Gå til hovedindhold

Handicap

Greve Kommune tilbyder borgere med fysiske og psykiske handicaps en række tilbud og muligheder

Er du forældre til et barn med en funktionsnedsættelse, voksen og har et handicap, pårørende, eller har du på anden måde brug for at kende tilbuddene på handicapområdet, så kan denne oversigt forhåbentlig hjælpe dig på vej.

Oversigten er opdelt i BØRN og VOKSEN, da tilbud og muligheder kan være meget forskellige, alt efter om man er under eller over 18 år.

Børn

Voksne

Behandling

Børnehjerneskadeteamet

Børn og ungepsykiatri

Fysioterapi

Tale høre pædagog

Distriktspsykiatri

Fysioterapi

Genoptræning

Vedligeholdelsestræning

 

Hjælpemidler

Boligændringer

Kropsbårne hjælpemidler

Støtte til bil

Tekniske hjælpemidler

Hjælpemidler

Boligændringer

Kropsbårne hjælpemidler

Støtte til bil

Tekniske hjælpemidler

Personlig og praktisk hjælp

Aflastning til forældre

Ledsagerordning

Skelbakken

 

Personlig og praktisk hjælp

Hjemmepleje

Hjemmesygepleje

Ledsagerordning

Post til døren

Rådgivning

Konsulentbistand (ADHD, autisme)

Familierådgivning

Kriseberedskabet

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

PPR

Specialrådgivning

Sundhedsplejen

Rådgivning

Kriseberedskabet

Voksenrådgivning

 

 

 

 

 

Uddannelse og beskæftigelse

Erhvervsskolernes Grunduddannelse

Mentor

Ungdommens Uddannelses Vejledning

Skoler og Specialklasser

Specialefterskole

Specialundervisning

Socialpædagogisk støtte

Særlig Tilrettelagt Uddannelse STU

Uddannelse og beskæftigelse

Fleksjob

Personlig assistance på arbejde

Revalidering

Støtte til arbejdsredskaber

Særlig Tilrettelagt Uddannelse STU

Ungdommens Uddannelses Vejledning

§ 56 ansættelse med kronisk sygdom

 

Økonomi

Ansøgning om førtidspension efter det 18.år

Merudgifter § 41

Tabt arbejdsfortjeneste

 

 

Økonomi

Ansøgning om førtidspension

Ansøgning om enkeltydelser

Befordringsgodtgørelse ved genoptræning

Hjælp til merudgifter

Udbetaling af førtidspension

Dag og skoletilbud

Basisgrupper

Støttepædagog

Visitation til specialtilbud

Botilbud

Boliger for ældre

Greve Kommunes botilbud

Visitering til botilbud

Fritid

Handicapidræt

SFO og fritidsklub

 

Dagtilbud

Aktivitet og samværstilbud

Beskyttet beskæftigelse

Visitation til tilbud

 

Støtte i eget hjem

Borgerstyret personlig assistance

Vejledning

Støttekontaktpersonordning

 

Transport

Kørsel til fritidsaktivitet, daghjem og dagcenter

Kørsel til genoptræning

Links

Kontakt

Greve Kommune (Borgerservice og rådhus)

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)