Gå til hovedindhold

Ældretilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Ældretilsynet skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre.

Indhold

  Ældretilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87, som handler om:

  • personlig og praktisk hjælp og madservice
  • rehabiliteringsforløb
  • aflastning og afløsning og midlertidige ophold
  • socialpædagogisk bistand
  • genoptræning og vedligeholdelsestræning

  Styrelsen fører årligt tilsyn med 10 procent af alle relevante enheder i ældreområdet, det vil sige plejecentre og leverandører, der leverer pleje og hjælp efter § 83.

  Styrelsen udvælger enhederne på baggrund af en risikovurdering og stikprøver. En risikovurdering betyder, at styrelsen på baggrund af tilsynserfaringer og andre data analyserer, om der er områder, der peger på, at der er problemer med den fornødne kvalitet.

  Sidst opdateret: 13. juni 2023

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)