Gå til hovedindhold

Frit valgs bevis

Et frit valgs bevis er et købsbevis, som kan bruges til at få leveret en ydelse fra en privat leverandør.

Indhold

  Greve Kommune skal sikre, at modtagere af hjemmepleje og omsorgstandpleje kan vælge mellem minimum to leverandører. Findes der kun en leverandør, enten den kommunale eller en privat leverandør, kan kommunen sikre borgernes frie valg af leverandør ved at tilbyde et frit valgs bevis.

  Information om frit valgs bevis

  Et frit valgs bevis er et købsbevis, som kan bruges til at få leveret en ydelse fra en privat leverandør.

  Man kan vælge frit valgs bevis, når man er visiteret til følgende ydelser:

  • Personlig pleje nat
  • Madordning
  • Indkøbsordning
  • Omsorgstandpleje

  Frit valgs beviset er et alternativ til den kommunale leverandør eller til den leverandør, som Greve Kommune har indgået kontrakt med om levering af de enkelte ydelser.

  Det er kun borgere, som er visiteret til ydelser nævnt under ”Hvad er et frit valgs bevis og hvilke ydelser kan det bruges til?”, som kan anmode om at få et frit valgs bevis. Frit valgs beviset kræver, at man selv er i stand til at:

  • Udvælge en CVR-registreret virksomhed, som kan levere ydelsen.
  • Bestille ydelsen hos den valgte leverandør ud fra frit valgs beviset og afgørelsen fra visitationen.
  • Åbne døren, så leverandøren kan levere ydelsen.
  • Særligt for madordning: Opsøge, læse og forstå leverandørens smileyordning for at sikre ordentlig kvalitet og hygiejne.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at Greve Kommune og personalet i hjemmeplejen ikke kan hjælpe med at finde en leverandør. Det er ens eget ansvar.

  Du får tilsendt frit valgs beviset, der er et dokument, som du og den leverandør, du vælger, skal udfylde og underskrive og sende tilbage til visitationen.

  Af beviset fremgår, hvilken ydelse du kan købe på beviset og hvilken værdi beviset har. Der fremgår også kvalitetskrav, som leverandøren skal leve op til.

  Værdien af frit valgs beviset er bestemt af prisen på ydelsen fra Greve Kommunes anden leverandør af ydelsen. For madordning fastsætter staten årligt et loft for borgernes egenbetaling pr. udbragt hovedret.

  Værdien af frit valgs beviset i 2024 for de enkelte ydelser fremgår nedenfor:

  Personlig pleje nat

  Timeprisen svarer til den kommunales hjemmeplejes timepris tillagt overhead i form af direkte og indirekte omkostninger. Værdien på frit valgs beviset vil være fastsat ud fra en konkret og individuel vurdering af behovet for personlig pleje.

  Madordning

  Der er fra statens side fastsat en egenbetaling på maksimalt 61 kr. for en daglig udbragt hovedret ekskl. forret/dessert. Prisen for en daglig udbragt ordinær hovedret ekskl. forret/dessert er 57,12 kr. hos kommunens leverandør. Greve Kommune giver dermed ikke tilskud til at få udbragt en ordinær hovedret.

  Prisen for en daglig udbragt diæt hovedret ekskl. forret/dessert er 62,89 kr. hos kommunens leverandør. Greve Kommune giver tilskud på 1,89 kr. pr. udbragt diæt hovedret.

  Indkøbsordning

  Der er en månedlig egenbetaling for at være visiteret til ordningen. Størrelsen på egenbetalingen afhænger af, om man kun får varer leveret eller både får varer leveret og sat på plads i køle-/fryseskab.  
  Derudover betaler man selv for de varer, man køber.

  Værdi på frit valgs beviset er:
  Levering til køkkenbord = 146 kr. inkl. moms pr. levering (ugentlig).
  Levering til køkkenbord og placering i køleskab/fryser = 166,66 kr. inkl. moms pr. levering (ugentlig).

  Omsorgstandpleje

  Der er egenbetaling på 49 kr. pr. måned for at være tilknyttet ordningen med omsorgstandpleje.

  Greve Kommune betaler forskellen mellem den månedlige egenbetaling og det godkendte økonomiske overslag fra den valgte leverandør.

  Det er visitationen i Greve Kommune, som vurderer, om du kan få et frit valgs bevis. Kontakt visitationen for at høre mere eller få afklaret spørgsmål til frit valgs bevis.

  Sidst opdateret: 16. februar 2024

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)