Gå til hovedindhold

Aktiviteter til borgere med demens

På Kompetencecenter for Demens, Nældebjerg Plejecenter findes åbne tilbud målrettet borgere med en demenssygdom og deres pårørende.

Indhold

  At deltage i aktiviteter har stor betydning for den demensramte borgers helbred og livskvalitet. Målgruppen for de åbne tilbud er borgere og pårørende, der kan have glæde af at deltage i fælles aktiviteter og af samværet med andre, der står i samme situation.

  Information om aktiviteter til borgere med demens

  Klub Aktiv er et aktivitetstilbud til borgere, der er 65 år eller derunder, bosiddende i Greve Kommune og har diagnosen demens.

  I Klub Aktiv kan man mødes med andre, der i en tidlig alder har fået en demensdiagnose. Aktiviteterne bestemmes af de borgere, der kommer i klubben. Det kan f.eks. være at dyrke motion, lave mad sammen, spille, tage på ture ud i det blå mm.

  I Klub Aktiv gås der til aktiviteterne ud fra mottoet:

  Ingen kan alt.
  Alle kan noget.
  Sammen kan vi det meste.

  Man kommer ind i et fællesskab og netværk, hvor der tages hensyn til den enkelte, dennes ønsker og ressourcer.

  Klubben har base i stueetagen på Kompetencecenter for Demens, Nældebjerg Plejecenter. I tilknytning til klubben findes fitness-faciliteter, et køkken og andre lokaler med mulighed for at arbejde kreativt.

  Medarbejderne i klubben har forskellige kompetencer, der bidrager til at koordinere aktiviteterne og hjælpe borgerne til rette, ligesom de selv deltager aktivt i aktiviteter.

  Klub Aktiv er åben alle hverdage fra kl. 08.00 - 14.00. Er der ønsker om aften- eller weekendåbning, er der mulighed for at holde åbent en aften om ugen og en weekend om måneden.

  Du og din familie eller pårørende er meget velkomne til at kigge forbi. Du er også velkommen til at kontakte demenskoordinatorerne for at høre mere om klubben.

  Klik her for at se kontakt oplysninger til demenskoordinatorerne

  Hyggekrogen er et daghjemstilbud til borgere, der er bosiddende i Greve Kommune, bor i eget hjem og har en demenssygdom. Borgere med behov for ekstra støtte eller pleje, for at få døgnet til at hænge sammen, har mulighed for at komme i Hyggekrogen. Man skal visiteres til at komme i daghjemmet.

  Hyggekrogen har åbent alle hverdage fra kl. 10.00 - 14.30. Er der behov for kørsel, kan der søges om at blive visiteret til det, så man bliver hentet om formiddagen og kørt hjem om eftermiddagen.

  Inden opstart inviteres borger og pårørende på besøg i Hyggekrogen. Her er der mulighed for at hilse på den kommende kontaktperson og høre lidt om Hyggekrogen.

  I Hyggekrogen kan man deltage i forskellige aktiviteter f.eks. billard, træning af hukommelsen mentalt og fysisk og gymnastik. Der tages udgangspunkt i dit liv, dine ønsker og din hverdag, så det bliver en god oplevelse at være i Hyggekrogen. Der bliver desuden lagt vægt på sanseoplevelser, såsom musik og sang, gåture i haven, i skoven eller ved stranden og dufte og smagsoplevelser, når vi laver mad.

  I Hyggekrogen gås der til aktiviteterne ud fra mottoet:

  Ingen kan alt.
  Alle kan noget.
  Sammen kan vi det meste.

  Ved visitation til daghjemmet skal der betales for den daglige forplejning og for eventuel visiteret kørsel.

  Klik her for at se gældende takster (PDF)

  Greve Seniorsport og Greve Kommune har et særligt motionstilbud til dig, som har en demens sygdom. Du skal visiteres til tilbuddet gennem Greve Kommunens demenskoordinatorer.

  Kom og vær med til sjov og hyggelig gymnastik til glad musik i et lille bevægelsesrum. Vi bevæger os sammen, som et hold og træner alle muskler i kroppen – vi vil få lidt sved på panden. Vi træner stående i en rundkreds og ved ribberne med store træningselastikker, så vi bliver stærke i både arme og ben. Som afslutning ligger vi på en træningsmåtte og slapper af i hele kroppen til stille og dejlig musik.

  Der trænes i Greve Idrætshal, Lillevangsvej 88, 2670 Greve, mandag kl. 13.30 - 15:00 inkl. kaffepause. Træningen foregår fra september til juni måned.

  Forudsætningerne for at deltage er:

  • at du har lyst til at være sammen med andre,
  • at du kan gå 50 meter uden pauser (evt. med rollator eller stok),
  • at du kan rejse dig fra og sætte dig på en stol uden hjælp,
  • at du kan klare toiletbesøg uden hjælp,
  • at du kan klare at tage sko på selv.

  Hvis du ikke selv er i stand til at transportere dig til træningen, har du mulighed for at søge om at blive visiteret til kørsel.

  Huskeuge uge 38, inviterer demensenheden borgere og pårørende til aften om emnet jura og demens.

  Vi vil gerne invitere dig som har sygdommen demens samt pårørende til undervisning om jura og demens. Med pårørende tænker vi alle, der i deres hverdag lever med, møder eller drager omsorg for et menneske med en demenssygdom. Vores ønske er, at bidrage til større viden og forståelse samt viderebringe nogle redskaber til en dagligdag med demens.

  Undervisningen afholdes i Caféen på Kompetencecenter for Demens på Nældebjerg Plejecenter Rådhusholmen 8A, 2670 Greve.

  Demenskoordinatorer fra Kompetencecenter for Demens, vil være tilstede og vil kunne fortælle om de tilbud, der er i kommunen samt besvare spørgsmål i pausen.

  Det er tirsdag den 17.septemper 2024 kl. 17.30 til 19.30 - Underviser: Charlotte Lindberg Nielsen

  Der er kaffe og the i pausen

  Tilmelding:

  Klik her for at se kontakt oplysninger på demenskoordinatorne

  Eller på E-mail : demensenheden@greve.dk                          

  Huskekor

  Torsdag i ulige uger kl. 15.00-16.30 i Caféen på Nældebjerg Plejecenter.

  Obs: Ekstra Huskekor d.16. maj kl. 15.00-16.30.


  Adressen er Rådhusholmen 8a, 2670 Greve
  Demenskoordinator telefonnummer 23 38 69 94

  Deltagelse i et Kognitivt Stimulations Terapi gruppe-forløb kan for dig som er ramt af en demenssygdom hjælpe med at styrke dine kognitive evner, dit sprog, din trivsel og din livskvalitet.

  Du inviteres til en række gruppemøder, hvor demenskoordinatorer guider igennem et forløb, hvor du vil blive udfordret og stimuleret til at tænke, snakke og lytte via spændende, sjove og meningsfulde aktiviteter.

  Møderne har altid et emne, det kan være:

  • ”Mit liv”
  • Ordspil,
  • Fysisk aktivitet
  • Orientering
  • Mad
  • Aktuelt
  • At være kreativ
  • Talgrublerier mm.

  Gruppen vil typisk bestå af 5-7 ligesindede, både mænd og kvinder; mennesker med let til moderat demens.

  Du skal være selvhjulpen for at deltage i gruppen.

  Vi mødes 14 gange fordelt over 3 måneder.

  CST er et visiteret tilbud. Det betyder, at du skal visiteres af en demenskoordinator førend du kan deltage.

  Der vil være mulighed for §117 kørsel mod egenbetaling.

  Tid og sted:

  De 14 sessioner fordeles på tirsdage og torsdage. Nogle uger begge dage. Datoer vil blive udleveret.

  Borgere der har deltaget i ovenstående forløb, vil eventuelt blive tilbudt at deltage i et vedligeholdelsesforløb med 24 sessioner.

  Klik her for at kontakte din demenskoordinator og hvis du har lyst til at høre mere

  Sidst opdateret: 23. maj 2024

  Kontakt

  Kompetencecenter for demens, Nældebjerg Plejecenter

  Rådhusholmen 8
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 86 00

  Send Digital post (Kræver MitID)