Gå til hovedindhold

Aktiviteter til borgere med demens

På Kompetencecenter for Demens, Nældebjerg Plejecenter findes åbne tilbud målrettet borgere med en demenssygdom og deres pårørende.

Indhold

  At deltage i aktiviteter har stor betydning for den demensramte borgers helbred og livskvalitet. Målgruppen for de åbne tilbud er borgere og pårørende, der kan have glæde af at deltage i fælles aktiviteter og af samværet med andre, der står i samme situation.

  Information om aktiviteter til borgere med demens

  Klub Aktiv er et aktivitetstilbud til borgere, der er 65 år eller derunder, bosiddende i Greve Kommune og har diagnosen demens.

  I Klub Aktiv kan man mødes med andre, der i en tidlig alder har fået en demensdiagnose. Aktiviteterne bestemmes af de borgere, der kommer i klubben. Det kan f.eks. være at dyrke motion, lave mad sammen, spille, tage på ture ud i det blå mm.

  I Klub Aktiv gås der til aktiviteterne ud fra mottoet:

  Ingen kan alt.
  Alle kan noget.
  Sammen kan vi det meste.

  Man kommer ind i et fællesskab og netværk, hvor der tages hensyn til den enkelte, dennes ønsker og ressourcer.

  Klubben har base i stueetagen på Kompetencecenter for Demens, Nældebjerg Plejecenter. I tilknytning til klubben findes fitness-faciliteter, et køkken og andre lokaler med mulighed for at arbejde kreativt.

  Medarbejderne i klubben har forskellige kompetencer, der bidrager til at koordinere aktiviteterne og hjælpe borgerne til rette, ligesom de selv deltager aktivt i aktiviteter.

  Klub Aktiv er åben alle hverdage fra kl. 08.00 - 17.00. Er der ønsker om aften- eller weekendåbning, er der mulighed for at holde åbent en aften om ugen og en weekend om måneden.

  Du og din familie eller pårørende er meget velkomne til at kigge forbi. Du er også velkommen til at kontakte demenskoordinatorerne for at høre mere om klubben.

  Hyggekrogen er et daghjemstilbud til borgere, der er bosiddende i Greve Kommune, bor i eget hjem og har en demenssygdom. Borgere med behov for ekstra støtte eller pleje, for at få døgnet til at hænge sammen, har mulighed for at komme i Hyggekrogen. Man skal visiteres til at komme i daghjemmet.

  Hyggekrogen har åbent alle hverdage fra kl. 10.00 - 14.30. Er der behov for kørsel, kan der søges om at blive visiteret til det, så man bliver hentet om formiddagen og kørt hjem om eftermiddagen.

  Inden opstart inviteres borger og pårørende på besøg i Hyggekrogen. Her er der mulighed for at hilse på den kommende kontaktperson og høre lidt om Hyggekrogen.

  I Hyggekrogen kan man deltage i forskellige aktiviteter f.eks. billard, træning af hukommelsen mentalt og fysisk og gymnastik. Der tages udgangspunkt i dit liv, dine ønsker og din hverdag, så det bliver en god oplevelse at være i Hyggekrogen. Der bliver desuden lagt vægt på sanseoplevelser, såsom musik og sang, gåture i haven, i skoven eller ved stranden og dufte og smagsoplevelser, når vi laver mad.

  I Hyggekrogen gås der til aktiviteterne ud fra mottoet:

  Ingen kan alt.
  Alle kan noget.
  Sammen kan vi det meste.

  Ved visitation til daghjemmet skal der betales for den daglige forplejning og for eventuel visiteret kørsel.

  I uge 38 er der i hele Danmark fokus på demens i den såkaldte ”Huskeuge”.

  I Greve Kommune benytter kommunens demenskoordinatorer anledningen til at dele ud af deres viden til dem, som er berørt af demens i familien eller til dem, som har mistanke om en begyndende demenssygdom.

  Normalt vil der, som et af arrangementerne i Huskeugen, blive afholdt en gudstjeneste. Denne er flyttet til afholdelse i foråret 2022:

  Søndag d. 20. marts 2022, demensvenlig gudstjeneste i Hundige Kirke, Eriksmindevej 20, 2670 Greve. Tidspunkt følger.

  Hvad sker der i Huskeugen – uge 38 - i Greve Kommune?

  Tirsdag den 21. september Erindringscafé i tidsrummet kl. 13.00 - 14.30 på Greve Museum.

  I Greve Kommune har Ældre Sagens lokalafdeling skabt et nyt tilbud til mennesker med demens og deres pårørende. Sammen med Greve Museum holdes der erindringscafé på museet, hvor de historiske genstande sætter gang i snakken og hyggen. For en demenscafé kan have alle mulige former og afskygninger – kun fantasien sætter grænser.

  Kom til en hyggelig samtalecafé, hvor vi gennem gamle ting, smage og sange kan dele minder og historier fra det levede liv.

  Her har du også mulighed for at møde Greve Kommunes demenskoordinatorer. Kom og spørg om det, der er vigtig for dig. Ingen tilmelding. Pris 40 kr. som betales i cafeen.

  Onsdag den 22. september Huskekor med deltagelse af Hyggekrogen i tidsrummet kl. 11.30-12.30 på Nældebjerg Plejecenter i caféen.

  Kom og hør Huskekoret og Hyggekrogen synge nye og ældre sange. Der bydes på kaffe og småkager.
  Her er mulighed for at møde Greve Kommunes demenskoordinator.

  Ingen tilmelding.   

  Den 1. torsdag i januar, april, juli og oktober måned er der demenscafé på Greve Bibliotek, Portalen 2, Hundige i tidsrummet kl. 11.00 - 13.00. Der er ikke krav om tilmelding.

  Kom og mød Greve Kommunes demenskoordinatorer til en uforpligtende snak under afslappede og hyggelige forhold i caféen. Koordinatorerne er klar til at svare på de spørgsmål, du som demensramt, eller som pårørende til en demensramt, måtte have.

  Greve Seniorsport og Greve Kommune har et særligt motionstilbud til dig, som har en demens sygdom. Du skal visiteres til tilbuddet gennem Greve Kommunens demenskoordinatorer.

  I motionscenteret starter du træningen med en kort opvarmning på f.eks. kondicykel eller romaskinen. Du vil få dit eget personlige træningsprogram. Du får hjælp til din træning hver gang. Alle kroppens muskler vil bliver trænet godt i de mange forskellige træningsmaskiner.

  Der trænes i Greve Idrætshal, Lillevangsvej 88, 2670 Greve, onsdag kl. 12.30 - 14:00 inkl. kaffepause. Træningen foregår fra september til juni måned.

  Forudsætningerne for at deltage er:

  • at du har lyst til at være sammen med andre,
  • at du selv kan gå op og ned af trapper til 1. sal,
  • at du kan gå 50 meter uden pauser (evt. med rollator eller stok),
  • at du kan rejse dig fra og sætte dig på en stol uden hjælp,
  • at du kan klare toiletbesøg uden hjælp,
  • at du kan klare at tage sko på selv.

  Hvis du ikke selv er i stand til at transportere dig til træningen, har du mulighed for at søge om at blive visiteret til kørsel uden egen betaling.

  Greve Seniorsport og Greve Kommune har et særligt motionstilbud til dig, som har en demens sygdom. Du skal visiteres til tilbuddet gennem Greve Kommunens demenskoordinatorer.

  Kom og vær med til sjov og hyggelig gymnastik til glad musik i et lille bevægelsesrum. Vi bevæger os sammen, som et hold og træner alle muskler i kroppen – vi vil få lidt sved på panden. Vi træner stående i en rundkreds og ved ribberne med store træningselastikker, så vi bliver stærke i både arme og ben. Som afslutning ligger vi på en træningsmåtte og slapper af i hele kroppen til stille og dejlig musik.

  Der trænes i Greve Idrætshal, Lillevangsvej 88, 2670 Greve, mandag kl. 13.30 - 15:00 inkl. kaffepause. Træningen foregår fra september til juni måned.

  Forudsætningerne for at deltage er:

  • at du har lyst til at være sammen med andre,
  • at du kan gå 50 meter uden pauser (evt. med rollator eller stok),
  • at du kan rejse dig fra og sætte dig på en stol uden hjælp,
  • at du kan klare toiletbesøg uden hjælp,
  • at du kan klare at tage sko på selv.

  Hvis du ikke selv er i stand til at transportere dig til træningen, har du mulighed for at søge om at blive visiteret til kørsel uden egen betaling.

  Greve Seniorsport og Greve Kommune har et særligt motionstilbud til dig, som har en demenssygdom. Du skal visiteres til tilbuddet gennem Greve Kommunens demenskoordinatorer.

  Tilbuddet omfatter fælles holdtræning sammen med en pårørende eller en god ven/veninde som hjælper. Vi skal træne sammen i idrætshallen til glad musik, vi kender. Træningen vil være stående øvelser, der styrker balancen, arme og ben. Vi skal lave øvelser 2 og 2 og vil benytte redskaber som f.eks. bolde, sjippetov, kosteskaft og håndvægte. Der vil også være øvelser for mave og ryg på gulvet på en træningsmåtte.

  Der trænes i Greve Idrætshal, Lillevangsvej 88, 2670 Greve, onsdag kl. 12.15 - 13:45 inkl. kaffepause. Træningen foregår fra september til juni måned.

  Forudsætningerne for at deltage er:

  • at du kan gå 100 meter,
  • at du kan rejse dig fra og sætte dig på en stol uden hjælp,
  • at du kan komme op fra gulvet evt. med let støtte fra din pårørende eller ven/veninde
  • at du kan klare toiletbesøg uden hjælp, evt. skal pårørende være behjælpelig,
  • at din pårørende eller ven/veninde er selvhjulpen.

  Hvis du ikke selv er i stand til at transportere dig til træningen, har du mulighed for at søge om at blive visiteret til kørsel uden egen betaling. Det er kun borgeren med demens, der kan søge om kørsel.

  ”Kompetencecenter for Demens” inviterer borgere og pårørende til aften om emnet jura og demens.

  Vi vil gerne invitere dig som har sygdommen demens samt pårørende til undervisning om jura og demens. Med pårørende tænker vi alle, der i deres hverdag lever med, møder eller drager omsorg for et menneske med en demenssygdom. Vores ønske er, at bidrage til større viden og forståelse samt viderebringe nogle redskaber til en dagligdag med demens.

  Undervisningen afholdes i Caféen på Kompetencecenter for Demens på Nældebjerg Plejecenter Rådhusholmen 8A, 2670 Greve.

  Demenskoordinatorer fra Kompetencecenter for Demens, vil være tilstede og vil kunne fortælle om de tilbud, der er i kommunen samt besvare spørgsmål i pausen.

  Torsdag d. 4. november kl. 17.30-19.30

  Jura og demens.

  Juridisk specialkonsulent Charlotte Lindberg Nielsen, fortæller denne aften om værgemål, fuldmagter og fremtidsfuldmagter.

  Tilmelding:

  Pr. Mail: demensenheden@greve.dk eller på telefon 22211388 (Jette Moser, demenskoordinator)

  med navn, antal pladser.

  Der kan i pausen købes kaffe og the med kontanter.                                                                                     

  For borgere med demens og deres pårørende.
  Vi mødes og synger nye og ældre sange.
  Torsdag i ulige uger kl. 15.30 - 17.00 i caféen på Nældebjerg Plejecenter.
  Ingen tilmelding, bare mød op.

  Alzheimerforeningens lokalforening Østsjælland inviterer til foredrag onsdag den 10. november kl. 19 i
  Greve Borgerhus, Salen, Greveager 9.

  Steen Hasselbalch, professor i demenssygdomme og forskningsleder på Nationalt Videnscenter for demens vil fortælle om:

  • Hvad kan jeg gøre for at forebygge demens?
  • Hvordan går det med forskning i demens?
  • Er der ny medicin på vej?
  • Kan Alzheimers sygdom måske helbredes i fremtiden?

  Der er gratis adgang, og tilmelding er ikke nødvendig. 

  Mød bare op – der er 140 pladser – velkommen.

  De bedste hilsener
  Else Berg Hansen
  Formand lokalforening Østsjælland.

  Sidst opdateret: 22. oktober 2021

  Kontakt

  Kompetencecenter for demens, Nældebjerg Plejecenter

  Rådhusholmen 8
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 86 00

  Send Digital post (Kræver NemID)