Gå til hovedindhold

Frit valgs bevis

Et frit valgs bevis er et købsbevis, som kan bruges til at få leveret en ydelse fra en privat leverandør.

Indhold

  Greve Kommune skal sikre, at modtagere af hjemmepleje kan vælge mellem minimum to leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen. Findes der kun den kommunale leverandør, kan kommunen sikre borgernes frie valg af leverandør ved at tilbyde et frit valgs bevis.

  Information om frit valgs bevis

  Et frit valgs bevis er et købsbevis, som kan bruges til at få leveret en ydelse fra en privat leverandør.

  Man kan vælge frit valgs bevis, når man er visiteret til følgende ydelser:

  • Personlig pleje
  • Praktisk hjælp
  • Madordning
  • Indkøbsordning
  • Omsorgstandpleje

  Frit valgs beviset er et alternativ til den kommunale leverandør eller til den leverandør, som Greve Kommune har indgået kontrakt med om levering af de enkelte ydelser.

  Det er kun borgere, som er visiteret til ydelser nævnt under ”Hvad er et frit valgs bevis og hvilke ydelser kan det bruges til?”, som kan anmode om at få et frit valgs bevis. Frit valgs beviset kræver, at man selv er i stand til at:

  • Udvælge en CVR-registreret virksomhed, som kan levere ydelsen.
  • Bestille ydelsen hos den valgte leverandør ud fra frit valgs beviset og afgørelsen fra visitationen.
  • Åbne døren, så leverandøren kan levere ydelsen.
  • Særligt for madordning: Opsøge, læse og forstå leverandørens smileyordning for at sikre ordentlig kvalitet og hygiejne.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at Greve Kommune og personalet i hjemmeplejen ikke kan hjælpe med at finde en leverandør. Det er ens eget ansvar.

  Du får tilsendt frit valgs beviset, der er et dokument, som du og den leverandør, du vælger, skal udfylde og underskrive og sende tilbage til visitationen.

  Af beviset fremgår, hvilken ydelse du kan købe på beviset og hvilken værdi beviset har. Der fremgår også kvalitetskrav, som leverandøren skal leve op til.

  Værdien af frit valgs beviset er bestemt af prisen på ydelsen fra Greve Kommunes anden leverandør af ydelsen. For madordning fastsætter staten årligt et loft for borgernes egenbetaling pr. udbragt hovedret.

  Værdien af frit valgs beviset i 2022 for de enkelte ydelser fremgår nedenfor:

  Personlig pleje

  Timeprisen svarer til den kommunale hjemmeplejes timepris. Timeprisen varierer alt efter, om den personlige pleje leveres dag, aften eller nat samt efter dagstype. Værdien på frit valgs beviset vil være fastsat ud fra en konkret og individuel vurdering af behovet for personlig pleje.

  Praktisk hjælp 

  Timeprisen svarer til den kommunale hjemmeplejes timepris. Timeprisen varierer alt efter, om praktiske hjælp leveres dag eller aften samt efter dagstype. Værdien på frit valgs beviset vil være fastsat ud fra en konkret og individuel vurdering af behovet for praktisk hjælp.

  Madordning

  Der er fra statens side fastsat en egenbetaling på maksimalt 57 kr. for en daglig udbragt hovedret ekskl. forret/dessert. Det betyder, at Greve Kommune kun yder tilskud, hvis prisen hos kommunens leverandør, for en daglig udbragt hovedret ekskl. forret/dessert, er højere end 57 kr.

  Prisen for en daglig udbragt hovedret ekskl. forret/dessert er 53 kr. hos kommunens leverandør. Greve Kommune giver dermed ikke tilskud til madordning.

  Indkøbsordning

  Levering til køkkenbord = 140 kr. pr. levering.

  Levering til køkkenbord og placering i køleskab/fryser = 158,75 kr. pr. levering.

  Man betaler selv for de varer, man køber.

  Omsorgstandpleje

  Der er egenbetaling på 46 kr. pr. måned for at være tilknyttet ordningen med omsorgstandpleje.

  Greve Kommune betaler forskellen mellem den månedlige egenbetaling og det godkendte økonomiske overslag fra den valgte leverandør.

  Det er visitationen i Greve Kommune, som vurderer, om du kan få et frit valgs bevis. Kontakt visitationen for at høre mere eller få afklaret spørgsmål til frit valgs bevis.

  Sidst opdateret: 28. juli 2022

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)