Gå til hovedindhold

Ældreboliger

Er du borger i Greve Kommune og har du behov for en ældrebolig? Du kan søge om og blive indstillet til en ældrebolig, hvis du opfylder bestemte krav.

Indhold

  En ældrebolig er et tilbud til borgere, som bor i en bolig, der er uhensigtsmæssigt indrettet og giver problemer med at fungere i hverdagen.

  Ældreboligerne i Greve Kommune er fortrinsvis 2-rums boliger på ca. 50 – 65 m2. Boligerne er placeret i stueplan eller i en ejendom med elevator. Der er ekstra brede døre i boligerne og som oftest store badeværelser, der tager højde for brug af eventuelle hjælpemidler.

  40 nye ældreboliger er på vej i Hundige Øst

  Greve Boligselskab opfører 40 ældreboliger på Frydenhøj Allé i Hundige Øst. Byggeriet står klar ved årsskiftet 2021/2022, hvorfor boligerne ikke kan søges endnu. Når boligerne kan søges, foregår anvisning på samme vilkår, som gælder for de øvrige ældreboliger i kommunen.

  Information om ældrebolig

  Man kan kun få anvist en ældrebolig, hvis man har ansøgt om og er blevet visiteret til en ældrebolig.

  For at ansøge om en ældrebolig, skal man, ifølge almenboligloven, have særlige behov:

  • have svært ved at komme ind og ud af sin bolig,
  • have svært ved at komme ud på badeværelset,
  • have svært ved at komme rundt i boligen med hjælpemidler,
  • have svært ved at komme op og ned ad trapper, eller at boligen har uhensigtsmæssige niveauforskelle, som ikke kan udlignes,
  • ens helbredstilstand er stabil og alle behandlingsmuligheder er udtømt.

  Hvis den nuværende bolig vurderes som egnet, er man som udgangspunkt ikke berettiget til en ældrebolig. Man er heller ikke berettiget til en ældrebolig, fordi man har nået en høj alder, hvis den nuværende bolig er sat til salg/allerede er solgt, hvis huset er for stort, eller man ikke længere kan passe haven.

  Et eller flere af nedenstående krav skal være opfyldt, for at man kan blive godkendt til en ældrebolig:

  • Boligskiftet skal i væsentlig grad forbedre ens samlede situation.
  • Boligskiftet skal give mulighed for, at man bedre kan bruge sine hjælpemidler.
  • Behovet for hjælp kan ikke dækkes i den nuværende bolig.
  • Den nuværende bolig kan ikke gøres egnet ved at ændre på boligindretningen.

  Hvis man opfylder et eller flere af kriterier for at kunne søge en ældrebolig, sender man en ansøgning til visitationen i Center for Sundhed og Pleje, der vurderer, om man kan godkendes til en ældrebolig.

  Hvis ansøgningen bliver godkendt, bliver man optaget på venteliste til ældreboliger. Når der bliver en bolig ledig, tilbydes boligen til den borger, der ud fra en faglig vurdering har det største behov for boligen. Boligerne bliver altså ikke tilbudt efter den anciennitet, man har på ventelisten.

  Man har ca. en uge til at beslutte, om man vil sige ja tak til den tilbudte ældrebolig. Hvis man ikke ønsker den tilbudte bolig, vil man blive slettet fra ventelisten, såfremt den tilbudte bolig svarer til de ønsker, man har oplyst i sin ansøgning.

  Borgere, der allerede bor i en ældrebolig, kan blive skrevet op til en anden ældrebolig, hvis man f.eks. ikke trives i den tildelte bolig.

  Den forventede sagsbehandlingstid ved ansøgning om ældrebolig er 8 uger.

  Man kan søge om at få boligstøtte, hvis man er visiteret til en ældrebolig. Hvor meget man kan få i boligstøtte, afhænger af:

  • Boligtype og størrelse.
  • Huslejens størrelse.
  • Hvor mange der bor i boligen.
  • Husstandens samlede indtægt.

  Pensionister har også mulighed for at søge varmetilskud. 

  Ønsker man at flytte i en ældrebolig i en anden kommune, skal man først visiteres til boligen i Greve Kommune.

  Når man er visiteret til en ældrebolig i Greve Kommune, kan ansøgningen om ældrebolig sendes videre til den kommune, man ønsker at flytte til.

  Herefter vurderer den ønskede kommune, om man kan tildeles en ældrebolig i kommunen.

  Har du klager til din ældrebolig, skal du henvende dig til det boligselskab, du har indgået en lejekontrakt med.

  Sidst opdateret: 2. november 2021