Gå til hovedindhold

Rusmidler

Greve Rusmiddelcenter henvender sig til borgere med stof- og alkoholproblemer. Vi tilbyder gratis behandling til borgere over 18 år bosiddende i Greve Kommune.

Indhold

  Gratis stof- og alkoholbehandling

  Greve Rusmiddelcenter henvender sig til borgere med overforbrug af stof og/eller alkohol og som samtidig er motiveret for forandring. Der tilbydes behandling til borgere over 18 år bosiddende i Greve Kommune.

  Behandlingen skal ifølge behandlingsgarantien igangsættes senest 14 dage efter at du som borger har henvendt dig fysisk eller telefonisk med ønske om behandling.

  I Greve Rusmiddelcenter arbejder vi helhedsorienteret og har derfor ikke kun fokus på stof og/eller alkohol, men også på eventuelle omkringliggende problemstillinger såsom økonomi, bolig, job, uddannelse m.m. Det helhedsorienterede arbejde foregår (med samtykke fra borgeren) i tæt samarbejde med både vores kommunale samarbejdspartnere samt eventuelle eksterne samarbejdspartnere.

  Alle der henvender sig til Greve Rusmiddelcenter bliver inddraget i egen behandlingstilrettelæggelse og der udarbejdes behandlingsplan.

  I Greve Rusmiddelcenter er vi optaget af, at man som borger bliver taget seriøst, lyttet til og bliver inddraget i tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen.

  Udover at tilbyde behandling i Greve Rusmiddelcenter, samarbejder vi med en bred vifte af godkendte behandlingsinstitutioner.

  Vi har i Greve Rusmiddelcenter en forventning om at de borgere der vælger at søge behandling også er motiveret for forandring i forhold til deres indtag af rusmidler og at de derfor indgår aktivt i udredningen af behandlingsbehov samt i behandlingen.
  I forløbet støttes borgeren til at tage ansvar for egne handlinger, og får redskaber til at arbejde med og forstå egen afhængighed og mønstre.

  Der er ansat en lægekonsulent til varetagelse af den medicinske alkoholbehandling for eksempel antabusbehandling.

  Der er mulighed for anonymitet.

  Hvis misbrug hovedsageligt omfatter medicin, skal du som borger kontakte praktiserende læge.

  Greve Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for vores tilbud inden for handicap- og socialområdet, herunder rusmiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er godkendt af Byrådet og beskriver blandt andet, hvem der kan bruge vores tilbud samt indholdet i tilbuddene.

  Lovgrundlag: Servicelovens §101 og §101a og Sundhedslovens §141 & §142.

  Rusmiddelbehandling

  Efter Lov om social service § 101 a. skal kommunalbestyrelsen tilbyde anonym, ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, som ikke har andre sociale problemer.

  Ønsker du at benytte dig af den nye mulighed for anonym stofbehandling, kan du bruge Greve Kommunes tilbud om anonym stofbehandling. Så skal du ringe til telefonnummer 21170883. Hvis du hører telefonsvareren, så indtal dit nummer og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

  Vær særligt opmærksom på, at for at gøre brug af ovennævnte anonyme stofbehandlingstilbud må du ikke have sociale problemer sideløbende med misbruget.

  Indskrivning og behandlingsmuligheder


  Behandlingen skal ifølge behandlingsgarantien igangsættes senest 14 dage efter en borger har henvendt sig fysisk eller telefonisk med ønske om behandling.


  I Greve Rusmiddelcenter vil borgeren efter henvendelse, blive tilbudt én til to samtaler hos vores ind-visitator. Ved samtalerne drøftes borgerens ønske for forandring og der informeres om behandlingsmuligheder. Inden for 14 dage efter første henvendelse visiteres borgeren videre til en rusmiddelbehandler, hvor behandlingsbehovet udredes yderligere og behandlingsindsatsen tilrettelægges. I samarbejde med borgeren udarbejder rusmiddelbehandler en behandlingsplan. I behandlingsplanen sættes mål for behandlingen samt det vurderes om der er behov for yderligere, supplerende eller mere intensiv behandling, herunder visitation til eventuel ekstern behandling f.eks. døgnbehandling.


  Behandlingsindsatsen i Greve Rusmiddelcenter tager altid udgangspunkt i de opstillet mål i den udarbejdet behandlingsplan og der laves status undervejs i bevillingen. Borgeren inddrages i udarbejdelsen af både behandlingsplan og status skrivelser og har mulighed for selv at bidrage med egen vurdering af behandlingsudbytte.


  I Greve Rusmiddelcenter kan der tilbydes/ bevilliges:
  Ambulante samtaler, dagbehandling, gruppeforløb, ungebehandling 18-23 år, psykologforløb, visitation til
  medicinsk alkohol– og stofbehandling, sundhedssamtale ved sygeplejerske, lægesamtale med henblik på
  medicinsk alkoholbehandling, NADA øre-akupunktur samt psykomotorisk kropsterapi samt visitation til
  ekstern behandling.

  Hvis du er pårørende til en person med et alkohol– og/eller stofproblem, kan Greve Rusmiddelcenter tilbyde et støttende samtaleforløb.


  Samtalerne kan, med fokus på at yde rådgivning og vejledning, støtte dig med redskaber og metoder, som kan hjælpe dig til at håndtere de følelser og den afmagt man som pårørende ofte oplever.
  Samtalerne tager derfor udspring i de følelser der kan være forbundet med at være i en tæt relation til et menneske med destruktiv adfærd.
  Indskrevne borgeres behandling eller koordinering af denne drøftes ikke i et pårørendeforløb

  GRC forsøger, med samtykke fra den indskrevne borger, at inddrage eventuelle pårørende i behandlingen i det omfang det giver mening for behandlingsforløbet.

  Støttekontaktpersonordning i Greve Rusmiddelcenter henvender sig til de mest udsatte borgere

  Greve Rusmiddelcenter tilbyder, i samarbejde med Greve Kommunes Pædagogiske Psykiatriske Vejledningscenter, en støtte- og kontaktpersonsordning, som henvender sig til kommunens mest udsatte borgere. Støtte- og kontaktpersonordningen udføres af et team af professionelle SKP-medarbejdere, som hver især har mange års erfaring inden for området.

  Støtten tilbydes borgere med misbrugsproblemer, psykiske lidelser eller borgere som er hjemløse og derfor har svært ved at få hverdagen til at fungere og opretholde kontakten til myndigheder og netværk.

  Kontakt:

  Greve Rusmiddelcenter

  Hundige Allé 11

  2670 Greve

  Tlf.: 21362277

   

  Har du et problem med rusmidler eller kender du én, der har?

  Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rådgivende, uforpligtende og eventuel anonym snak med en medarbejder.

  Du er velkommen til at indtale en besked med navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

  Her vil du kunne tale med en medarbejder, og I kan sammen aftale et møde med henblik på videre behandling.

  Fremmøde er kun efter aftale, da vi ofte er optaget af samtaler.

  Vi holder lukket om fredagen.

  Akut