Gå til hovedindhold

Træning til vedligehold af færdigheder

Vedligeholdende træning er for borgere, der har brug for at vedligeholde deres færdigheder og forebygge fysiske skavanker.

Vedligeholdende træning

Indhold

  Vedligeholdelsestræning kan ydes individuelt eller i grupper og tager afsæt i borgerens ønsker og ressourcer.

  Information om vedligeholdende træning, flyttet fra sundhed

  Formålet med vedligeholdende træning er at forhindre, at borgerne oplever, at fysikken ikke længere fungerer til at klare de daglige gøremål i hjemmet. Vedligeholdende træning giver desuden mulighed for, at borgerne kan udvikle sig og lære nyt. 

  De målrettede vedligeholdende trænings- og aktivitetstilbud kan rette sig mod fysiske, mentale, sociale, kreative og kulturelle aktiviteter.

  Målet er, at borgeren kan blive så selvhjulpen som muligt og dermed opleve at få selvbestemmelse og livskvalitet.

  Træningen tilrettelægges ud fra den enkeltes ønsker og behov i samarbejde med hjemmeplejen. Det er den kommunale hjemmepleje eller den private leverandør af hjemmepleje, der forestår træningen og støtten.

  Har du eller din pårørende haft et fald i funktionsniveau inden for de sidste måneder, er det måske reel genoptræning, der skal til.

  Der tages kontakt til visitationen i Greve Kommunen. Visitator vurderer i samarbejde med dig og/eller din pårørende, hvilke aktiviteter du kunne have brug for hjælp og støtte til at udføre.

  Det kan være dit fysiske eller mentale funktionsniveau eller ledsagelse til forskellige aktiviteter.

  Hvis man bor i en plejebolig på et af kommunens plejecentre, kan man ikke søge vedligeholdende træning.

  I Greve Kommune er der rig mulighed for at fastholde og videreudvikle det funktionsniveau, du har opnået gennem genoptræning eller rehabilitering.

  Både patientforeninger og idrætsforeninger har forskellige tilbud, der enten retter sig mod en borgergruppe med en specifik diagnose/sygdomsproblematik, f.eks. gigt, eller en specifik træningsart, f.eks. dans eller svømning.

  I træningslokalerne på plejecentrene er der Åben Træning for pensionister bosiddende i det enkelte plejecenters lokalområde. Tilbuddet kræver ikke tilmelding og er for de borgere, der på egen hånd kan benytte forskellige træningsmaskiner og forskellige redskaber.

  Klik her for at læse mere om Åben Træning

  Sidst opdateret: 13. juni 2023

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)