Gå til hovedindhold

Socialtandpleje

Socialtandpleje er et kommunalt tilbud til de mest socialt udsatte, f.eks. hjemløse, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud og har et behandlingsbehov.

Indhold

  Kommunerne skal tilbyde gratis, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende behandling til de mest socialt udsatte personer. Formålet er at øge livskvaliteten og tandsundheden blandt de mest socialt udsatte og begrænse yderligere marginalisering.

  Information om socialtandpleje

  Socialtandpleje omfatter:

  • Akut smertelindrende behandling, hvorved forstås behandling, som afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand.
  • Funktionsopbyggende tandbehandling, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, hvorved forstås behandling af oral funktionsnedsættelse til borgere, der f.eks. har nedsat tyggefunktion, eller hvor tab af tænder i fortandsregionen er vansirende. Ved forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen forstås information og instruktion i tandpleje og behandling af eksisterende sygdom og forebyggelse af ny sygdom.

  Målgruppen for socialtandpleje er:

  • Borgere, der har meget svært ved eller slet ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud i f.eks. omsorgs-og specialtandplejen eller praksistandplejen.
  • Borgere, der ud fra en tandfaglig vurdering har et konkret, som udgangspunkt akut, behandlingsbehov, som kan varetages i regi af socialtandplejeordningen.
  • Borgere med særlige sociale problemer i form af hjemløse og borgere, der benytter herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig.

  Greve Kommune har kontrakt med den private leverandør Hjemmetandplejen om levering af socialtandpleje.

  Det er gratis at få udført socialtandpleje for de borgere, der er visiteret til ordningen

  Vil du søge om socialtandpleje, skal du kontakte Visitationen i Center for Sundhed og Pleje.

  Sidst opdateret: 13. juni 2023

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)