Gå til hovedindhold

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et kommunalt tilbud til ældre, som på grund af sygdom eller handicap ikke har mulighed for at komme til tandlæge.

Billede af to ældre mennesker hos omsorgstandplejen

Indhold

  Ældres sundhed og livskvalitet afhænger ikke mindst af en god mundhygiejne og gode tænder. Dårlige tænder er skyld i blandt andet kredsløbssygdomme, dårlig ernæring, dårligt selvværd, social isolation og ringere livskvalitet. Alt dette og en stigende levealder gør det vigtigt, at ældre vedligeholder deres tænder.

  Information om omsorgstandpleje

  Omsorgstandpleje omfatter:

  • Almen og individuel forebyggelse, herunder hjælp til mundhygiejne samt oplysning og instruktion i tandpleje.
  • Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand med individuelt fastsatte intervaller.
  • Behandlinger af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen, således at denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand.

  Målgruppen for omsorgstandpleje er:

  • Borgere, uanset boform, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen og som på grund af varigt nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap er ude af stand til eller kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Dette selvom klinikken er handicapvenlig indrettet og borgeren benytter nødvendigt hjælpemiddel.
  • Borgere med så begrænset egenomsorg, at der er behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller for egentlig pleje. Samt at borgeren har væsentlig nedsat evne til at klare egen daglige tandpleje.
  • Borgere, der som udgangspunkt har et funktionsniveau, hvor borgeren ikke kan færdes alene eller har udtalt faldrisiko trods brug af hjælpemiddel.
  • Borgere, der er ude af stand til at kommunikere, har nedsat orienteringsevne eller er handlingslammet.
  • Borgere, der er udviklingshæmmede eller sindslidende, hos hvem der ikke er særlige odontologiske problemer, der kræver tandlægefaglig specialbehandling i specialtandplejen, men hvor borgeren ikke i tilstrækkeligt omfang er i stand til at benytte det etablerede tandplejesystem, overvejende på grund af ringe egenomsorg.

  Når du har fået bevilliget omsorgstandpleje, kan du frit vælge mellem den tandlæge, som Greve Kommune har kontrakt med, og andre private praktiserende tandlæger til at udføre din omsorgstandpleje.

  Greve Kommune har kontrakt med den private leverandør Hjemmetandplejen.

  Ønsker du at modtage omsorgstandpleje hos en privat praktiserende tandlæge, som du selv vælger, skal du kontakte Visitationen i Greve Kommune, som vil oplyse dig om dine videre muligheder.

  Den kommunale tandpleje i Greve Kommune leverer omsorgstandpleje til udviklingshæmmede og sindslidende borgere med særlige behov, der bliver afsluttet fra børne- og ungdomstandplejen.

  Der er en politisk vedtaget egenbetaling ved omsorgstandpleje, som reguleres årligt.

  Vil du søge om omsorgstandpleje, skal du udfylde skemaet nederst på siden og sende det til Visitationen i Greve Kommune via e-boks (Greve Kommune, visitationen).

  Har du spørgsmål om omsorgstandpleje, kan du kontakte Visitationen i Center for Sundhed og Pleje.

  Sidst opdateret: 16. januar 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)