Gå til hovedindhold

Vurderingspladser

I Greve Kommune findes der vurderingspladser på Kompetencecenter for demens, Nældebjerg Plejecenter.

Indhold

  Et midlertidigt ophold på en vurderingsplads tilbydes borgere, som har et helt særligt behov for hjælp og støtte. Borgerens situation gør, at der er et særligt behov i forhold til de fysiske rammer og til plejepersonalets kompetencer.

  Information om vurderingspladser

  Der kan søges vurderingsplads for følgende borgere:

  • Borgeren har en demens sygdom eller demenslignende symptomer.
  • Borgeren har meget komplekse problemstillinger, har en stærkt udadreagerende adfærd, har behov for mindre fysiske rammer og kan midlertidigt ikke bo i vanlig bolig.
  • Borgeren har behov for mindre afskærmede rammer/miljø uden for mange stimuli.
  • Borgeren har behov for en helt særlig demensfaglig, psykiatrisk og/eller pædagogisk tilgang i plejen.

  Hver enkel borgers behov kan variere, men de borgere, der visiteres til pladserne, vil have en række fælles behov og adfærdsmønstre.

  Et ophold på en vurderingsplads har en begrænset varighed. Opholdet kan maksimalt være på 12 uger.

  Ansøgning om en vurderingsplads foregår ved at henvende sig til visitationen i Greve Kommune. Visitationen vurderer årsagen til ansøgningen samt formål og varighed med opholdet.

  Hvis ansøgningen bliver godkendt, vil man modtage en afgørelse samt et brev med praktiske oplysninger om opholdet, herunder varighed.

  Visitationen sikrer, at relevante oplysninger om den borger, der skal på et vurderingsophold, bliver videregivet til vurderingsstedet.

  Det er gratis at være på ophold på en vurderingsplads. Man betaler dog en fastsat pris for mad og for de daglige fornødenheder. Prisen reguleres hvert år. 

  Man skal selv sørge for transport til og fra en vurderingsophold. Man skal også selv betale udgifterne til transporten. Dette gælder også for borgere, der har behov for liggende transport.

  Sidst opdateret: 13. juni 2023

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)