Gå til hovedindhold

Rehabilitering ved sygdomsforløb

Formålet med rehabilitering er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Blomsterflora

Indhold

  Information om rehabilitering ved sygdomsforløb

  Forstadie til type 2-diabetes:

  Har du via din læge fået konstateret forstadie til type 2-diabetes, har Greve Kommune et tilbud til dig.

  Ved deltagelse i tilbuddet kan du hente inspiration og redskaber til at ændre på dit blodsukkerniveau og dermed mulighed for at forhindre eller udskyde, at du udvikler type 2-diabetes.

  Tal med din læge om muligheden, idet deltagelse i tilbuddet kræver en henvisning fra din læge.

  Hvad indeholder tilbuddet:

  Tilbuddet er et forløb, der strækker sig over 12 uger. Forløbet indledes med en personlig samtale samt en fysisk test. Herefter vil der være motion på hold, 2 x pr. uge i 12 uger.

  Der vil være mulighed for individuel vejledning fra sundhedsfagligt personale om f.eks. livsstilsændringer og kost.

  Forløbet afsluttes med en personlig samtale og en fysisk test.

  Undervejs vil der være mulighed for at besøge forskellige aktiviteter rundt om i Greve Kommune.

  Hvor foregår forløbet:

  Træningsenheden, Hundige Allé 11F, 2670 Greve

  Hvornår afholdes forløbet:

  Hvilket motionshold man skal deltage på, af tales ved den individuelle samtale.

  Individuelle samtaler og vejledning er efter aftale.

  Hvad koster det at deltage i tilbuddet:

  Det er gratis at deltage i tilbuddet, men du skal selv stå for din transport frem og tilbage til Træningsenheden.

  Hvad betyder rehabilitering i sammenhæng med KOL, type 2-diabetes eller hjertekarsygdomme?

  Det betyder ”at vende tilbage til et tidligere stadie”. I relation til at have ovennævnte sygdomme vil det sige at vende tilbage til eller tilnærme sig et hverdagsliv og en livskvalitet, som før sygdommen opstod.

  I Greve Kommunes tilbud tænkes dette ud fra fysisk træning, undervisning og dialog med fysio- og ergoterapeuter, kostvejledning ved diætist, samt ved motiverende samtaler med andre relevante fagpersoner.

  Formålet med tilbuddet er:

  • At du opnår højst mulig funktionsevne og livskvalitet i din hverdag.
  • At du får viden og forståelse for KOL, type 2-diabetes eller hjertekarsygdomme.
  • At du får støtte og værktøjer til at håndtere og leve med din kroniske sygdom.
  • At du får mulighed for at danne netværk.
  • At du forebygger udvikling af følgesygdomme/ forværring af din kroniske sygdom.
  • At du får kendskab til sundhedstilbud i Greve Kommune.

  Tilbuddet indledes med et informationsmøde, der afholdes den første onsdag i hver måned. Her er det muligt at aftale tid til en individuel samtale, hvor du i samarbejde med forløbskoordinatoren tilrettelægger dit rehabiliteringsforløb.

  Alle samtaler foregår på Træningsenheden, Hundige Alle 11 F, tæt på Hundige Station.

  Deltagelse i et forløb kræver en henvisning fra egen læge eller fra sygehuset. Henvisningen skal sendes elektronisk til Greve Kommune. Det er gratis at deltage i et forløb.

  Er du i risiko for type 2-diabetes?

  Uden behandling kan diabetes (sukkersyge) være en livsfarlig sygdom.

  Greve Kommune sætter hvert år fokus på forebyggelse og opsporing af type 2-diabetes.

  Diabetes er ikke nødvendigvis en sygdom, man selv kan se eller mærke. Det forhøjede blodsukker er årsagen til de alvorlige følgesygdomme som blodpropper, nyresvigt, blindhed og amputationer.

  Klik her for at tage testen, om du er i risiko for type 2-diabetes

  Det anbefales at tale med egen læge, hvis du er i risiko for type 2-diabetes.

  Mere information

  Dette tilbud henvender sig til dig, der har eller har haft kræft. Rehabilitering er ikke et behandlingsforløb, men et understøttende tilbud til en eventuel behandling, eller en mulighed for at genvinde styrken i hverdagslivet efter en kræftsygdom.

  Hvad får du ud af at deltage?

  • Hjælp og støtte til dit liv med en kræftsygdom.
  • Et forbedret fysisk og psykisk velvære.
  • Samvær med andre i samme situation.
  • Mulighed for at danne netværk.

  Indhold i tilbuddet

  Tilbuddet varetages af et rehabiliteringsteam, der er sammensat af forskellige fagpersoner.

  Tilbuddet indledes med en individuel samtale, hvor du i samarbejde med forløbskoordinatoren tilrettelægger dit rehabiliteringsforløb. Et forløb kan være:

  • Et individuelt tilrettelagt forløb.
  • Individuelle samtaler.
  • Fysisk træning på hold.
  • Vejledning om tilrettelæggelse af hverdagen ud fra den nye situation.
  • Psykosocial støtte.
  • Vejledning om arbejdsmarkedet.

  Deltagelse i et forløb kræver en henvisning fra egen læge eller fra sygehuset. Henvisningen skal sendes elektronisk til Greve Kommune. Det er gratis at deltage i et forløb.

  Du skal selv kunne komme til det sted, hvor tilbuddet afvikles, samt kunne klare dig selv ved deltagelse i fysisk aktivitet og træning.


  Mere information

  Følgerne efter en blodprop eller en blødning i hjernen kan være mere eller mindre omfattende og påvirke forskellige funktioner i hjernen. Følgerne kan komme til udtryk som lammelser, talevanskeligheder eller synsændringer. Andre følger kan være mindre synlige som f.eks. problemer med at huske, manglende overblik, svært ved at koncentrere sig og planlægge en aktivitet.

  Nogle personer rammes i så let en grad, at de efter en tid næsten fungerer som før. Nogle oplever først problemer efter 1-2 år, når de stilles overfor øgede krav fra omverdenen, mens andre må leve med vedvarende følger.

  Greve Kommunes tilbud

  Har du eller din pårørende pådraget sig en hjerneskade, er der forskellige tilbud og steder, der kan søges råd og vejledning til at komme videre og opnå et så meningsfuldt liv som muligt.

  Greve Kommune har et særligt team, som tilbyder vejledning til borgere over 16 år med en erhvervet hjerneskade. Teamet består af en visitator, en beskæftigelsesvejleder, en socialrådgiver og en fysioterapeut og kan hjælpe dig eller din pårørende med at finde tilbud, der passer til dig/jer.

  For en mindre gruppe borgere med omfattende påvirkning af hjernens funktioner, koordinerer teamet de forskellige indsatser, borgeren har behov for, i tæt samarbejde med borgeren og dennes pårørende.

  Har du pådraget dig en hjerneskade og været indlagt på sygehuset, vil du typisk få en genoptræningsplan ved udskrivelsen. Planen sendes også til Greve Kommunes Træningsenhed, der kontakter dig umiddelbart efter udskrivelsen, så dit genoptræningsforløb kan starte op hurtigst muligt. Læse mere om genoptræning her (link til siden).

  Hvad skal jeg bagefter?

  Hvis du har en erhvervet hjerneskade, er der mulighed for at få vederlagsfri fysioterapi som et vedligeholdende træningstilbud. Læs mere om vederlagsfri fysioterapi her (link til siden).

  I Greve er der en række vedligeholdende træningstilbud, så som Visiteret motion, Åben Træning på plejecentrene for pensionister og "Op på Dupperne" - motionshold i Greve Senioridræt.

  Forskellige foreninger har tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Nederst på siden kan du læse mere om, hvad foreningerne kan tilbyde.

  Mere information

  Sidst opdateret: 17. oktober 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Sundhedsteamet

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital post (Kræver MitID)