgsted på valgdagen onsdag den 1. juni 2022. Husk at medbringe gyldigt legitimation i form af sundhedskort, kørekort eller pas.

Kender du ikke dit afstemningssted, eller er der forkerte oplysninger på valgkortet, kan du kontakte Folkeregisteret på telefonnummer 43 97 97 97. På valgdagen skal du ringe på telefonnummer 43 97 95 95.

Kommunen udsender valgkort til de stemmeberettigede vælgere, der er bosiddende i kommunen. På det tilsendte valgkort kan du se, hvor du skal stemme på valgdagen onsdag den 1. juni 2022.

I Greve Kommune er der følgende afstemningssteder:

 • Arenaskolen, Gersager Alle 1, 2670 Greve
 • Mosedeskolen, Lilleholm 58, 2670 Greve
 • Karlslunde Hallerne, Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde
 • Tune Hallerne, Tunehøj 7, 4030 Tune
 • Greve Idrætscenter, Lillevangsvej 88, 2670 Greve

Alle valgsteder har åbent fra klokken 8-20 på valgdagen 1. juni 2022.

Som vælger er du tilknyttet et bestemt afstemningssted på valgdagen.

Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, kan du søge om at blive overført til at afgive din stemme på valgstedet Greve Idrætscenter. 

Det kan for eksempel være, hvis du sidder i kørestol og har brug for at blive overført til et afstemningssted med handicapvenlige fysiske forhold.

Ansøgning om overførsel til et andet afstemningssted kan indsendes fra onsdag den 4. maj 2022 til tirsdag den 24. maj 2022 inden kl. 12.00.

Hvis du ønsker ændring af afstemningsstedet, skal du udfylde denne blanket:

Ansøgning om overførsel til andet afstemningssted på valgdagen

Du kan også ringe til Folkeregistret på telefon 43 97 97 97, som vil sende blanketten til dig.

Sidst opdateret: 10. maj 2022

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening (valg)

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Email: valg@greve.dk