Gå til hovedindhold

Pasningsorlov

Med pasningsorlov har du mulighed for at tage orlov fra dit arbejde for at passe et nærtstående familiemedlem eller ven/veninde, der er alvorlig syg.

Indhold

  Passer du et familiemedlem eller en nær pårørende med betydeligt og varigt nedsat fysisk, eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, kan du få løn i op til 6 måneder. Du kan forlænge ordningen i yderligere tre måneder, hvis særlige forhold taler for det. 

  Information om pasningsorlov

  Du kan søge om pasningsorlov, når følgende gælder for dit familiemedlem eller din ven/veninde:

  • Den nærtstående skal bo i eget hjem.
  • Alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde.
  • Der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet.
  • Kommunen vurderer, at der ikke er et afgørende hensyn, der taler imod, at det er dig, der passer den nærtstående. 

  Du skal have tilknytning til arbejdsmarkedet og du skal have orlov fra dit arbejde eller ophøre med dagpenge/kontanthjælp.

  Du kan ansættes til pasningsorlov i op til 6 måneder. Du kan forlænge ordningen i yderligere tre måneder, hvis særlige forhold taler for det. 

  Ansættelsen kan deles op i flere perioder.

  Lønnen udgør 24.115 kr. om måneden i 2021. Taksten reguleres hvert år den 1. januar.

  Der betales pensionsbidrag med i alt 12 pct., hvoraf de 4 pct. tilbageholdes i lønnen, mens kommunen betaler de resterende 8 pct. af pensionsbidraget.

  Du udfylder og sender en ansøgning til Center for Sundhed & Pleje. Visitatorerne træffer vurderer, om betingelserne og kriterierne for at søge pasningsorlov er opfyldt og træffe afgørelse i sagen.

  Reglerne om plejevederlag fremgår af lov om social service § 118.

  Sidst opdateret: 13. juni 2023

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)