Gå til hovedindhold

Klageregler og erstatning

En klage kan indgives skriftligt eller mundtligt. Har du vanskeligt ved selv at udforme din klage, kan Greve Kommunes visitatorer hjælpe dig med det.

Indhold

  Du har ret til at klage over afgørelser truffet efter lov om social service (serviceloven), medmindre andet helt konkret er fastsat. Når der er truffet en afgørelse mod din interesse, skal du have et skriftligt afslag og en klagevejledning fra kommunen. Hvis du ikke har modtaget det, kan du bede om at få det hos den myndighed, som har truffet afgørelsen. 

  Information om klageregler og erstatning

  Hvis du har modtaget en afgørelse om hjælp efter serviceloven, som du vil klage over, skal du rette klagen til Center for Sundhed og Pleje. Klagefristen er 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Det vil lette behandlingen af din klage, hvis du udførligt skriver, hvad du er utilfreds med.

  Som udgangspunkt er det dig, der modtager en afgørelse, som kan klage. Såfremt du ønsker, at en anden skal klage på dine vegne, skal der foreligge en skriftlig fuldmagt.

  Efter modtagelsen af din klage har kommunen 4 uger til at revurdere sagen. Hvis kommunen fastholder sin oprindelige afgørelse i sagen, sender kommunen din sag videre til Ankestyrelsen indenfor de 4 uger.

  Ankestyrelsen vurderer, om kommunens afgørelse i din sag er korrekt. Hvis den ikke er det, kan Ankestyrelsen ændre afgørelsen.

  Hvis du er utilfreds med sagsbehandlingen f.eks. den vejledning du har fået, sagsbehandlingstiden, de krav kommunen stiller til dig eller lange svartider i forbindelse med behandling af din sag, kan du klage til Center for Sundhed og Pleje.

  Hvis du ønsker at klage over personalets adfærd, kan du kontakte den ansvarlige leder i den pågældende enhed eller ledelsen i Center for Sundhed og Pleje.

  Nedenfor fremgår enhederne i Greve Kommunes ældrepleje.

  Navn på pleje enheden

  Navn på leder

  Telefon- eller mobil nummer

  Hjemmeplejen Syd Stranden

  Rikke Sørensen

  23 38 71 13

  Hjemmeplejen Vest Tune

  Mariann P. Jacobsen

  21 36 35 03

  Hjemmeplejen Karlslunde Landsby

  Madelene Eriksen

  22 10 48 69

  Hjemmeplejen Nord

  Linda Christoffersen

  20 65 86 08

  Hjemmeplejen Hundige Nord

  Anette Pedersen

  43 97 38 04

  Hjemmesygeplejen

  Jeanette Buhl-Madsen

  22 15 41 37

  Træningsenheden

  Benedicte Rostock

  20 24 79 70

  Rehabiliteringscenter Hedebo

  Christina Giarbini

  23 38 70 68

  Langagergård Plejecenter

  Marlene Malling

  29 16 57 80

  Lokalcentret Møllehøj

  Tatjana Frimurer

  20 51 78 29

  Kompetencecenter for demens, Nældebjerg Plejecenter

  Marianne M. Jensen

  20 55 09 81

  Strandcentret Plejecenter

  Connie Vejlø

  20 51 02 12

  Chef for Det Nære Sundhedsvæsen, Center for Sundhed & Pleje

  Bitten Kirsch Bentsen

  23 61 57 91

  Centerchef, Center for Sundhed & Pleje

  Martin N. Rasmussen

  20 55 09 86

  Det politisk vedtagne serviceniveau er f.eks. den tid, der er afsat til rengøring, når man er bevilget praktisk hjælp. Det er Byrådet, som fastsætter serviceniveauet i Greve Kommune. Det er derfor ikke muligt at klage til Center for Sundhed og Pleje over serviceniveauet i kommunen.

  Hvis du er utilfreds med serviceniveauet, kan du altid gøre opmærksom på din mening overfor medlemmerne af Byrådet eller overfor borgmesteren, som er den øverste ansvarlige i kommunen.

  Du er også altid velkommen til at kontakte Center for Sundhed og Pleje, hvis du er i tvivl om, hvordan du klager, eller hvem du skal sende din klage til.

  Hvis en medarbejder, der kommer i dit hjem, får ødelagt nogle af dine ting eller ejendele, kan du have krav på erstatning fra din plejeleverandør.

  Erstatningskravet skal rettes til medarbejderens nærmeste leder.

  Sidst opdateret: 13. juni 2023

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)